Search form

Gen 45

Re' José xuyeew riib' chi naab'jik keh i ras

1Re' José ma' rukuy ta naq chik i roq'iim chikiwach chu'nchel i wilkeeb' chi kamanik ruuk' ar. Ruum i re', je' wili i xuq'or keh: Eleen taq reje rij paat, inki. Eh ma' jino'q chik keh i raj kamanoom i wilkeeb' ar, noq xuq'or keh i ras chi re' reh i José.

2Eh chi riij i re', xutoq'aa' jinaj runimaal oq'ik xakow chik xuk'er chii', xkinab'eej chu'nchel i aj Egipto, xponik rib'iral ko aha' wilik cho chi taaq'anik i reey. 3Re' José je' wo' chik wili i xuq'or keh i ras: Xti korik noq re' hin i José, ¿mi korik chi k'achlik i wajaaw? inki.

Re' taqe i ras xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik noq wilkeeb' i koq chuwach, xama' nkian ta chik ruchaq'weesjiik.

4Eh re' José je' wili i xuq'or keh:

Chakuy chajil taq chaawiib' wuuk', inki.

Noq xkijil i koq kiib' ruuk' je' wili i xuq'or keh:

Re' i hin, i hin taq achaaq' re' i xinak'ayej taq chaloq Egipto. 5Xa re' la', re' hin i nupahqaaj taq otob'il aweh chi mantib'ik taq ak'ux, eh manchalik taq ak'aah chawach chi xinak'ayej taq chaa yu', ruum re' Dios xtaaq'anik cho weh chi peet reh chi naa nuko'leem riij i k'acharik. 6Ruum yu'naak kore' ki'ib' haab' i wi'jaleel imb'aan chupaam taqe i tinamit, eh ko ho'oob' haab' chik i wi'jaleel naa ruwihiik. Eh atoob' ta tikaroq taqe i tik mu'uun xama' naa ta wo' chik kiwachiniik. 7Je' re' noq, re' Dios xtaaq'anik cho weh ayu' chi peet, reh chi naa ruk'ihaaxb'iik taq awiih aamaam chinaah i wach ak'al, reh chi naa nub'anam ruko'ljiik riij taq aak'achariik chi manlik, 8ruum re' Dios xtaaq'anik cho weh chupaam i ye'aab' wili, ma' re' ta' nche taq i hat. Re' la' Dios xkojwik weh chi hin kojol runa'ojb'al i reey, chi hin i xin kahnik chi ilil reh chu'nchel i wilik parupaat, eh xirukoj wo' chi hin ajaab'ees chikinaah chu'nchel i rutinamiit Egipto. 9Hiy taq lom ruuk' i Qajaaw, je' taq wili cha q'or ponoq reh, re' awak'uun José, je' wili i xuq'or chaloq: Chaq'or taq ponoq reh i wajaaw chi re' hin, re' Dios xkojwik weh chi ajaab'esil chinaah chu'nchel i rutinamiit i Egipto, chaloq wuuk' ayu', maacham taq awiib'. 10Chaloq' ayu' neenk'acharik chupaam i ruyuq'ul Gosén ruch'ihil taqe i rak'uun i riih rumaam, ruch'ihil wo' chu'nchel i ruchikoop, je' wo' chu'nchel i chib'ih reh. Chi je' re', ma' najt ta neen wihik wuuk'. 11Ayu' neenuyeew k'uxumb'al aweh i hat, je' wo' taqe awach aweh je' wo' hoq i wilkeeb' awuuk' reh chi ma' nee ta inkikuy kiwa' kihaa', ruum ko ho'oob' chik haab' i wi'jaleel naa ruwihiik, inki cho chawiij, tiko'q taq reh i wajaaw. 12Re' nuchaaq' Benjamín, re' taq i hat ti eht'alinik reh chi korik chi re' hin je' re' i xnuq'or taq reje aweh. 13Eh chak'utjaaj wo' taq ponoq reh i wajaaw chi re' hin wilkiin chi ajaab'esil chinaah chu'nchel i rutinamiit i Egipto. Chak'utjaaj wo' taq ponoq reh chu'nchel taq i xawil wuuk' ayu'. Yu'naak hiy taq chi jumehq'iil chak'am taq cho weh i wajaaw, inki i José.

