Search form

Gen 42

Re' taqe i ras i José xiooj ar Egipto

1Re' Jacob xrib'iraj rib'iral chi wilik i trigo pan tinamit Egipto, je' wili i xuq'or keh taqe i rak'uun: ¿Chib'ih reet noq xak'ul taq inawil awiib' chawach? 2Re' hin xkiq'or weh chi wilik i trigo pan tinamit Egipto. Hiy taq ar chaloq' taq cho qatrigo, reh chi ma' nee ta qoh kimik ruum wi'jaleel, inki.

3Eh chi riij i re' lajeeb' wo' keh i ras i José xiooj chi loq'ariik ki trigo ar Egipto. 4Xa re' la' re' Jacob ma' xuyeew ta q'ab' chi xooj haa' i rak'uun Benjamín, re' i xti ruchaaq' i José ruum ma' chih inche ruk'ul chaloq i wak'uun, inki paruk'ux. 5Re' i Jacob Israel i rukab' b'ih xiooj taqe i lajeeb' chi rak'uun chi kixilak taqe i xiooj chi loq'ariik i ki trigo ar Egipto, ruum chupaam taqe q'iij re' re' xwihik wo' wi'jaleel chupaam chu'nchel i ruyuq'ul i Canaán.

6Eh re' i José wilik chi ajaab'esil chinaah i tinamit Egipto chupaam taqe q'iij re' re'. Re' reh ink'ayinik ki trigo nik' nimaal i kiooj k'oloq ar chi loq'oj trigo. Eh noq xiooj k'oloq ruuk' taqe i ras, xkik'utzaa' qohoq i kinaah, korehtaal xponik kitz'a'j wach aak'al ruuk' i yejal kiwach. 7Re' i José xunab'eej kiwach taqe i ras, xa re' la' re' reh je' tii chik ma' xunab'eej kiwach xub'an riib', eh ruuk' i kowlaj q'orik xupahqaaj keh chi je' wili:

¿Raaj taq i hat aha' taq ti chalik? inki.

Re' hoj paruyuq'ul i Canaán qoh chalik, xoj chalik ayu' chuloq'ariik i qatrigo, inki taqe.

8Re' José reh xunab'eej kiwach taqe i ras, eh re' keh ma' xkinab'eej ta k'isinoq wach i kichaaq'. 9Chi riij i re', xk'ulik paruk'ux i José aha' wilik i xrilow paruwiriik chikiij taqe i ras, je' wili i xuq'or keh:

¿Raaj taq i hat chib'ih taq aab'eeh chalik a'an? Xa hat oon taq tahal reh i ¿chib'ih i k'axik k'ahchi' ruk'ulariik chupaam i tinamit wili? inki.

10Ma' chih taj jaaw, re' hoj qeht'al chi q'e' nim awajaawriik chi qawach, re' hoj xa chi loq'ariik k'isinoq qatrigo xoj chalik reh chi neen qa'an qawa'. 11Re' hoj xa jinaj chi winaq i qajaaw eh korik wach qak'ux chiquncheel, ma' jank'al ta nqa'an i tahooj je' rukab' inaq'or, inki taqe.

12Re' José je' wili i chaq'wik xub'an:

Ma' korik ta taq inaq'or, re' taq i hat xa hat taq tahal reh chib'ih i k'axik k'ahchi' ruk'ulariik chupaam i tinamit ayu', inki wo' chik.

13Re' taqe i ras je' wili chaq'wik xkian: Re' hoj, hoj kab'laj chi qiib' xa jinaj chi winaq i qajaaw. Ar hoj patim paruyuq'ul i Canaán. Re' qachaaq' xkahnik cho ruuk' i qajaaw pampaat, eh re' chik i qachaaq' jinaj, najtir i nelik chi qaxilak, inki taqe.

14Eh re' José je' wili i xuq'or:

Re' hin i nuq'or wo' taq chik aweh chi xa hat taq tahool. 15Ruuk' i wili naa qanaab'eem mi korik taq inaq'or, re' hin parub'ihnaal i reey i nuq'or taq aweh i korik chi ma' nee ta taq ti elik reje chupaam i tinamit wili wila' ma' xataq'aaj taq ruk'amariik aachaaq' taq inaq'or. 16Neerub'an chi neenooj jino'q taq aweh i hat chuk'amariik, eh re' taq i hat naa pee taq akahniik pantz'ilom. Ko ar aj neenqilow re' mi korik taq i k'ahchi' aq'orom, wila' ma' korik taq inaq'or parub'ihnaal i reey neenuq'or taq aweh i korik chi xa hat taq tahal reh i tinamit wili, inki.

17Re' reh ixib' q'iij xuyeew taqe pantz'ilom taqe re'. 18Xa re' la' paroox q'iij je' wili i xuq'or keh:

Re' hin inuyohleej i Dios, je' taq wili i cha a'n reh chi neenko'ljik riij taq aak'achariik: 19Wila' korik taq aweh chi korik taq wach ak'ux cha kanaa' taq jino'q awuch'ihil pantz'ilom, eh re' taq i hat chaloq' taq reje atrigo, nee taq i nak'am reje panatinamiit reh chi neenkian kiwa' taq i awach aweh. 20Eh chak'am taq cho weh chi jumehq'iil aachaaq', ko ar neenqilow mi korik taq i xaq'or. Wila' ma' korik taq i xaq'or naa taq akanteesjiik, ki uchjik.

