Search form

Lev 14:25

25Eh re' k'amal kib'eeh aj tiij noq ruyok'om chik i ralaq imas tentzun naa ruq'asam chi mayiij chi riij i mahk, eh k'isiin i rukik'eel tentzun naa ruch'ulem chi raa' i rusak'aaj xikin awach i naa rusaqb'isam riib'. Eh k'isiin i rukik'eel naa ruch'ulem chi riij i ju' i rumaam i rusak'aaj q'ab', je' wo' chi riij i ju' i rumaam i rusak'aaj i rooq.