Search form

Gen 4:15

15Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Caín:

Wila' awach xkansanik aweh wuquub' pech naa ruye'ariik chutojariik i ru mahk, inki.

Re' QaJaaw Dios xukoj rehtalil i Caín reh chi awach naa rureqwiik reh ma' naa ta rukanteesjiik ruum.