Search form

Gen 41

Re' José xuch'ob' rub'ehel taqe i xrilow i paruwiriik i reey ar Egipto

1Eh noq ik'inaq chik i kiib' haab' pan jinaj q'iij re' reey xrilow paruwiriik chi pa'lik ponoq chi chii' i nim ha', Nilo. 2Xrilow b'ila' chi xi elik cho chupaam i ha' re' re' i wuquub' chi ixoq wakax q'e' holohaq, q'ina' taqe xi kahnik i koq chi sik'ij kiwa' panch'ahn chi chii' i nim ha'. 3Eh wuquub' b'ila' wo' chik ixoq wakax xam cho chikiij, xi elik chaloq panha', b'aaq b'aaq taqe q'e' yiib' kiwach, eh xooj kiyeew kiib' chi chii' i nim ha' ma' najt ta kuuk' i xi elik cho peet. 4Re' taqe i b'aaq b'aaq laj ixoq wakax re' re' i yiib' kiwach xkik'ux b'ila' i koq taqe i wuquub' chi ixoq wakax q'e' taqe q'ina' noq xrilow i reey, chupaam i jumehq' re' re' xna'lojik reh. 5Re' reey xqajik wo' chik i ruwiriik, je' wo' chik wili i xrilow wach paruwiriik, xrilow b'ila' i juniwal i trigo wuquub' i q'ab' xa nujinaq chik i wach, q'e' holohaq. 6Eh chinaah i juniwal chi trigo re' re' jumehq'iil wo' chik xtoxlinik chaloq i wuquub' chi q'ab' xa chi q'iij chik taqe k'ahtinaq ruum i teew inchalik pareelb'aal q'iij. 7Re' i wuquub' chi q'ab' i trigo chiqiij ma' xta kiwach xkik'ux b'ila' i koq wuquub' chi q'ab' i trigo q'e' holohaq wilik kiwach.

Eh xna'lojik reh i reey, xukoj rehtaal chi xa xohk'risanik i rub'an. 8Noq xsaq'ik chi junwaar i reey xan tz'irik chik wach. Ruum i re', xutaq'aaj taqe ruk'amariik chu'nchel i aj q'iij, je' wo' taqe i wilik kina'ojb'al wilkeeb' chupaam i tinamit Egipto. Eh xuk'utjaaj keh chu'nchel i xrilow paruwiriik, xa re' la', ma' jino'q wo' keh xch'ob' wik rub'ehel chib'ih i ruq'or. 9Eh re' ink'amwik kib'eeh i kiye'wik ruhaa' pan kulk i reey je' wili xuq'or reh:

Re' hin ink'ulik panuk'ux i yiib' wach nub'anam chaloq. 10Re' noq xchalik ak'aah chi qanaah, re' hin, re' i k'amal naq kib'eeh i kiyej-anik aakaxlanwi'k, re' noq xoj ayeew pan q'ab' i k'amal kib'eeh soldado, eh xojrikoj pantz'ilom. 11Eh pan jinaj chaq'ab' wilik i xwilow i hin panuwiriik, eh je' wo' hoq ink'amwik naq kib'eeh i kiyej-anik kaxlanwi'k, reh reh wach i xqilow, eh reh reh wo' wach i ruq'or, inki. 12Eh jinaj wo' wilkooj wii' pantz'ilom ruuk' jinaj i k'ijool aj hebreo José rub'ihnaal rumoso ink'amwik kib'eeh i soldado. Re' hoj xqak'uhtaaj reh i xqilow pan qawiriik, re' reh xuch'ob' rub'ehel qeh chib'ih i ruq'or. 13Eh nik' wach i xuq'or qeh je' wo' re' xooj eloq wach, re' hin xuq'or weh chi naa wo' chik wokiik panukamaj, xi nokik wo' hoq. Re' wuch'ihil xuq'or reh chi naa rut'uyub'jiik ju' chee', xt'uyub'jik wo' hoq, inki.

