Search form

Gen 4:17

Re' taqe i rak'uun rixq'uun i riih rumaam Caín

17Re' i Caín xukanaa' wach k'acharik i rehk'een, eh x-aasjik jinaj k'isa rak'uun, Enoc i rub'ihnaal xukoj. Chi riij i re', xuyejaa' i junseht chi tinamit, Enoc i rub'ihnaal xukoj, re' i rub'ihnaal i rak'uun.