Search form

Gen 8

Re' noq xumay i runimaal jab'

1Re' QaJaaw Dios reht'al chi re' i Noé tz'aplik chupaam i kanowa paat ruch'ihil taqe i chikop. Ruum i re' xrik'saj jinaj i kowlaj teew chinaah i wach ak'al, eh re' ha' xanoq wo' xutoq'aa' qajik. 2Eh xitz'ahpik wo' taqe i xuk'er taqe chaloq i ha', eh xtz'ahpik wo' hoq i chii' i taxaaj, xanoq wo' xumay i runimaal jab'. 3Re' ha' chinaah i wach ak'al xutoq'aa' qajik chi q'uun. Noq ik'inaq chik i jinaj siento ruuk' lajeeb' roxk'ahl q'iij, kora'j xqajik re' ha' chi korik. 4Chupaam i wuqlaj rub'eeh i ruwuuq poh reh i haab' re' re', xooj pa'lojoq i kanowa paat pantaq raxchee', Ararat. 5Eh pampeet q'iij ree ru lajeeb' poh ree haab' re' re', k'ahchi' chik ruqajiik i ha', xtohq'ik kik'utinik taqe i yuuq' najt kinaah.

6Noq ik'inaq chik i ka'winaq q'iij, re' Noé xuteh chaloq i ru ventana hiil i kanowa paat xuyejaa'. 7Eh xutaq'aaj reje jinaj nimlaj tz'ok, re' reh ma' aha' ta xureq rupa'aab' xak'ul chik inrupinik chinaah i wach ak'al korehtaal xruy-eej chi xchiqik i ha'. 8Noq rutaq'aam chik reje i tz'ikin re' re' i Noé, xutaq'aaj wo' chik reje jinaj i paloma, reh chi xooj rilow mi xchiqik chik i ha' chinaah i wach ak'al. 9Re' paloma xsutinik wo' chik chaloq i wilik wii' i kanowa paat ma' aha' ta xureq rupa'aab', ruum konuujinaq wo' ha' chinaah i wach ak'al. Eh re' Noé xuyub' chaloq i q'ab' chuk'ulariik i paloma, xukoj wo' chik i koq ruuk' pan kanowa paat.

10Chi riij i re', re' Noé kowuquub' chik q'iij xruy-eej, kora'j chik xutaq'aaj reje re' i paloma. 11Eh re' paloma re' re' k'ahchi' chik rokiik i q'equm noq xsutinik wo' chik, chaloq jinaj i k'isa q'ab' i ruche'el olivo ruch'ihpeem chi ju' noq xsutinik chaloq. Ruuk' i re', xureq chi riij i Noé chi xchiqik chik i ha' chinaah i wach ak'al. 12Re' Noé wuquub' wo' chik q'iij xruy-eej kore' chik xutaq'aaj reje i paloma, eh re' i paloma re' re' ma' kota chik xsutinik chaloq chi jumpech.

13Eh noq waqiib' siento ruuk' jinaj haab' chik i wilik ree Noé kora'j chiqik re' i ha'. Eh pampeet q'iij ree peet poh reh i haab' jinaj chik, re' Noé xresaj i naah i kanowa paat, eh noq xrilow chiqinaq chik i ha' chinaah chu'nchel i wach ak'al. 14Pan wuquub' ru ka'winaq rub'eeh i rukab' poh, re' ha' chinaah i wach ak'al xchiqik chik chi jumpech.

15Chalik i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Noé: 16Yu'naak eleen chupaam i kanowa paat, awuch'ihil awehk'een, awuch'ihil taqe aawak'uun, awuch'ihil taqe i kehk'een. 17Eh chawesaj wo' reje chu'nchel i chikop wilkeeb' awuuk' pan kanowa paat. Re' taqe kirupinik pan taxaaj, taqe i ruuk' paat ehchaal, taqe kijukem kiib' noq kib'ehik, reh chi nee kiooj chi junsuut i wach ak'al, eh ma' k'isiin i kak'uun neen wihik reh chi neenkinujisaj i wach ak'al, inki Dios.

18Noq xrib'iraj chi je' re' i Noé xelik wo' chaloq pan kanowa paat, ruch'ihil i rehk'een, ruch'ihil taqe ixib' chi rak'uun, ruch'ihil taqe i kehk'een. 19Eh kuxik wo' cho resam chu'nchel i chikop wilkeeb' pan kanowa paat. Chi je' taqe ruuk' paat ehchaal, taqe i panch'ahn chikop, taqe i kijukem kiib' noq kib'ehik, taqe i kirupinik pan taxaaj.

20Re' Noé xuyejaa' jinaj i artaal tusuj ab'aj loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios. Eh ju'jun i chikop xuk'am chaloq re' ruuk' i kik'uxarik. Xuk'am wo' chaloq i ju'jun i chikop, re' ruuk' i kirupinik pan taxaaj, xuk'at chinaah i artaal chi mayiij. 21Eh noq xponik ruuk' i QaJaaw Dios i ruxlaab' i mayiij re' re' suq xub'an reh, je' wili i xuq'or: Re' hin ma' jaruuj chik naa nuye'em panti' k'axik i wach ak'al xa kuum i tinamit. Re' i wili xnub'an, ruum chi nimaq chi kok' taq kib'anik reh i yiib' wach na'ojb'al, eh ma' naa ta chik nusacham kiwach i wilik kik'achariik.

22Eh nik' pa' chik najtiil naa ruwihiik i wach ak'al,

naa rub'aan i tik, naa rub'aan i jach,

naa ruwihiik i tz'a', naa ruwihiik i k'uxik.

Eh naa ruwihiik iq'ilej, naa ruwihiik i siq'jil,

naa ruwihiik i saqum, eh naa ruwihiik i q'equm, inki QaJaaw Dios.