14Noq xrib'iraj chi je' re' i reey jumehq'iil xutaq'aaj rehtesjiik i José pantz'ilom. Re' i José xub'an reje chii' i naah, xujal reje ruso', xooj ruuk' i reey. 15Je' wili i xq'orarik reh ruum i reey:

Re' hin wilik i xwilow panuwiriik, eh ma' awach ta inch'ob'wik rub'ehel weh chib'ih iraaj ruq'orom. Re' hin xb'iraj rib'iral chi noq ink'utjik aweh aha' wilik inilarik pan wirik inach'ob' b'ila' rub'ehel chib'ih iraaj ruq'orom, i nuchjik ruum i reey.

16Hoo' korik, xa re' la' ma' re' tee hin kinch'ob' wik rub'ehel.

Re' hat re' QaJaaw Dios neench'ob'wik rub'ehel aweh chib'ih iraaj ruq'orom aha' wilik inawil panawiriik, inki.

17Re' reey je' wili i xuq'or reh i José:

Re' hin xwilow panuwiriik chi pa'alkiin chik chi chii' i nim ha' Nilo. 18Eh chupaam i nim ha' re' re' wuquub' b'ila' ixoq wakax xi elik chaloq xiik'naah kiq'ina'iil q'e' holohaq, xi kahnik i koq chi sik'ij kiwa' panch'ahn chi chii' i nim ha'. 19Eh wuquub' b'ila' wo' chik ixoq wakax xam cho chikiij xi elik cho panim ha', b'aaq b'aaq taqe, eh q'e' yiib' kiwach. Ma' jank'al ta inwilow kiwach i b'aaq laj wakax je' rukab' i re' ayu' Egipto. 20Re' taqe i b'aaq b'aaq laj ixoq wakax re' re' xkik'ux b'ila' chik inche i koq i wuquub' chi q'ina' laj ixoq wakax q'e' holohaq. 21Noq kik'uxum chik i koq i wakax re' re', xama' nk'utinik ta wo' hoq, ruum xab'aaq wo' xi kahnik, xa je' wo' rukab' i pampeet. Chupaam i jumehq' re' re' xwik'raaj wiib'.

22Eh chi riij i re' wilik wo' chik i xwil wach panuwiriik, juniwal b'ila' chik inchel i trigo xwilow wach, wuquub' i q'ab', yohb'aal wach i kiwach q'e' holohaq. 23Eh chinaah i juniwal chi trigo re' re' jumehq'iil wo' chik xtoxlinik chaloq i wuquub' chi q'ab' xa chiqiij chik taqe, k'ahtinaq ruum i teew inchalik pareelb'aal q'iij. 24Re' taqe i wuquub' chi q'ab' trigo chiqiij, ma' xta kiwach, xkik'ux i koq i wuquub' chi q'ab' trigo wilik kiwach q'e' holohaq noq xwilow. Re' hin nuk'utjaaj keh chu'nchel taqe aj q'iij ma' jino'q keh ixch'ob'wik rub'ehel weh chib'ih i ruq'or, inki.

25Re' José je' wili ruchaq'weesjiik i reey xub'an:

Re' i kiib' i xawil wach panawiriik eliik wach i ruq'or. Re' Dios ruuk' i re', xuk'uhtaaj aweh chib'ih i naa rub'anam. 26Re' i wuquub' chi ixoq wakax q'e' holohaq. Iraaj ruq'orom chi re' i wuquub' haab', re' i wuquub' chi q'ab' i trigo q'e' holohaq, je' wo' re' i ruq'or. Xa jinaj wach i ruq'or i xawil wach panawiriik. 27Eh re' i wuquub' chi ixoq wakax b'aaq b'aaq taqe, re' i xi elik cho chikiij panha' taqe i wuquub' chi q'ina' laj ixoq wakax, iraaj ruq'orom chi re' wuquub' haab', je' wo' re' i ruq'or i wuquub' chi q'ab' i trigo chiqiij, k'ahtinaq taqe ruum i q'iij, re' taqe re', re' i wuquub' haab' chi wi'jaleel i ruq'or. 28Je' wo' rukab' i xnuq'or aweh, chi re' Dios, ruuk' i re' xuk'uhtaaj chaaweh chib'ih i naa rub'anam. 29Peet naa rik'iik i wuquub' haab' chi suq naa qawihiik naa ruwihiik qawa' qahaa' chi manlik. Ayu' chupaam chu'nchel i ruyuq'ul i Egipto. 30Eh chi riij i re', naa ruk'ulariik i wuquub' haab' chi runimaal wi'jaleel, ma' awach ta chik naa ruwihiik ruwa' ruhaa', je' rukab' i xwihik cho pampeet paruyuq'ul i Egipto, ruum re' i runimaal wi'jaleel naa rujot'wiik reh chu'nchel i tinamit ayu'. 31Chupaam taqe q'iij re' re', xti yohb'aal wach i wi'jaleel naa ruwihiik, ni xata chik naa ruwihiik k'isinoq rehtalil i suq atoob' naa ruwihiik pampeet. 32Re' hat qajaa reey ka'pech i xohk'risanik xa a'n eh eliik wach i ruq'or, ruum re' Dios ruyejaam chik cho wach chi je' re' i naa rub'anam. Eh naa rub'anam chi jumehq'iil.

