Search form

Gen 49

Re' Jacob xuq'or keh i rak'uun chib'ih naa ruchaliik chikinaah

1Re' Jacob xuyuq'eej taqe ruuk' i rak'uun, je' wili xuq'or keh:

Kim taq ayu', chajil taq chaawiib' wuuk' naa nuq'orom taq weh chib'ih taq i naa ak'ulum na'chub'an.

2Chajil taq chaawiib', eh chab'iraj taq naa nuq'orom aweh taq i hat wak'uun,

i hin taq awajaaw Jacob, eh Israel i nub'ihnaal.

3Re' hat Rubén, hat i aasb'ees wak'uun,

eh noq xat wihik chee hat xti ko wilik wansil chi korik.

Re' hat, hat naq i k'amal b'eeh chikiwach taqe achaaq',

eh nim wo' naq awajaawriik chikiwach i keh.

4Re' hat je' akab' i kowlaj rooq ha', xama' xta chik impab'anik reh,

ruum re' hat xat wirik ruuk' i wixoqil nah nuyokaab' xak'uhtaaj nuk'ixb'ilaal.

Ruum i re', ma' hat ta chik k'amal b'eeh chi kixilak aachaaq'.

5Eh re' hat Simeón, i hat Leví je' taq akab' i josq'laj chikop,

ruum re' taq ach'ihch' wilik awuuk', reh kanteesb'al inkamanik wii'.

6Re' hin ma' nwaaj ta wihik taq chaxilak

noq naa ayejaam taq wach chib'ih taq i naa a'nam,

ruum re' taq i hat noq yohb'aal taq wach aak'aah, xakansaj taqe i kiristianu',

eh xahop wo' taq i kooq i imas wakax reh chi ma' xib'ehik ta chik.

7Re' taq i hat xayeew taq awiib' panti' k'axik ruum aajosq'iil, ruum

xti yiib' taq wach xat b'anik. Re' i QaJaaw Dios naa rutukem kiwach

taq aawiih aamaam

chi kixilak taqe i aj Israel.

8Re' hat Judá, re' taqe aawas naakiye'em runimaal awach,

eh naa a'nam keh awach taqe i naa ki-ixowaniik awach, re' taqe aawas

achaaq' naakiye'em awajaawriik.

9Re' hat Judá hat wak'uun

je' akab' i rak'uun i kaq b'ahlam q'e' kowriib'.

Re' reh i ruchop i chikop, eh i ruk'ux i koq. Chi riij i re',

i rupach'aa' riib' wach ak'al,

xa je' chik mama' kaq b'ahlam,

xama' awach ta chik inokik ruuk' ruum i rujosq'iil, je' aj re' i naa a'nam i hat.

10Re' hat Judá ma' awach ta naa resaniik reh awajaawriik,

ma' awach ta wo' naa ruq'uchwiik reh aab'axtoon k'uhtb'al reh awajaawriik.

Korehtaal la' ink'ulik i xti ehchan reh i b'axtoon re' re',

re' i naa runimjiik kuum i tinamit.

11Re' hat je' naa waraa' uuva naa ab'ak'am i rak'uun aab'uuruux,

eh je' naa ruuk' vino,

je' naa ruuk' riis uuva naa atz'ajam chu'nchel aso'.

12Re' hat Judá re' naq'awach, xa je' chik kaqiil wach i vino,

eh re' taqe aweeh, je' naa xasaq chik, je' saqiil i lecha.

13Eh re' hat Zabulón, ar naa apatiniik chi chii' i palaw,

je' naa re' hat naa ab'eesaniik reh taqe i nimaq barco wilkeeb' ar,

re' ye'aab' naa achopom naah, ko ar naa rik'iik chaloq pank'ula't reh i ye'aab' Sidón.

14- Re' hat Isacar je' akab' jino'q i b'uurux aj ihqoom

eh inokik chi hi'lik parukoraal.

15Re' b'uurux i rilow chi holohik i ruye'aab' inokik chi hi'lik,

eh noq inye'arik ahl laj ihq chi riij xa eeh wo' ruq'or.

Je' wo' re' i naa a'nam i hat awuch'ihil taqe awiih aamaam,

xa eeh taq i naa aq'orom noq naa taq aminariik pankowlaj kamanik.

16Re' hat Dan naa akahniik chi q'ataj q'orik chikinaah aatinamiit,

re' junch'uq keh i tinamit Israel.

17Re' hat Dan hat josq' naa rub'anam je' akab' i aaq'

i ruyeew riib' chii' b'eeh,

i rutiiw i rooq i kawáyu,

eh i ruq'eb' chaloq i winaq iqlik chi riij.

