Search form

Gen 46

Re' Jacob ruch'ihil taqe i awach reh xiooj pan tinamit Egipto

1Re' Jacob, eh Israel i rukab' b'ih xuchop reje rub'eeh xuk'am taqe reje chu'nchel i chib'ih reh xooj ar Beerseba. Eh ar xuk'at i rumayiij chuwach i Dios, re' ruDios i rajaaw i Isaac. 2Eh chupaam aq'ab' re' re' xq'orob'jik i Jacob parusaq wiriik ruum i QaJaaw Dios, je' wili i xq'orarik reh:

Jacob, Jacob, i nuchjik.

Ayu' wilkiin Jaaw, inki noq chaq'wik.

3Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or:

Re' hin aaDios, re' xuloq'ej chaloq aawajaaw wilkiin awuuk'. Matyo'jik chi ojik parutinamitaal i Egipto, ruum re' hin ar naa nuk'ihaaxb'isam taq awiih aamaam korehtaal kiponik chi nimlaj tinamit. 4Re' hin naa wojiik chawiij ar Egipto, eh re' wo' hin naa wesaniik cho keh ar taqe awiih aamaam. Je' wo' chik noq naa akimiik naa kaat rilom aawak'uun José.

5Chi riij i re', re' Jacob xelik reje Beerseba eh xkojarik reje pan kareta kuum taqe i rak'uun, re' i kareta xutaq'aaj chaloq i reey chi k'amb'al reje keh. Ar wo' xkik'am reje i kehk'een taqe i rak'uun, je' wo' taqe i kak'uun kixq'uun. 6Je' re' noq, re' i Jacob ruch'ihil chu'nchel i awach reh xiooj parutinamitaal i Egipto. Eh xkik'am wo' i ki ixoq wakax, je' wo' taqe i kitentzuun xkik'am reje chu'nchel i chib'ih xkireq tz'aaq ar Canaán. 7Chu'nchel xiooj chi riij i Jacob chi je' taqe riih rumaam ak'un, chi je' taqe riih rumaam xq'un.

8Re' taqe wili i kib'ihnaal i aj Israel xiooj Egipto, iraaj ruq'orom chi re' Jacob ruch'ihil taqe rak'uun, je' wo' taqe i riih rumaam:

Re' i Rubén aasb'ees rak'uun i Jacob. 9Re' taqe i rak'uun i Rubén, je' wili kib'ihnaal: Hanoc, Falú, Hezrón, Carmi.

10Re' taqe i rak'uun i Simeón, je' wili kib'ihnaal: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar, Saúl, rak'uun jinaj ixoq aj kananea.

11Re' taqe i rak'uun i Leví, je' wili kib'ihnaal: Gersón, Coat, Merari.

12Re' taqe i rak'uun i Judá, je' wili kib'ihnaal: Er, Onán, Sela, Fares, Zara. Xa re' la', re' i Er, ruch'ihil i Onán xikimik Canaán, eh re' Fares re' ki'ib' i rak'uun xi wihik: Hezrón, Hamul.

13Eh re' taqe i rak'uun i Isacar je' wili kib'ihnaal: Tola, Fúa, Job, i Simrón.

14Re' taqe i rak'uun i Zabulón, je' wili kib'ihnaal: Sered, Elón, Jahleel.

15Je' re' i kib'ihnaal taqe i rak'uun i riih rumaam xwihik i Jacob ruuk' ixoq Lea, noq xwihik chupaam i ye'aab' Padan-aram. Eh jinaj wo' rixq'uun xwihik Dina, je' re' noq oxlaj ru ka'winaq taqe chi kunchelaal, chi winaq chi ixoq.

16Re' taqe i rak'uun i Gad, je' wili kib'ihnaal: Sifión, Hagui, Ezbón, Suni, Eri, Arodi, Areli.

17Re' taqe i rak'uun i Aser xi wihik, je' wili i kib'ihnaal: Imna, Isúa, Isúi, Bería, eh jinaj i kanaab' Sera rub'ihnaal. Eh re' i Bería ki'ib' i rak'uun xi wihik, Heber, Melquiel i kib'ihnaal.