33Ruum aj re', ma' xta naq reet chi neenasik' jino'q i winaq xti wilik runa'ojb'al reh chi re' reh neenkahnik chi rilariik i nimlaj tinamit wili. 34Re' hat reey je' wili i cha a'n: Chapab'aa' ju'jun-oq ajaab'ees chinaah i ju'jun chi tinamit, reh chi neenkimol kok' taq-oq ruuk' i kiwach taqe i tik naa reliik chuwach i wuquub' haab', re' noq konaa ruwihiik taqe i suq atoob'. 35Eh chuwach i wuquub' haab' noq konaa ruwihiik i suq atoob' neenkimol i wach i trigo, eh neenataq'aaj rucha'jaljiik i hat. Ar neenkimol chupaam i ju'jun chi tinamit reh chi neen wihik kiwa' i tinamit na'chub'an. 36Re' i trigo naa rumoliik ruch'ihil chu'nchel i wach i tik. Naa rukamaniik chuwach i wuquub' haab' na' wih-oq i runimaal wi'jaleel. Re' taqe re' naa kik'uxum i tinamit reh chi ma' nee ta kikimik ruum wi'jaleel nik' nimaal wilkeeb' ayu' chupaam chu'nchel i ruyuq'ul i Egipto, inki José.

Re' José xkahnik chi ajaab'esil chinaah i tinamit Egipto

37Re' reey ruch'ihil taqe i kikamanik ruuk' xuk'ul kik'ux aha' wilik i xuq'or i José. 38Re' reey je' wili i xuq'or keh i kikamanik ruuk':

Re' hoj ma' jaruuj chik neenqareq jino'q i winaq je' rukab' i wili, ruum re' i winaq wili xti wilik i Ruxlab'al i Dios ruuk', inki.

39Eh je' wili xuq'or reh i José:

Re' hat ma' xta chik jino'q i xti wilik runa'ojb'al chawach, ruum re' Dios inye'wik aweh chi naab'jik taqe na'ojb'al re' re'. 40Eh re' hat naa akahniik chi ajaab'esil wuuk' panupaat i nub'an wii' taaq'anik. Re' hat naa akahniik chi taaq'anik chinaah i wilkeeb' ayu'. Eh je' wo' chikinaah chu'nchel i nutinamiit. Xa re' wo' hin naa ruwihiik wajaawriik cha naah.

41Re' hat xatnupaab'aa' chik chi ajaab'ees chikinaah chu'nchel i nutinamiit, nuchopom naah ayu' paruyuq'ul i Egipto, inki.

42Eh noq xuq'or i je' re' i reey xresaj chaloq i rulopq'aaq' chi ju' q'ab', re' i tz'ihb'amaj wii' i rub'ihnaal xukoj ju' q'ab' i José. Eh jumehq'iil xuq'or chi xkojarik ru holohik laj so', re' ruuk' i lino, eh chi xkojarik jinaj i uuh chi ralaq, re' ruuk' i xti manlik oro. 43Re' reey xub'esaj pan kareta i José, xam reje chi riij i rukareta i reey eh xuq'or keh i tinamit chi kow naakik'erem kichii' chuwach i José chi je' wili: Chateh taq i rub'eeh, chaxuk'aa' taq awiib' chuwach, inki taqe. Je' aj re' noq re' reey xukanaa' i José chi ajaab'esil chinaah chu'nchel i rutinamiit Egipto.

