Search form

Lev 15:29

29Eh paruwaxaaq q'iij naa ruk'amam chaloq i kiib' chi kok' tz'ikin mukur, oon kiib' chi kok' paloma naa ruk'amam reje chuwach i k'amal kib'eeh aj tiij ar pan santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'.