Search form

Lev 11

Re' taqe i chikop i ruk'ul chi naa kik'uxarik, eh re' taqe ma' ruk'ul ta chi naakik'uxariik

(Deut 14.3-21)

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh i Moisés, i Aarón: 2Chaq'or taq keh chu'nchel i aj Israel chi je' wili: Re' taqe i chikop wili naa taq ak'uxum chi kixilak chu'nchel i chikop wilkeeb' wach ak'al. 3Re' taqe i chikop ch'aqeel panyejaal i kixijab' lach' i ju' i kooq, eh inkixab'ej wo' chik i kiwa' inkik'ux neerub'an chi nee taq inak'ux. 4Atoob' ta inki xab'ej wo' naq chee kiwa' xa re' la' ma' ch'aqeel ta panyejaal i kixijab'. Re' i cameyo atoob' ta ruxab'ej wo' naq chaloq i ruwa' xa re' la' ma' ch'aqeel ta panyejaal i ruxijab' ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' wach. 5Eh je' wo' hoq imul atoob' ta ruxab'ej chee ruwa' ruka'peech, xa re' la' ma' xta ruxijab', eh ma' lach' taj nah rooq ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' wach. 6Eh re' i oow ruum re' chikop re' re' atoob' ta ruxab'ej chee ruwa' ruka'peech xa re' la' chik imb'anik reh ma' xta ruxijab', eh ma' lach' taj i rooq, ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' wach. 7Je' wo' hoq i rutib'kaal ahq atoob' ta wilik ruxijab', eh lach' i rooq, xa re' la' chik imb'anik reh ma' ruxab'ej taj i ruwa' ruka'peech, ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' wach. 8Re' i kitib'kaal taqe i chikop re' re' ma' naa ta taq ak'uxum ni xata naa taq atz'a'am i kiti'jolal chi kamnaq chik ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' kiwach.

9Eh chi kixilak chu'nchel i chikop wilkeeb' pan palaw, eh pantaq rooq ha', re' taqe wili naa ak'uxum: Re' taqe i kar i wilik kixiik', eh wilik ru tahsaal i kiij. 10Eh re' taqe i ma' xta kixiik', eh ma' xta ru tahsaal i kiij wilkeeb' chi kixilak i chikop wilkeeb' pan palaw oon pantaq rooq ha' ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' wach chi k'uxarik. 11Re' taqe re' ch'uwa' wach i kitib'kaal ruum i re' ma' naa ta taq ak'uxum, eh ma' naa ta wo' atz'a'am i kiti'jolal noq kamnaq chik taqe, ruum ch'uwa' kiwach. 12Eh chu'nchel chikop ma' xta kixiik' ma' xta ru tahsaal i kiij wilkeeb' pantaq ha' naa taq aq'orom chi ch'uwa' kiwach.

13Eh chi kixilak i chikop kirupinik pan taxaaj i ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' kiwach, re' taqe wili: Re' xihk re' ooloch' q'eq riij, eh re' i kaq riij. 14Re' i k'uch q'eq riij, eh re' i kaq riij. 15Je' wo' chu'nchel i chikop kirupinik re' q'oreel nik' wach ruwii'. 16Re' nimlaj chikop wilik ruxiik', re' i tuhkur, re' i tz'ikin panha' inwihik, re' i xihik, re' q'oreel nik' wach kiwii'. 17Re' i rajaaw tuhkur, re' i chikop je' ruwii' k'uch. 18Re' i chikop wilik ruxiik' nimaq i ju', eh re' i je' nimaq patuxk, re' i nimaq k'uch. 19Re' saq ikii, re' i tz'ikin molol siip, re' tz'ikin wilik rikoom, eh re' i sootz'.

20Je' re' noq chu'nchel i chikop kirupinik wilik kooq ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' taq wach cha weh. 21Wilik wo' taqe i k'ok' chikop wilik kixiik', eh wilik kituuq wilik kooq kipisk'anik chinaah i wach ak'al. Re' taqe re' neerub'an chi nee taq inak'ux. 22Re' taqe i wili i ruk'ul chi nee nak'ux. Re' i nimaq chili'l, re' i q'oreel nik' wach ruwii', je' wo' hoq i xa k'ok' chili'l, je' wo' taqe chili'l kipisk'anik. 23Chu'nchel i kok' chikop wilik kixiik' re' ruuk' taqe re', kijib' i kooq ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' taq wach cha weh.

24Eh awach neentz'a'inik reh i kiti'jolal chi kamnaq chik taqe nee ruch'uwa'risaj riib' korehtaal chik inokik aaq'ab'.

25Eh wila' awach xk'amwik reje reh i ruti'jolal i chikop re' ruuk' i re' inchol rutz'ajam i ruso', eh neenkahnik chi ch'uwa' wach korehtaal chik inokik aaq'ab'.

26Chu'nchel i chikop wilik ruxijab' eh ma' lach' taj i rooq ch'uwa' taq wach cha weh. Eh xa awach i neentz'a'inik reh ruti'jolal nee wo' inkahnik chi ch'uwa' wach.

27Re' taqe i chikop kijib' i kooq, eh re' inkiyeew wach ak'al chi korik i paam i kooq noq kib'ehik maa k'ux taq ruum ch'uwa' kiwach. Eh re' neentz'a'inik reh i chikop re' re' noq kamnaq chik neenkahnik chi ch'uwa' wach korehtaal chik inokik aq'ab'. 28Eh re' neenk'amwik reje i kamnaq i chikop re' re' inchol rutz'ajam i ruso', eh neenkahnik chi ch'uwa' wach korehtaal chik inokik aq'ab'. Eh ch'uwa' wo' wach taq cha weh i hat.