44Re' reey je' wili i xuq'or reh i José:

Atoob' ta re' hin i reey, chupaam chu'nchel i nutinamiit ayu' Egipto ma' xtaj i naa rub'aan k'isinoq wila' ma' xaq'or i hat chi naa rub'aan, inki.

45Re' reey xukoj rukab' b'ih i José, Zafnat-panea chik i xukoj reh. Eh xub'an kaxáro reh ruuk' jinaj ixoq Asenat, rixq'uun i Potifera i k'amal b'eeh aj tiij wilik chupaam i tinamit On. Je' aj re' noq xkahnik i José chi taaq'anik chinaah chu'nchel i tinamit Egipto.

46Re' José lajeeb' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xk'amarik reje chuwach i reey.

Chi riij i re' xelik cho ruuk' i reey, xooj rub'ehuj paam taqe i ju'jun chi tinamit. 47Eh chupaam i wuquub' haab' re' re' noq komajaa' ta chih wi'jaleel yohb'aal wach xiwachinik taqe i tik mu'uun. 48Re' José xutaq'aaj rumolariik i trigo xelik chuwach i wuquub' haab' re' re'. Eh yohb'aal wach xumol cho wach chupaam taqe i ju'jun chi tinamit, xumol cho kiwach aha' xi elik cho wii' taqe i tik mu'uun. 49Re' José yohb'aal wach i trigo xumol, xa je' chik rukab' noq kituhb'ik i saniib' chi chii' palaw. Xa xukanaa' wo' rupajariik, ruum xsahchik ruuk' i rajaljiik.

50Eh noq komajaa' intohq'ik i wuquub' haab' chi runimaal wi'jaleel, re' José ki'ib' i rak'uun x-aasjik ruuk' i rehk'een Asenat, rixq'uun i Potifera k'amal b'eeh aj tiij chupaam i tinamit On. 51Re' peet rak'uun i José Manasés i rub'ihnaal xukoj, je' wili i xuq'or: Yu'naak aj re', re' Dios x-eesanik panuk'ux i ti' k'axik xnuk'ul, eh xresaj wo' panuk'ux taqe awach weh, inki. 52Re' i rukab' i rak'uun x-aasjik, Efraín i rub'ihnaal xukoj, eh je' wili i xuq'or: Yu'naak aj re', xuyeew q'ab' i Dios chi xwihik wak'uun chupaam i ye'aab' wili aha' nuk'ulum wii' i ti' k'axik, inki.

53Eh xik'ik i wuquub' haab' chi ma' x-ilarik ta k'isinoq wach i wi'jaleel chupaam chu'nchel i ruyuq'ul i Egipto. 54Eh xtohq'ik aj re' i wuquub' haab' chi wi'jaleel, je' wo' rukab' i xuq'or cho pampeet i José. Eh xwihik i runimaal wi'jaleel junsuut i tinamit wach ak'al. Ach wo' re' chupaam i ruyuq'ul i Egipto ma' xwihik ta wi'jaleel, ruum xmolarik wach chib'ih jariik i xk'uxarik. 55Noq xchalik i wi'jaleel chikinaah i aj Egipto xooj kipahqaaj ki trigo reh i kireey. Eh re' reey je' wili i xuq'or keh chu'nchel i rutinamiit Egipto: Hiy taq cha pahqaaj reh i José chib'ih taq i naa a'nam, aha' wilik i nee taq i ruq'or aweh, re' taq i re' neena a'n, inki.

56Eh noq xchalik i runimaal wi'jaleel chupaam chu'nchel i rutinamiit i Egipto, re' José xuteh taqe chaloq i ye'aab' rumolom wii' taqe i trigo reh chi xuk'ayej keh i tinamit. Eh rajlaal q'iij ma' k'isiin chik i uhtik wach i rub'an i wi'jaleel. 57Eh chu'nchel i tinamit aha' xb'aan wii' i wi'jaleel xiooj k'oloq pan tinamit Egipto chi loq'ariik ki trigo ruuk' i José, ruum chi junsuut i tinamit wach ak'al xwihik i runimaal wi'jaleel.