Search form

Gen 4

Re' i Caín, eh re' i Abel

1Re' Adán xwirik ruuk' i Eva re' i rehk'een, eh xkahnik wach k'acharik x-aasjik jinaj i k'isa rak'uun, Caín i rub'ihnaal xukoj. Eh re' Eva je' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios xraaj chi xuyeew jinaj k'isa wak'uun, inki. 2Chi riij i re', x-aasjik wo' chik jinaj k'isa rak'uun ruchaaq' i Caín, eh Abel i rub'ihnaal xukoj. Re' rukamaj i Abel k'isanik taqe tentzun, eh re' i Caín aj ab'ixoom.

3Eh xponik i q'iij noq re' i Caín xuk'am reje i wach i rutik, xuyeew chi rumayiij chuwach i QaJaaw Dios. 4Je' wo' Abel reh, xuk'am taqe reje i peet rak'uun i rutentzuun, xiik' naah kiq'ina'iil, xuyeew chi rumayiij chuwach i QaJaaw Dios. Eh re' i QaJaaw Dios xponik chuwach i rumayiij i Abel je' wo' hoq i runa'ojb'al. 5Eh re' rumayiij i Caín reh ma' xponik ta chuwach QaJaaw Dios, ni xata re' i runa'ojb'al xponik chuwach. Xrilow chi je' re' i Caín xuyoj i wach, eh ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah. 6Xrilow chi je' re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Caín:

¿Chib'ih reet noq xayoj aawach, eh ma' k'isiin ta xchalik ak'aah? 7Wila' re' holohik k'ahchi' kaat neemponik chi nuwach, eh wila' ma' holohik i k'ahchi' kaat, re' mahk ma' najt ta wilik, xa re' wo' yu' neetiq'ehb'ik chupaam. Re' hat wilik awajaawriik chi ma' nee ta ti q'ehb'ik pamahk, i nuchjik.

8Chalik i Caín xuk'am reje i ruchaaq' panab'iix. Eh noq wilkeeb' chik ar, re' Caín ma' k'isiin ta noq xchalik ruk'aah, eh xukansaj i ruchaaq', Abel. 9Eh noq xsutinik reje i Caín xpahqaljik reh chi je' wili ruum i QaJaaw Dios:

¿Aha' xakanaa' chaloq i Abel aachaaq'? i nuchjik.

Re' Caín je' wili i chaq'wik xub'an:

¿Chib'ih naa nunaab'eem i hin, hin ta' nche cha'jen reh i nuchaaq'? inki.

10Je' wili i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios:

¿Chib'ih reet noq xakansaj aachaaq'? Re' rukik'eel aachaaq' xachihkaaj chinaah i wach ak'al xwilow chik ruum i re' naa nuq'atam i q'orik cha naah. 11Yu'naak aj re' xaq'eb' awiib' chuwach aak'al x-uk'inik reh i rukik'eel aachaaq' noq xakansaj. 12Eh noq naa chik aawab'ixeem wach aak'al, ma' naa ta chik kiwachiniik taqe atik, xak'ul naa awojiik chinaah i wach ak'al xama' naa ta chik ahi'liik, inki.

13Eh re' Caín je' wili i ruchaq'weesjiik i QaJaaw Dios xub'an:

Xti q'e' wo' chik ti' i tojb'al numahk xayeew, ti ma' kuyuuj ta wo' chik. 14Yu'naak xinawesaj chupaam i ye'aab' wili, eh xa aha' chik nawojiik chi b'ehik reh chi ma' nee ta chik inawil nuwach, xa je' chik hin tokoom tinamit, eh xa awach pa' naa rureqwiik weh naa kiin rukansam, inki.

15Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Caín:

Wila' awach xkansanik aweh wuquub' pech naa ruye'ariik chutojariik i ru mahk, inki.

Re' QaJaaw Dios xukoj rehtalil i Caín reh chi awach naa rureqwiik reh ma' naa ta rukanteesjiik ruum.

16Chi riij i re', xelik reje i Caín aha' xuq'oreej wii' i QaJaaw Dios, xooj chi patinik paruyuq'ul i Nod, re' i wilik reje pareelb'aal q'iij reh i Edén.

Re' taqe i rak'uun rixq'uun i riih rumaam Caín

17Re' i Caín xukanaa' wach k'acharik i rehk'een, eh x-aasjik jinaj k'isa rak'uun, Enoc i rub'ihnaal xukoj. Chi riij i re', xuyejaa' i junseht chi tinamit, Enoc i rub'ihnaal xukoj, re' i rub'ihnaal i rak'uun. 18Eh re' Enoc xwihik chaloq jinaj rak'uun Irad rub'ihnaal. Re' Irad rajaaw chaloq i Mehujael, re' i Mehujael, rajaaw i Metusael, re' Metusael rajaaw i Lamec. 19Re' Lamec ki'ib' i rixoqil xwihik, re' jinaj, Ada rub'ihnaal, eh re' chik i jinaj Zila rub'ihnaal. 20Re' Ada jinaj i rak'uun xwihik, Jabal i rub'ihnaal xukoj, re' kimaam kati't, taqe i xi patinik xa pan itz'ihy naah paat, re' taqe i xik'isanik cho chikop. 21Re' Jabal jinaj i ruchaaq' xwihik Jubal i rub'ihnaal, re' i kimaam kati't chu'nchel i xiq'ojinik cho arpa, je' wo' taqe i xixulinik cho reh i xuul q'ooj. 22Re' ixoq Zila x-aasjik jinaj rak'uun Tubal-caín i rub'ihnaal xukoj. Re' reh aj ch'eyel reh chu'nchel i q'an ch'ihch', taqe i raxch'ihch'. Re' i Tubal-caín jinaj i ranaab' xwihik Naama rub'ihnaal.

23Eh pan jinaj q'iij, re' Lamec je' wili i xuq'or keh kab'chel i rixoqil

re' Ada, eh re' i Zila:

Hat taq wixoqil akab'cheel chab'iraj taq i naa nuq'orom: Re' hin

jinaj i winaq xnukansaj ruum i nuyok'ariik xub'an,

eh jinaj wo' aak'un xnukansaj ruum i nuq'ojariik xub'an.

24Eh wila' wuquub' pech naa rutojom i ru mahk i naa rukansaniik reh i Caín.

Re' naa rukansaniik wee hin

lajeeb' rukajwinaq pech chi wuquub' pech

naa rutojom i ru mahk, inki.

Re' i raasjiik i Set

25Re' Adán xukanaa' wo' chik wach k'acharik i rehk'een, eh x-aasjik wo' chik jinaj rak'uun, Set i rub'ihnaal xukoj. Re' Eva je' wili xuq'or: Re' QaJaaw Dios xuyeew wo' chik jilow weh i wak'uun Abel, re' i xukansaj i Caín, inki. 26Eh re' Set reh xwihik wo' jinaj rak'uun, Enós rub'ihnaal xukoj. Ar aj xtohq'ik chaloq re' i rulooq'jiik QaJaaw Dios.