Search form

Gen 49:10

10Re' hat Judá ma' awach ta naa resaniik reh awajaawriik,

ma' awach ta wo' naa ruq'uchwiik reh aab'axtoon k'uhtb'al reh awajaawriik.

Korehtaal la' ink'ulik i xti ehchan reh i b'axtoon re' re',

re' i naa runimjiik kuum i tinamit.