Search form

Gen 50

1Eh noq xrilow i José chi kamnaq chik i rajaaw xuq'ahcheej i koq, xasuq suq chik inoq'ik, eh xutz'ub' i koq i wach. 2Xuq'or keh taqe i aj iq'omaneel kikamanik ruuk' chi xkikoj paniq'oom i ruti'jolal i rajaaw reh chi ma' xchuuhrik taj. Eh re' taqe i aj iq'omaneel xkikoj wo' paniq'oom i ruti'jolal i Israel. 3Eh ka'winaq q'iij xkian chukojariik paniq'oom, ruum je' re' najtiil inki a'n rukojariik paniq'oom jino'q i kamnaq.

Re' taqe i aj Egipto lajeeb' rukajwinaq q'iij xkikoj kiq'eq so' ruum ruti'kiil kik'ux chi riij i rukimiik i Israel. 4Noq ik'inaq chik i q'iij reh i ruti'kiil kik'ux chi riij i rukimiik i rajaaw i José, re' reh xooj chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik i reey je' wili i xuq'or keh i kikamanik ruuk' i reey:

Wila' xti korik chi kinak'ax taq cha a'n taq otob'il weh cha q'oreej taq weh i reey. 5Chaq'or taq reh chi re' wajaaw noq kok'achlik xuq'or weh chi ar naa rojiik numuq'aam chupaam jinaj i muq'uumb'al ruyejaam i reh wilik paruyuq'ul i Canaán. Re' hin inupahqaaj otob'il taq aweh chi cha q'or taq reh chi chuyeew q'ab' weh chi ar neenooj numuq'aa' i wajaaw. Chi riij i re', nee wo' chik kinsutinik chaayu', inki.

6Eh noq xrib'iraj chi je' re' i reey je' wili i xuq'or reh i José:

Ma' xta reet, hiy chamuq'aa' aawajaaw chupaam i ye'aab' aha' xuq'or aweh, i nuchjik.

7Re' José xchalik wo' rumuq'aa' i rajaaw ar, eh xi chalik chi riij chu'nchel i kikamanik ruuk' i reey chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik ar Egipto. 8Eh xi chalik muuq'oom haa' taqe i rak'uun rixq'uun i Jacob je' wo' taqe i rak'uun rixq'uun i José, je' wo' chu'nchel i ras patim taqe chupaam i ye'aab' Gosén. Ach re' taqe i kok' ha'lak'un xkikanaa' chaloq ruch'ihil taqe i kichikoop. 9Wilik taqe i xi chalik pan kareta, wilik taqe rij kawáyu xi chalik yohb'aal kiwach i tinamit xi uhch'ilinik reh i José noq xchalik chi rumuq'ub'jiik i rajaaw. 10Noq xik'u'loq chupaam i ye'aab', Goren-ha-atad, re' i wilik pareelb'aal q'iij reh i nim ha' Jordán jinaj i loq'inik xkian ar, q'e' nim wach ruum i ruti'kiil kik'ux chi riij i rukimiik i Jacob, eh wuquub' q'iij xub'an oq'ik ar i José ruum i ruti'kiil ruk'ux chi riij i rajaaw.

11Noq xkilow taqe aj cananeo patim taqe ar, i nim wach loq'inik xkian i aj Egipto, je' wili xkiq'or: Re' taqe aj Egipto jinaj i nim wach muq'anik naa kianam, inki taqe. Ruum aj re', re' i ye'aab' re' re', Abel-mizraim i rub'ihnaal xkikoj. Ar wilik pareelb'aal q'iij reh i nim ha' Jordán.

12Eh re' taqe i rak'uun i Jacob xkian wo' chu'nchel i xuq'or keh chi naa kianam. 13Xkik'am wo' chaloq i ruti'jolal i kajaaw Canaán. Ar wo' xkimuq'aa' chupaam i ye'aab' Macpela, re' i xuloq' i Abraham ruuk' i Efrón aj heteo reh chi ar naakimuhqiik taqe i awach reh i Abraham. Re' i muq'uumb'al re' re', ar wilik pareelb'aal q'iij reje reh i ye'aab' Mamre. 14Eh noq kimuq'aam chik i kajaaw, re' José xsutinik wo' chik reje Egipto ruch'ihil taqe i ras je' wo' chu'nchel i xi k'ulik chi rumuq'ub'jiik i kajaaw.

