Search form

Gen 39

Re' José, eh re' i rehk'een i Potifar

1Noq xk'amarik reje i José pan tinamit Egipto kuum taqe i aj Ismaelita xloq'arik keh ruum jinaj i winaq Potifar rub'ihnaal. Re' Potifar re' re' k'amal rub'eeh taqe i ru soldado wilik chi reyil Egipto. 2Re' José eliik xtoob'jik ruum i QaJaaw Dios noq wilik ruuk' i rupatroon aj Egipto. Eh chu'nchel i rub'an i nelik korik chuwach. 3Eh re' rupatroon i José xukoj rehtaal chi re' QaJaaw Dios xtoob'inik reh i José. Ruum aj re', chu'nchel i rub'an i nelik korik chuwach. 4Re' Potifar xukoj rehtaal noq re' José q'e' ruyeew ruk'ux chi kamanik. Ruum i re', xukoj chi ilil reh taqe wilkeeb' parupaat eh xukanaa' wo' pan q'ab' chu'nchel i chib'ih reh. 5Xa re' wo' noq xukanaa' pan q'ab' i José chu'nchel i wilik reh parupaat, chu'nchel i wilik reh i Potifar. Re' reh xuk'ul i rotob'il i Dios chinaah taqe i chib'ih reh wilik parupaat eh je' wo' hoq i chib'ih reh wilkeeb' panab'iix. 6Eh noq rukanaam chik pan q'ab' i José chu'nchel i chib'ih reh i Potifar, re' reh xama' rukapaaj ta chik taqe i chib'ih reh, xa wi'k chik reh.

Eh re' José q'e' holohik inka'yik. 7Re' i rehk'een i Potifar xtohq'ik ruk'axam wach i José, pan jinaj q'iij je' wili i xuq'or reh:

Yu'naak inwaaj chi nee tiyohkik wuuk', inki reh.

8Re' José ma' xraaj taj i xq'orarik reh ruum i rehk'een i rupatroon, je' wili i xuq'or reh:

Re' hin panuq'ab' ruye'em chu'nchel i chib'ih reh i nupatroon, eh noq wilkiin ayu' i hin xama' xta neerukapaaj i reh. 9Chupaam i paat wili xa re' wo' hin nim wajaawriik, ma' awach ta chik jino'q i nim rajaawriik. Eh re' nupatroon chu'nchel i chib'ih reh xuq'asaj panuq'ab', ach wo' re' hat, hat rehk'een ma' xat ruq'asaj ta panuq'ab'. ¿Nik' wach noq neenuq'eb' wiib' pamahk chuwach i Dios, eh neenub'an inaq'or i hat? inki.

10Re' i rehk'een i Potifar toq' toq' naq xub'an reh i José chu'nchel q'iij chi naa naq ruwiriik ruuk', xa ruuk' ta naq chik wilik noq i ruq'or. Eh re' José xama' xunimaj ta wo' reh ixoq re' re'. 11Eh pan jinaj q'iij re' José xokik i koq chi kamanik aha' inwirik wii' ixoq re' re'. Ruum chi ma' awach ta wilik ar, 12xuchohpaaj chi ruso' i José, ti woroq wuuk' inki reh.

Eh re' José rajimam riib' xelik xukanaa' kahnoq i ruka'taah i ruso' pan q'ab' ixoq re' re'. 13Noq xrilow ixoq chi xelik chaloq i José, eh xkahnik chee ruso' pan q'ab', 14xuyuq'eej taqe i kikamanik ar parupaat je' wili xuq'or keh:

Re' nub'ahiil jinaj i aj hebreo xuk'am cho qeh iraaj ruk'uhtaam qak'ixb'ilaal. Re' reh xokik chaloq wuuk' toq' toq' naq xub'an weh chi naa ruwiriik wuuk', xa re' la' re' hin xa xnuk'er chik nuchii' chi kow. 15Eh noq xrib'iraj chi xnuk'er nuchii' chi kow, xooj rajimam riib' xuq'eb' kahnoq i ruso' ayu', ma' xk'ulik ta chik paruk'ux.

16Re' ixoq re' re' xumol i ruso' i José koxponik pampaat i rub'ahiil. 17Eh xuk'utjaaj reh i rub'ahiil je' wili i xuq'or:

Re' amoso aj hebreo xak'am cho qeh q'e' yiib' wach i runa'ojb'al xokik inche chaloq panuwarb'al, eh xiraaj naq kiin ruchopom. 18Eh noq xnuk'er nuchii' chi kow rajimam riib' xelik reje, xuq'eb' kahnoq ayu' i ruka'taah i ruso'.

19Je' naq re' i xraaj rub'anam weh amoso, inki reh i rub'ahiil. Noq xrib'iraj i rupatroon i José i xq'orarik reh ruum i rehk'een, ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah. 20Eh xutaq'aaj ruk'amariik i José xuyeew pantz'ilom re' wo' hoq i ruye'em taqe wii' i prexo i reey. Atoob' ta pantz'ilom wilik i José. 21Xtoob'jik ruum i QaJaaw Dios xketeljik wach, xuyeew q'ab' chi xk'amarik panotob'il ruum i k'amal kib'eeh taqe i aj cha'jen keh i aj tz'ilom. 22Re' reh xukanaa' pan q'ab' i José i kicha'jaljiik taqe chu'nchel i aj tz'ilom, reh chik i José inq'orarik chu'nchel chib'ih jariik inki a'n chu'nchel i wilkeeb' ar. 23Eh re' ink'amwik kib'eeh taqe i kicha'jinik keh i aj tz'ilom, ma' kota chik ruman ink'ulik rilow aha' wilik i rukamaj i rub'an i José, ruum re' José i nelik korik taqe i rub'an ruum xtoob'jik ruum i Dios.