Search form

Gen 44

Re' rukulk b'amb'al ruhaa' i José

1Re' José je' wili i xuq'or reh inilwik reh taqe i chib'ih wilik reh parupaat:

Yu'naak chanujisaj reje chi trigo i kikoxtaal taqe i winaq wili nik' pa' k'ihaal i neenkian ruk'amariik. Chayeew wo' reje pan kikoxtaal chi kiju'junaal i kitumiin xkitoj wii' i trigo. 2Eh chi chii' qohoq i rukoxtaal i xti chaaq'b'ees nee nayeew reje i nukulk uuk'b'al nuhaa' plata ruyej-aal, nee wo' nayeew reje ar i tumiin xutoj wii' i trigo, inki.

Re' inilwik reh i chib'ih reh i José xub'an wo' hoq i xq'orarik reh.

3Eh noq xkutwik chaloq i ruch'aab' i q'iij, re' José xuyeew q'ab' chi xi chalik taqe i ras, xkik'am chaloq i kib'uruux. 4Noq xakomajaa' wo' najt inkikanaa' i tinamit, re' José je' wili i xuq'or reh incha'jinik i chib'ih reh:

Hiy taqe chareq wach b'eeh i winaq re' re'. Noq nee taqe nareq je' wili i neenaq'or keh: Re' José i nupatroon je' wili i xuq'or chaloq: ¿Chib'ih reet noq yiib' wach na'ojb'al xkitoj wii' weh otob'il xnub'an keh? ¿Chib'ih reet noq xkelq'aaj reje i nukulk uuk'b'al nuhaa' re' ruuk' i plata? 5Re' re', re' i rukoj chi uuk'b'al ruhaa', eh ruq'ijb'aal i nupatroon ma' holohik ta taq ixa a'n chaloq tiko'q taq keh, inki.

6Eh re' inilwik reh i chib'ih reh i José xureq wach b'eeh taqe winaq re' re' xuq'or wo' keh i xq'orarik reje reh. 7Re' keh je' wili i chaq'wik xkian:

¿Chib'ih reet noq inaq'or qeh i je' re' i hat jaaw? Re' hoj ma' jaruuj neen qa'an aha' wilik inaq'or. 8Re' hoj xojsutinik chaloq ko Canaán chi ruq'ahteesjiik i tumiin xqareq ma' najt ta chi chii' i qakoxtaal. ¿Eh nik' chik wach noq neenqelq'aaj chaloq i plata i oro parupaat apatroon? 9Eh awach pa' uuk' neenkan chi qaxilak i kulk uuk'b'al ha' inaq'or jaaw, neerub'an chi nee nkanteesjik. Eh re' hoj, i hoj ruk'u'liil neerub'an chi nee qoh kahnik chi rumoso apatroon, inki taqe.

10Re' inilwik reh i chib'ih i wilik reh i José je' wili xuq'or:

Ma' xta reet neenb'aan je' rukab' taq i xaq'or, xa re' la' awach uuk' neenkan i kulk re' re' xa re' wo' reh neenkahnik chi mosohjik. Re' taq i hat, i hat taq ruk'u'liil nee taq ti kahnik chi ma' xta taq amahk.

11Jumehq'iil xkiqasaj i kikoxtaal chi riij i kib'uruux chi kiju'junaal, eh xkiteh lom i naah. 12Re' inilwik reh i chib'ih reh i José xusik' paam i kikoxtaal chi kiju'junaal, xutoq'aa' reje ruuk' i aasb'ees korehtaal xooj k'oloq chusik'ariik ruuk' i chaaq'b'ees. Eh parukoxtaal i xti chaaq'b'ees Benjamín xooj rureq i kulk uuk'b'al ha'. 13Eh noq xkilow chi je' re' taqe i ras, xkiweq i kiso' chikiij ruum i ruti'kiil kik'ux. Eh xkijosaj wo' chik i kihq chi riij i kib'uruux xi sutinik wo' chik cho pan tinamit.

14Eh re' Judá ruch'ihil taqe i ras i ruchaaq', noq xi ponik wo' chik parupaat i José ko ar wo' wilik i xkikanaa' cho wii'. Re' keh xkik'utzaa' qohoq i kinaah chuwach i José korehtaal xponik kireq wach aak'al ruuk' i yejal kiwach. 15Je' wili i xq'orarik keh ruum i José:

¿Chib'ih reet noq ma' holohik ta taq xat b'anik? ¿Mi ma' aweht'al taq re' i hat chi re' hin wilik nuna'ojb'al, eh weht'al q'ijinik? inki.

16Eh re' Judá je' wili i ruchaq'weesjiik i José xub'an:

Jaaw re' hoj, xama' xta chik i neenqaq'or, ma' nee ta wo' chik i ruyee riib' chi neenqaq'or chi ma' xta qamahk, ruum re' Dios reht'al chik chi wilik qamahk. Je' re' noq awach uuk' xkan aakulk uuk'b'al ahaa' naa rukahniik chi mosohjik awuuk', eh je' wo' chiquncheel i hoj naa wo' qakahniik chi mosohjik awuuk', inki.

