Search form

Lev 12:4

4Eh re' ixoq oxlaj ru ka'winaq q'iij naa ruy-eem korehtaal intz'irlojik i rukik'eel, eh ma' naa ta rutz'a'am jino'q i wilik rusantohiil, ni xata naa rokiik chupaam i itz'ihy naah paat wilik rusantohiil, korehtaal i rureq i q'iij chi naa rukahniik chi saq wach.