Search form

Lev 10

Re' i mahk xub'an i Nadad ruch'ihil i Abiú

1Re' i Nadad, i Abiú rak'uun taqe Aarón xkichop chee kisansario, xa re' la' tokoom inaq'wach q'aaq' xkiyeew chupaam, re' i ma' q'orooj ta keh ruum i Dios chi naa kiye'em chupaam, eh xkiyeew i insensia chinaah. Eh kiq'asaj chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios. 2Ruum i re' xutaq'aaj chaloq i q'aaq' QaJaaw Dios chi xik'ahtik chi jumpech ar xikimik chuwach i QaJaaw.

3Eh re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i Aarón:

Re' aj re' wili xraaj ruq'orom i QaJaaw Dios noq xuq'or chi je' wili:

Re' hin naa nuk'uhtaam i nuSantohiil kuuk' i kisik'wik weh.

Eh naa nuk'uhtaam i nuloq'il chikiwach i tinamit Israel, inki.

Re' Aarón ma' xq'orik taj chi jumpech.

4Eh re' i Moisés xuyuq'eej ruuk' i Misael, i Elzafán, re' taqe i rak'uun i Uziel rikaan i Aarón, je' wili i xuq'or keh:

Kim taq k'oloq taqe awesaj i ma' tokoom ta taqe awuuk' xikimik wach artaal chak'am taq reje chi riij i santo laj ye'aab', inki.

5Eh re' keh xi okik i koq, eh xkesaj taqe chaloq i kamnaq ko wilik i ruso' i k'amal kib'eeh aj tiij chikiij xkik'am reje kochiriij i santo laj ye'aab', je' rukab' xq'orarik keh ruum i Moisés.

6Re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i Aarón, keh i kiib' chi rak'uun re' i Eliazar, re' Itamar:

Maa wesaj taq i b'urb'al wach anaah, eh maa xih taq aso' chawiij ruum ruti'kiil taq ak'ux, reh chi ma' nee ta taq tikimik haa' i hat reh chi ma' nee ta ruyeew i rujosq'iil i Dios chinaah i tinamit. Korik inchol chi ti' taq naa awik'raam i hat, je' wo' taqe i aj Israel i xkik'ul kab'chel taq aawas ruum xi k'atarik chaloq ruuk' q'aaq' ruum i Dios. 7Eh ma' naa ta taq aweliik reje panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', reh chi ma' nee ta taq tikimik ruum xat kuxesjik taq chik ruuk' aseite parub'ihnaal i QaJaaw.

Eh re' keh xkian wo' hoq je' rukab' i xq'orarik keh ruum i Moisés.

8Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Aarón: 9Re' hat, re' taqe awak'uun ma' naa ta taq awuk'em jino'q ha' inxohk'risanik noq naa taq awokiik chupaam i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', reh chi ma' nee ta taq tikimik. Re' wili jinaj k'uhb'aal cha weh taq i hat, je' wo' chi keh taq awiih aamaam. 10Reh chi nee taq inareq chi riij i wilik rusantohiil, eh i ma' xta rusantohiil, eh aha' wilik i ma' ch'uwa' ta wach, eh aha' wilik i ch'uwa' wach. 11Reh chi nee taq i na a'n ruk'uhtjiik keh taq awuch aj Israel chu'nchel i k'uhb'aal xnuq'or reh i Moisés, inki.

12Eh re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i Aarón, keh i rak'uun re' i Eliazar, re' Itamar, koxikahnik chi k'achalkeeb': Chak'am taq i ruqox i mayiij xa chi naq'wach xk'atarik chuwach i QaJaaw.

Ar taq neenak'ux chuwach i artaal chi ma' kojooj ch'amb'esb'al reh, ruum re' re' wilik rusantohiil. 13Eh re' hat naa ak'uxwiik reh awuch'ihil taqe i awak'uun chupaam i ye'aab' wilik rusantohiil. Ruum re' re', re' taq i hat naa ak'uxwiik reh i mayiij ink'atarik chuwach i QaJaaw Dios. Re' hin je' re' xuq'or weh i QaJaaw. 14Eh chupaam i saq paam ye'aab' naa taq ak'uxum kuuk' awak'uun awixq'uun i rutib'kaal chi' ruk'ux i rutuuq chikop, ruum re' re' k'uxumb'al taq aweh. Re' mayiij re' re', re' inkiq'asaj i aj Israel k'amb'al kiib' panotob'il ruuk' i Dios. 15Re' i rutib'kaal chi' ruk'ux, i rutuuq, i ruq'ina'iil i chikop xti nim wach mayiij. Re' re' i junq'ahteesjiik chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios naa rukahniik cha weh i hat, eh keh wo' hoq awak'uun. Je' rukab' i xuq'or weh i QaJaaw Dios.

16Re' i Moisés xtohq'ik rupahqaam aha' wilik i rutib'kaal i imas kaprax xq'ahtesjik chi mayiij chi riij i mahk. Eh noq xq'orarik reh chi xk'ahtik, ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah chinaah i Eliazar, i Itamar, re' kab'chel i rak'uun i Aarón koxikahnik chi k'achalkeeb', je' wili xuq'or keh:

17¿Chib'ih reet noq ma' xak'ux ta taq chupaam i santo laj ye'aab' i rutib'kaal i kaprax xq'ahteesjik chi mayiij? Re' re' wilik rusantohiil, re' ruyeew taq aweh i QaJaaw Dios i hat reh chi naa taq aq'asam chi mayiij reh chi naa rukuyarik i kimahk i tinamit ruum i QaJaaw Dios. 18Re' taq i hat aweht'al taq chi ma' xk'amarik ta i koq i kik' chupaam i santo laj ye'aab', eh ma' xak'ux ta taq i rutib'kaal i chikop xye'arik chi mayiij chupaam i ye'aab' re' re', je' naq rukab' i xnuq'or taq aweh, inki.

19Eh re' i Aarón je' wili ruchaq'weesjiik i Moisés xub'an:

Chab'iraj i naa nuq'orom, yu'naak xkiq'asaj i kimayiij chi riij i kimahk, eh xkik'at i mayiij chuwach i QaJaaw Dios. Eh wita xnuk'ux i hin yu'naak i mayiij xkik'at chi riij i mahk ¿Mi xponik naq chuwach i QaJaaw Dios? inki.

20Eh noq xrib'iraj i Moisés chi je' re' ch'iklojik ruk'ux ma' xta chik xuq'or.