17Re' José je' wili kichaq'weesjiik xub'an:

Chawunchelaal ma' ruk'ul ta taq chi neetikahnik chi numoso. Re' naa rukahniik, xa re' wo' hoq awach uuk' xkan i kulk uuk'b'al nuhaa', eh chawunchelaal taq i hat neerub'an chi nee taq tiooj parupaat taq awajaaw, eh ma' xta taq nee ti uuchjik, inki.

Re' Judá xupahqaaj rukuyb'al chi naa rutaq'ab'jiik reje i Benjamín

18Chi riij i re', re' Judá xujil i koq riib' ruuk' i José je' wili i xuq'or reh:

Jaaw cha kuy kinab'iraj tii, wilik inwaaj nuq'orom aweh xa panke'lik. Chakuy manchalik ak'aah wuuk', chi wee hin re' hat je' akab' i reey. 19Re' hat xapahqaaj qeh mi kok'achlik qajaaw, eh mi ko wilik chik jino'q qachaaq'. 20Eh re' hoj xqaq'or aweh chi kok'achlik i qajaaw, eh k'isa maam chik chi korik, eh chi ko wilik wo' jinaj i qachaaq' komanlik, re' i rak'uun xwihik i qajaaw noq k'isa maam chik. Eh xqaq'or wo' aweh chi re' chaaq'b'ees re' re' q'e' najawjik wach ruum i qajaaw, ruum xa re' wo' chik i rak'uun re' re' xwihik ruuk' i xti rehk'een, re' ras jinaj kamnaq wo' hoq qohki aweh. 21Re' hat xaq'or qeh chi naa qak'amam chaaweh i qachaaq' re' re', reh chi neenunab'eej wach tiki qeh. 22Re' hoj xqaq'or aweh chi ma' ruyeew ta riib' chi nee rukanaa' chaloq i qajaaw, ruum wi xukanaa' chaloq neenkimik chee qajaaw ruum ruti'kiil ruk'ux, qohki aweh. 23Xa re' la' re' hat xaq'or qeh chi je' wili, wila' ma' xak'am taq cho weh aachaaq' ma' naa ta chik taq kaatnuk'ulum reje ayu', tiki qeh.

24Eh noq xoj ponik ruuk' i wajaaw xqaq'or reh chu'nchel aha' wilik i xaq'or qeh i hat. 25Chi riij i re', re' qajaaw je' wo' chik wili i xuq'or qeh: Yu'naak naa wo' taq chik awojiik loq'ol k'isinoq qatrigo ar Egipto, inki qeh. 26Eh re' hoj je' wili i xqaq'or reh: Re' hoj ma' nee ta ruyee riib' chi nee qoh ooj wila' ma' xataq'aaj chiqiij i qachaaq', ruum wila' ma' xooj chiqiij i reh ma' nee ta ruyee riib' chi nee qoh ooj k'oloq ruuk' ajaab'ees wilik ar, qohki reh. 27Re' qajaaw je' wili i xuq'or qeh: Re' taq i hat aweht'al taq chi re' i xti wehk'een xa ki'ib' wo' hoq i wak'uun xwihik ruuk'. 28Re' jinaj hin rukanaam kahnoq, xa re' wo' rojiik ma' wilom ta chik wach chi jumpech. Xa re' wo' nuq'or i hin chi josq'laj chikop xerwik reh i ruti'jolal. 29Wila' xak'am wo' chik taq reje i wak'uun wili i chaaq'b'ees, eh chib'ih-oq i xuk'ul taq cho chawach. Pananaah taq neenkahnik wila' xin kimik i hin ruum ruti'kiil nuk'ux, ruum re' hin xa hin wo' chik rijib', inki.

30Je' re' noq, re' qajaaw ma' k'isiin ta loq'il reh i qachaaq' Benjamín, eh wila' ma' xooj chik k'oloq haa' chiqiij, ma' k'isiin ta neentib'ik ruk'ux chi riij. 31Re' qajaaw neenkimik wila' ma' xrilow chik wach i qachaaq'. Je' re' noq, re' hoj pan qanaah neenokik wila' xkimik i qajaaw ruum ruti'kiil ruk'ux chi riij i rak'uun, ruum re' reh mama' winaq chik chi korik. 32Xanaah re', re' hin xnuq'or reh i wajaaw chi re' hin naa nucha'jiniik reh i nuchaaq' Benjamín. Eh je' wili xnuq'or reh: Neenakanaa' panunaah chi jumpech wila' ma' xnuq'asaj chik aweh aawak'uun, kinki reh. 33Ruum aj re', re' hin i nupahqaaj nukuyb'al aweh chi chayeew q'ab' weh chi re' hin nee kinkahnik chi mosohjik awuuk' chi jilow i qachaaq'. Eh chayeew q'ab' reh chi neenooj taqe chi riij i ras naa kojiik. 34Ruum re' hin ma' nwaaj ta chi nee kinsutinik reje ruuk' i wajaaw wila' ma' xnuk'am reje ak'un. Re' hin ma' nwaaj ta wilom i ti' k'axik nee ruk'ul i wajaaw ruum i ruti'kiil ruk'ux chi riij i rak'uun, inki reh.