Search form

Lev 1:5

5Eh naa ruyok'om i ralaq imas wakax komanlik, chuwach i QaJaaw, re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij re' taqe rak'uun i Aarón naakimolom i rukik'eel naa kikihraam chi junsuut, eh chinaah i artaal wilik panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'.