18Jaaw k'ahchi' wuy-eem chi nee kinako'leej.

19Re' hat, Gad je' wo' taqe awiih aamaam

naa naq kianam aweh taqe i soldado,

eh noq naa rojiik kuxoq, re' chik i hat naa ab'aniik keh.

20Re' hat Aser je' wo' taqe awiih aamaam

holohik ye'aab' naa kiwihiik wii', naa ruwihiik awa' ahaa' chi korik,

eh re' hat naa aye'wiik kiwa' kihaa' i naa kiwihiik chi reyil.

21Re' hat Neftalí naa a'nam je' rukab'

i rub'an ixoq keej, xama' xta nq'ilwik reh xa aha' inooj

eh xa holohaq chik taqe i rak'uun.

22Re' hat José naa a'nam chi je' rukab'

i juniwal chee' wilik chii' rooq ha'

ma' k'isiin taj i wach i ruyeew,

eh re' taqe q'ab' i rumujej reje naah i tz'aq' wilik ar.

23Re' hat ma' naa ta kaajwaam awach taqe

i kikansanik ruuk' flecha,

naa kaajwaam akanteesjiik,

ma' naa ta k'achariik chi suq kuum.

24Re' hat kow awiib' chuko'ljiik awiib',

re' QaJaaw Dios nim rajaawriik naa ruye'wiik rukowiil aawooq aq'ab'.

Re' wo' hoq i nuDios i nunimaj i hin Jacob,

re' wo' hoq ink'amwik rub'eeh

inko'linik reh i Israel i rukab' nub'ih naa rutoob'iniik aweh.

25Re' nuDios i hin, hin awajaaw naa rutoob'iniik aweh,

re' reh naa rukuxisaniik aweh, ruum q'e' nim rajaawriik.

Naa kaat rukuxisam cho ruuk' i rotob'il inchalik pan taxaaj,

naa kaat rukuxisam ruuk' i chaamlaj palaw,

naa wo' kaat rukuxisam ruuk' taqe i raasb'al ha', xa aha' naakeliik cho panak'al.

26Re' hin, i hin awajaaw ma' k'isiin i rotob'il i Dios xnupahqaaj

cha naah i hat reh juneliik ma' xata je' najtiil naah i yuuq',

ma' xata je' rukab' xkipahqaaj chi nunaah taqe i numaam wati't i hin.

Re' i rotob'il i Dios wili, naa ak'ulum i hat José,

re' i xnusik' chaawach chi kixilak taqe aawas.

27Re' hat Benjamín, naa a'nam aweh je' rukab' i rub'an i josq'laj xojb'

kowahq'eq i ruk'ux taqe i chikop i rukansaj

pantaq xq'eq, intohq'ik rupuhkaam taqe i ruqox, inki i Jacob.

28Re' taqe i kab'laj chi ak'uunb'ees wili re' wo' taqe i kab'laj ch'uq chi tinamit Israel. Je' re' i xuq'or keh chi kiju'junaal i kab'laj chi rak'uun noq xupahqaaj i rotob'il i Dios chikinaah.

Re' noq xkimik i Jacob

29Eh re' i Jacob je' wili i xuq'or keh taqe i rak'uun: Re' hin ach ma' k'ih laj q'iij k'achalkiin, inwaaj chi ar taq naakiin rojiik amuq'aam aha' muhqinaq taqe cho wii' i numaam wati't chupaam jinaj i muq'uumb'al wilik chupaam i ruye'aab' i winaq Efrón, re' aj heteo. 30Re' wilik ar paruyuq'ul i Canaán iraaj ruq'orom chi re' jul k'otooj ar Macpela, ma' najt ta reje chuwach i ye'aab' Mamre. Re' i ye'aab' xuloq' i numaam Abraham, re' wo' ruuk' i ruye'aab' i winaq Efrón, reh chi ar naakimuhqiik taqe awach reh i numaam Abraham. 31Ar muhqinaq i numaam Abraham, je' wo' hoq i rehk'een Sara. Ar wo' muhqinaq i wajaaw Isaac, je' wo' hoq i rehk'een Rebeca, eh ar wo' numuq'aam i Lea. 32Re' i ye'aab' re' re', ruch'ihil i jul muq'uumb'al kamnaq k'otooj panab'aj wilik ar, kuuk' taqe i aj Het loq'ooj, inki i Jacob reh taqe i rak'uun.

33Eh noq re' Jacob xukohlaaj kik'uhb'aljiik taqe i rak'uun, xuyok'aa' wo' chik qohoq riib' wach ruch'aht, eh ar xkimik. Xooj taqe rureq i rumaam rati't kamnaq taqe chaloq.