Re' noq k'ahchi' chik ruponiik i q'iij reh i rukimiik i José

15Ruum chi kamnaq chik i Jacob re' kajaaw, re' taqe i ras i José je' wili i xkiq'or:

Noq iraaj neerixowaaj qawach i José. Eh neeruq'aj wach qeh chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al xqa'an reh, inki taqe.

16Ruum aj re', je' wili i xkitaq'aaj ruq'orariik reh i José: Noq komajaa' inkimik i qajaaw xuq'or qeh, 17chi naa qaq'orom aweh chi je' wili: Chi chakuy kimahk taqe aawas ruuk' i xti yiib' wach na'ojb'al xkian aweh, inki. Ruum aj re', re' hoj yu'naak inqapahqaaj otob'il aweh chi chakuy qamahk ruuk' chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al xqa'an aweh. Re' hoj, hoj raj kamanoom i Dios, re' Dios xunimaj chaloq i qajaaw, inki taqe. Eh noq k'ahchi' kiq'orom reh, re' José xutik'aa' oq'ik.

18Re' taqe i ras xiooj k'oloq ruuk' xkik'utzaa' qohoq i kinaah chuwach, korehtaal xkireq wach aak'al ruuk' i yejal kiwach, eh je' wili i xkiq'or reh:

Yu'naak ayu' wilkooj chawach, inqaq'asaj qiib' aweh chi xa hoj amoso, inki taqe.

19Eh re' José je' wili kichaq'weesjiik xub'an taqe i ras:

Matyo'jik taq. Re' hin ma' nee ta nuq'at wach i Dios chi nee taq inuq'at i q'orik cha naah. 20Re' taq i hat xakapaaj taq chi ma' holohik ta taq i naa a'nam weh. Xa re' la', re' i QaJaaw Dios aha' wilik i yiib' wach na'ojb'al taq xa a'n weh, xusutej chi holohik, re' taqe i k'ahchi' qilom yu'naak, reh wo' hoq chi naa nuko'leem taqe chuwach i kimik i ruk'ihaal tinamit. 21Re' taq i hat maayohb'isaj taq awiib', ma' xta taq neetiwuchej, naa la' taq nuye'em awa' ahaa' i hat, je' wo' taqe awak'uun awixq'uun, inki.

Re' i José xusuuqb'isaj kik'ux i ras, ruum q'e' looq' kiq'orob'jiik xub'an.

22Re' José ar wo' xkahnik chi patinik Egipto, eh ar wo' xi kahnik chi patinik chu'nchel i awach reh i kamnaq rajaaw. Re' José jinaj siento ruuk' lajeeb' haab' xk'acharik. 23Eh kochuwach i reh xi wihik riih rumaam i Efraín, eh kochuwach wo' reh xi wihik taqe rak'uun rixq'uun i riih Maquir, re' i rak'uun i Manasés.

24Xponik i q'iij noq re' José je' wili i ruq'or keh i ras:

Re' hin ach ma' k'ih q'iij k'achalkiin re' QaJaaw Dios taq naa rutoob'iniik aweh. Re' reh taq naa resaniik reje aweh chupaam i tinamit wili naa taq kaat ruk'amam reje chupaam i ye'aab' Canaán, re' ruq'orom chi naa ruye'em reh i xikin qamaam Abraham, je' wo' reh i qamaam Isaac, je' wo' reh i Jacob i kamnaq qajaaw.

25Re' José je' wo' chik wili xuq'or keh i ras:

Korik noq re' QaJaaw Dios naa taq resaniik reje aweh ayu', eh re' taq i hat xti cha q'or taq weh i korik mi naa taq ak'amam reje i nub'aqil na' chureq i q'iij re' re', inki.

26Re' José jinaj siento ruuk' lajeeb' haab' i wilik reh noq xkimik ar pan tinamit Egipto. Eh re' ruti'jolal xkikoj paniq'oom, re' xkaaj chi ma' xchuuhrik taj, eh xkikoj parukaxa.