14Eh xuq'ahcheej chi ralaq i ruchaaq' Benjamín, xutik'aa' oq'ik je' wo' hoq i Benjamín xoq'ik wo' hoq noq q'ahchimaj ruum i José. 15Chi riij i re', re' José xuq'ahcheej taqe chu'nchel i ras, eh xutz'ub' taqe xutoq'aa' oq'ik. Chi riij i re', re' taqe i ras, xkichop kik'ux chuq'orob'jiik i José, i kichaaq'.

16Eh xponik rib'iral ruuk' i reey chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik chi re' taqe i ras i José xi ponik ar Egipto. Noq xrib'iraj i reey chi je' re', ma' k'isiin ta xsuuqb'ik ruk'ux, je' wo' chu'nchel i kikamanik ruuk'. 17Re' reey je' wili i xuq'or reh i José:

Chaq'or keh aawas chi kik'am reje i trigo chi riij i kib'uruux ki-ohoq wo' chik Canaán. 18Eh kik'am cho weh aawajaaw, je' wo' chu'nchel i awach keh, re' hin neenuyeew keh i ye'aab' xiik' naah chihojal wilik ayu' Egipto. Naa wo' kik'uxum keh i xti suq atoob' i nelik ayu'. 19Chaq'or wo' keh taqe aawas chi ayu' Egipto kik'am reje taqe i kareta k'amb'al cho reh taq awajaaw, eh k'amb'al cho keh i awach keh taqe aawas, je' kehk'een, je' taqe i kak'uun kixq'uun. 20Makiqajik kapeew ruuk' i chib'ih jariik i wilik keh naa kik'amam chaloq, ruum chu'nchel i q'e' chihooj wilkeeb' ayu' Egipto naa nuye'em keh, inki reey reh i José.

21Re' taqe i rak'uun i Jacob Israel i rukab' b'ih, xkian wo' hoq aha' wilik i xq'orarik keh. Re' i José xye'wik keh taqe i kareta xuq'or i reey, eh xuyeew wo' reje kiwa' taqe i ras reh wach kib'eeh. 22Xuyeew wo' reje ki ak' so' reh kijalb'aal, re' i ruchaaq' i Benjamín ho'oob' i ru ak' so' xuyeew reje, eh xuyeew wo' reje reh ixib' siento chi tumiin re' ruuk' i plata. 23Eh lajeeb' b'uurux i suq atoob' i nelik ar Egipto xutaq'aaj reje reh i rajaaw, lajeeb' wo' b'uurux i trigo xutaq'aaj reje, xutaq'aaj wo' reje ruwa' i rajaaw reh chi naa ruk'uxum cho wach b'eeh noq naa ruchaliik. 24Noq xuch'aq taqe reje i ras i José je' wili xuq'or reje keh: Maatik'aa' taq reje peleto wach b'eeh, inki.

Re' keh xiooj lom.

25Xi elik reje pan tinamit Egipto. Xiponik chupaam i ruyuq'ul i Canaán aha' patim wii' i kajaaw. 26Eh noq xkik'utjaaj ponoq reh i Jacob chi kok'achlik i José, eh chi re' reh wilik chi ajaab'esil chinaah chu'nchel i tinamit Egipto, xama' rureq ta naq chik chi riij chib'ih i rub'an, chib'ih i ruq'or. Ma' jaruuj naq i runimaj aha' wilik i xkiq'or reh. 27Eh noq xkik'utjaaj reh chu'nchel aha' wilik i xq'orarik reje keh ruum i kichaaq' José. Noq xrilow wach taqe i kareta xutaq'aaj reje i José k'amb'al reje reh, ma' k'isiin ta xsuuqb'ik ruk'ux. 28Je' wili i xuq'or:

Manlik ruuk' chi xnunab'eej chi kok'achlik i wak'uun José. Re' hin naa rojiik nuq'o'reem noq komajaa' kinkimik, inki.