29Eh chi kixilak taqe i chikop kijukem kiib' wach ak'al noq kib'ehik, ch'uwa' kiwach chi nee taq inak'ux re' taqe wili: Re' kuxb'ajlaq, re' ch'ooh, re' i tuhtz' re' q'oreel nik' wach kiwii'. 30Je' wo' i k'iix riij chikop, i nimaq k'ap, i k'ok' k'ap i tohlook, eh re' i chereun.

31Chu'nchel i re' ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' taq wach cha weh. Eh re' i neentz'a'inik reh i ruti'jolal jino'q i chikop re' re' naa rukahniik chi ch'uwa' wach korehtaal chik inokik aq'ab'.

32Eh wila' re' jino'q i kamnaq chikop re' re' neenq'ehb'ik chinaah jino'q i xa chib'ih jariik neenkahnik chi ch'uwa' wach chee', itz'ihy, tz'uhuum, koxtaal, ch'ihch', xa chib'ih chik jariik chi kamamb'al naa rukahniik chi ch'uwa' wach korehtaal chik inokik aq'ab' konaa chik ruye'ariik panha' ra'j chik naa rusaaqb'iik wach re'.

33Eh wila' xq'ehb'ik jino'q i kamnaq chikop re' re' chinaah jino'q i ak'al xun neenkahnik chi ch'uwa' wach, eh je' wo' hoq i chib'ih wilik chupaam. Re' i ak'al xun re' re' koruman chi naa rupaxjiik chi jumpech. 34Wila' xkirlojik i ha' wilik chupaam i xun re' re' chinaah jino'q i k'uxumb'al nee wo' kahnik chi ch'uwa' wach. Eh chu'nchel i ha' inuuk'jik wilik chupaam i xun nee wo' inkahnik chi ch'uwa' wach. 35Eh xa chib'ih pa' aj chinaah neenq'ehb'ik jino'q i kamnaq chikop re' re', atoob' ta jino'q ye'aab' q'aaq', jino'q horna ak'al korjinaq wii', naa rukahnik chi ch'uwa' wach. Eh inchol ruyojiik chi jumpech, eh ch'uwa' wo' wach taq cha weh i hat.

36Eh wila' re' jino'q i kamnaq chikop re' ruuk' taqe i re' xq'ehb'ik chinaah jino'q i raasb'al ha', oon rooq ha' ma' nee ta nkahnik chi ch'uwa' wach. Eh awach neentz'a'inik reh i kamnaq chikop re' re' ra'j naa rukahniik chi ch'uwa' wach re'.

37Eh wila' re' jino'q i kamnaq chikop re' ruuk' taqe re' xq'ehb'ik chinaah jino'q i ja' naa rutikariik. Re' aj re' re' ma' naa ta rukahniik chi ch'uwa' wach. 38Eh wila' ye'ooj panha' i ja' wila' xq'ehb'ik i kamnaq chikop chinaah i ha', re' i ja' re' re' neenkahnik chi ch'uwa' wach taq cha weh.

39Wila' wilik jino'q i chikop naa naq taq ak'uxum, eh xa xchalik rukimiik. Eh awach i nee neentz'a'inik reh i kamnaq chikop re' re' neenkahnik chi ch'uwa' wach korehtaal chik inokik aaq'ab'. 40Eh re' ineenk'uxwik reh i kamnaq chikop koruman chi nee rutz'aj i ruso', neenkahnik chi ch'uwa' wach korehtaal chik inokik i aaq'ab'. Awach i nee neesaniik cho reh i kamnaq chikop koruman chi naa rutz'ajam i ruso', eh naa rukahniik chi ch'uwa' wach korehtaal chik inokik aaq'ab'.

41Ma' jino'q wo' hoq i chikop xa kijukem kiib' noq kib'ehik, naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' taq wach cha weh.

42Chu'nchel i chikop kijukem kiib', eh pan kijib' oon ruk'ihaal i kooq noq kib'ehik ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' wach taq cha weh. 43Re' taq i hat ma' ruk'ul taj chi nee taq i nach'uwa'reej taq awiib' ruuk' i ruk'uxariik jino'q i chikop xa rujukem riib' noq inb'ehik eh ch'uwa' wach. 44Ruum re' hin taq aaWaJaaw aaDios, je' re' noq re' taq i hat chasaqb'isaj taq awiib', eh cha santoheej taq awiib' ruum re' i hin, hin santo. Maa ch'uwa' risaj taq awiib' kuum taqe i chikop kijukem kiib' wach ak'al noq kib'ehik. 45Re' hin taq aaDios i xineesanik taq cha weh parutinamitaal i Egipto reh chi xin kahnik taq chi aaDios. Je' re' noq cha santoheej taq awiib' ruum re' hin, hin santo.

46Re' wili i k'uhb'aal chikiij chu'nchel i chikop wilkeeb' chinaah i wach ak'al, je' chi kooq kib'ehik, je' chi wilik kixiik', je' chi kijukem kiib' noq kib'ehik, je' chi pantaq ha' wilkeeb', tiko'q keh inki Dios. 47Ruuk' i re' nee taq inakoj rehtaal aha' wilik i saq wach, aha' wilik i ch'uwa' wach. Eh aha' wilik i nee ruyeew riib' chi neen k'uxarik, eh aha' wilik i ma' nee ta ruyeew riib' chi neen k'uxarik.