Search form

Lev 1:11

11Ar naa ruyok'om i ralaq pansak'aaj reh i artaal chuwach i QaJaaw Dios, re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij rak'uun i Aarón naa kikihraam i rukik'eel i chikop re' re' chi junsuut chinaah i artaal.