18Je' re' i kib'ihnaal taqe i rak'uun i riih rumaam i Jacob xwihik ruuk' ixoq Zilpa, eh waqlaj chi kiib' chi kunchelaal. Re' Silpa, re' i rajpooh i Lea xye'arik reh ruum i rajaaw Labán.

19Eh re' i kib'ihnaal i rak'uun i Jacob ruuk' i Raquel, re' i xti rehk'een je' wili kib'ihnaal: José, Benjamín.

20Re' taqe i rak'uun i José xwihik ruuk' i rehk'een Asenat je' wili i kib'ihnaal: Manasés, Efraín, arxi-aasjik parutinamitaal i Egipto. Eh re' i Asenat rixq'uun i Potifera, k'amal kib'eeh aj tiij chupaam i tinamit On.

21Re' taqe i rak'uun i Benjamín xi wihik, je' wili kib'ihnaal: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupin, Hupim, Ard.

22Je' re' i kib'ihnaal taqe i rak'uun i riih rumaam i Jacob xwihik ruuk' i Raquel kajlaj chi kiib' chi kunchelaal.

23Eh re' Dan jinaj i rak'uun xwihik Husim rub'ihnaal.

24Re' taqe i rak'uun i Neftalí, je' wili kib'ihnaal: Jahzeel, Guni, Jezer, Silem.

25Je' re' i kib'ihnaal taqe i riih rumaam i Jacob xwihik ruuk' i rixoqil Bilha, wuquub' taqe chi kiib' chi kunchelaal. Re' Bilha rajpooh i Raquel, re' i xye'arik reh ruum i rajaaw Labán.

26Re' taqe i tinamit xiooj chi riij i Jacob ar Egipto i xa kuuk' kiib' waqiib' rukajwinaq chi kiib', eh ma' xi okik ta paruman i kehk'een i rak'uun i Jacob. 27Eh ki'ib' taqe i rak'uun i José, re' ixi-aasjik ar Egipto. Je' re' noq, re' taqe i awach reh i Jacob xiooj ar Egipto lajeeb' rukajwinaq chi kiib' chi kunchelaal.

28Re' Jacob xutaq'aaj reje chi peet b'eeh i rak'uun Judá chuq'orob'jiik i José, reh chi naa ruchaliik k'ularoq chupaam i ye'aab' Gosén. Eh noq xi ponik chupaam i ye'aab' re' re', 29re' José xuq'or keh i rumoso chi naa kikorb'isam i kareta reh chi naa ruchaliik ruk'ulum i rajaaw chupaam i ye'aab' Gosén. Eh noq xk'u'loq ruuk' i rajaaw i José, xuq'ahcheej chi ralaq, eh najt najt i oq'ik xub'an noq ruyok'aam i naah nah tileb' i rajaaw. 30Re' Jacob Israel i rukab' b'ih, je' wili i xuq'or reh i José:

Yu'naak xwilow chik awach chi k'achalkaat, eh ma' xtaaweet. Je' re' noq, nee chik i rub'an chi nee kikimik.

31Chalik i José, je' wili i xuq'or keh i ras, je' wo' keh chu'nchel i awach reh i rajaaw:

Re' hin naa wojiik ruuk' i reey chi q'orariik reh chi re' i wajaaw ruch'ihil taqe i was je' wo' taqe awach reh i wajaaw wilkeeb' naq chaloq Canaán, xi chalik chik chi patinik wuuk' ayu' Egipto. 32Eh naa rojiik nuq'orom reh chi xak'am taq chaloq aatentzuun, aa ixoq wakax, eh chu'nchel i chib'ih taq aweh. Neenuq'or reh chi re' taq aakamaj i hat, re' i k'isanik chikop, chi hat taq cha'jen i tentzun. 33Chi je' re', noq nee taq i rupahqaaj aweh i reey chib'ih taq aakamaj tichol. 34Nee taq inaq'or reh chi hat taq k'isan chikop, eh chi hat taq aj cha'jen tentzun, je' wo' rukab' inki a'n chaloq taq aamaam awati't. Chi je' re', nee taq ti kahnik chi patinik ayu' Gosén, ruum re' taqe i aj Egipto ma' ye'ooj ta q'ab' keh chi jinaj nee kiwihik wii' kuuk' i aj cha'jen tentzun, inki.