Re' keh xkik'ulaa' aha' wilik i xq'orarik keh. 21Eh re' keh je' wili i xkiq'or chikiwach:

Xti korik wo' hoq chi ma' holohik ta xoj b'anik reh i qachaaq' jinaj, ruum ma' xqanimaj ta reh noq xuq'or qeh chi naa naq qaketelaam wach, atoob' ta xqilow wo' naq chi q'e' ti' ruk'ux. Ruum i re', k'ahchi' qak'ulum i ti' k'axik wili yu'naak, inki taqe.

22Re' Rubén i jinaj chi kixilak je' wili xuq'or:

Re' hin xnuq'or wo' naq taq aweh chi ma' chih taq awuchej i qachaaq' re' re', xa re' la' re' taq i hat ma' xanimaj ta taq weh. Yu'naak aj re', naa qatojom wach i rukimiik, inki.

23Re' keh ma' xkikoj ta rehtaal chi k'ahchi' rureqem chi riij i José aha' wilik i xkiq'or, ruum ko wilik jalal ruq'oral noq xub'an ruk'utaaj kuuk'. 24Re' José xelik reje kuuk', xooj rub'an roq'iim pareh, eh noq xsutinik chaloq aha' wilkeeb' wii' xub'an chik kiq'orob'jiik chi korik. Eh xresaj iloq i Simeón chi kixilak xb'ak'arik i q'ab' chi riij chikiwach. 25Chi riij i re', re' José xuq'or chi xhamarik chi trigo i kikoxtaal, eh chi suutjoq chaloq i kitumiin chi ye'aroq chaloq keh pan kikoxtaal chi kiju'junaal. Eh chi ye'aroq kiwa' reh kib'eeh, je' wo' re' i xb'aan cho keh. 26Re' keh xkikoj chaloq i ki trigo chi riij i kib'uruux, xi elik cho Egipto.

27Noq xi ponik chupaam i ye'aab' xi wirik wii' jinaj keh xuteh naah i rukoxtaal reh chi xuyeew ruwa' i rub'uuruux, eh i rilow wilik chi chii' i rukoxtaal i rutumiin xutoj naq wii' i trigo. 28Eh noq xrilow chi je' re', je' wili i xuq'or keh i ruch'ihil:

K'oloq taq awilow i xnureq, xkisutej cho weh i tumiin xnutoj naq wii' i nutrigo wilik panukoxtaal.

Eh ma' k'isiin ta xiyo'jik chikuncheel, je' wili xkiq'or:

¿Chib'ih i xub'an cho quuk' i Dios chi je' wili? inki taqe.

29Noq xi ponik Canaán xkik'utjaaj reh i kajaaw Jacob chu'nchel chib'ih jariik i xkik'ul, je' wili xkiq'or reh:

30Re' winaq wilik chi ajaab'esil chinaah i tinamit Egipto q'e' kow xojruq'o'reej, eh xuq'or qeh chi xa hoj ponoq tahal reh i rutinamiit. 31Eh re' hoj xqaq'or reh chi korik wach qak'ux chi ma' jank'al ta nqa'an i tahooj je' rukab' i xuq'or qeh. 32Xqaq'or wo' reh chi hoj kab'laj chi qiib' eh hoj rak'uun i jinaj chi ajaab'ees chi jinaj i qachaaq' najtir i nelik chi qaxilak, eh chi re' i xti chaaq'b'ees xkahnik awuuk' ayu' Canaán. 33Re' reh je' wili i xuq'or qeh: Ruuk' i wili neenunab'eej mi korik taq aweh chi korik taq wach ak'ux, cha kanaa' taq jino'q taq aweh i hat ayu', re' taq i hat nee nak'am taq reje kok' taq-oq atrigo, reh chi nee taq inki a'n kiwa' taq i awach aweh panapaat. 34Eh xti chak'am taq cho weh aachaaq' reh chi neenunimaj chi korik taq wach ak'ux, eh chi korik chi ma' hat ta taq tahool. Chi je' re' neenwesaj reje pantz'ilom i jinaj taq aweh i hat, re' taq i hat nee wo' taq tib'ehik chupaam i tinamit wili chi ma' xta neentz'a'inik taq aweh, inki qeh, inki taqe.

35Eh noq xkesaj i trigo pan kikoxtaal chi kiju'junaal inkilow wilik wo' hoq ma' najt ta chii' kikoxtaal i kitumiin pankok' koxtaal, re' ixkitoj naq wii' i trigo. Noq xkilow chi je' re', ma' k'isiin ta xiyo'jik i keh, je' wo' hoq i kajaaw.

36Re' Jacob je' wili i xuq'or keh i rak'uun:

Re' taq i hat k'ahchi' taq kiin akanaam chi ma' xta wak'uun, re' José najtir i nelik chi qaxilak, je' wo' hoq i Simeón, xaq'eb' wo' taq chik chaloq. Eh yu'naak inawaaj wo' chik taq aq'uchum weh i Benjamín, eh re' i naa rutiib'iik ruk'ux, re' hin, inki.

37Chalik i Rubén je' wili i xuq'or reh i rajaaw:

Jaaw cha taq'aaj i Benjamín, re' hin nee kincha'jinik reh, re' hin nee wo' chik ink'ulik nuq'asaj aweh. Eh wila' ma' xnuk'am chik chaaweh i Benjamín neerub'an chi nee nakansaj kab'chel i wak'uun, inki.

38Re' Jacob je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' wak'uun Benjamín, ma' jaruuj taq neenutaq'aaj chawiij, re' i ras José, kamnaq wo' hoq, ach wo' re' reh wilik chi nuwach. Eh raaj chib'ih-oq i xuk'ul taq cho chawach chupaam taq aab'eeh, chib'ih taq i neena a'n, nee taq inkahnik pananaah wila' xin kimik ruum i ruti'kiil nuk'ux, ruum re' hin, xa hin wo' chik rijib', inki.