Search form

Lev 16

Re' i ruq'ijil noq inye'arik i mayiij chi riij i kimahk i aj Israel

1Re' i QaJaaw Dios xuq'oreej wo' chik i Moisés noq kamnaq chik taqe i kiib' chi rak'uun i Aarón. Re' taqe i xikimik noq xkijil i koq kiib' chuwach i Dios, chi ruk'atariik i insiensia. 2Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: Re' hat cha q'or reh aawas Aarón chi ma' chu'nchel taj q'iij naa rokiik chupaam i santo laj ye'aab' re' i wilik kochi juntar i tasb'al wilik wii' i loq'laj kaxa. Ruum wila' xokik i koq ar xanik' i wilik wii' i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa naa rukimiik ruum re' hin naa wo' nuk'uhtaam cho wiib' pan suutz'. 3Re' i Aarón noq naa rokiik i koq chupaam i santo laj ye'aab' koruman chi naa ruk'amam i koq i k'isa imas wakax naa ruq'asam chi riij i mahk, eh jinaj imas tentzun naa ruk'atam chi mayiij. 4Eh naa rukojom reje i ruch'utwex re' ruuk' i itz'ihy lino, eh naa wo' rukojom i ruso' re' ruuk' i lino, re' i ruso' wilik ruloq'il, naa rukojom i b'ak'b'al paam je' wo' hoq rutak'aa' wach naah re' ruuk' i lino. Re' ruso' wili wilik ruloq'il ruum aj re' noq naa rukojom koruman chi peet naa rub'anam ritiin.

5Eh re' taqe i aj Israel naa kik'amam cho reh i Aarón i kiib' chi imas kaprax komanaan reh chi naa ruq'asam chi mayiij chi riij i kimahk i aj Israel. Eh jinaj imas tentzun naa ruq'asam chi k'atoj mayiij. 6Eh re' i Aarón peet naa wo' ruq'asam chi rumayiij i reh i jinaj imas wakax pahqb'al kuyb'al ru mahk i reh. Eh pahqb'al wo' kuyb'al kimahk taqe awach reh parupaat. 7Eh chi riij i re' naa ruchopom chaloq i kiib' chi imas kaprax naa ruq'asam chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 8Eh noq naa kiwihiik panookb'al reh i rusanto laj itz'ihy naah paat i Dios, re' i Aarón naa rusik'im i kiib' chi imas kaprax i naa rukahniik reh i QaJaaw Dios, eh aha' wilik i naa rukahniik chi xanaa roq'taam reje reh i Azazel. 9Eh noq rusik'im chik chi riij i kiib' chi imas kaprax i Aarón chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios pahqb'al kuyb'al kimahk i tinamit. 10Eh re' imas kaprax jinaj xusik' chi riij i Azazel awach, eh naa rukahniik chi k'achlik wach noq naa ruq'asam chuwach i QaJaaw Dios reh chi naa kireqem kuyb'al kimahk i tinamit, chi riij i re' naa roq'taam reje chupaam i ye'aab' chiq yuuq'.

11Re' i Aarón reh naa ruq'asam chi rumayiij jinaj i k'isa imas wakax pahqb'al kuyb'al ru mahk i reh, je' wo' chi riij i kimahk taqe awach reh parupaat. 12Chi riij i re' naa ruchopom chaloq i sansario naa runujisam chi naq'wach q'aaq' ar naa ruchopom wach artaal chuwach i QaJaaw Dios ka'mohq' chi insensia re' ruuk' i kok' naq wach q'e' ink'ohnik naa ruk'amam i koq pan santo laj ye'aab' wilik chi juntar i itz'ihy tasb'al paam i ye'aab'. 13Re' i Aarón naa rukutum insensia chinaah i wach i q'aaq' chuwach i QaJaaw Dios re' i rusib'eel naa rutz'apam naah i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa molik wii' i k'uhb'aal. Wila' xub'an i je' re' ma' naa ta rukimiik. 14Eh naa rumuhaam chee ju' q'ab' chupaam i rukik'eel i k'isa imas wakax naa rukihraam chinaah i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa chi korkiil reje ireelb'aalq'iij. Eh wuquub' pech naa rukihraam i kik' chinaah i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa chuwach reje. 15Chi riij i re', re' i Aarón naa ruq'asam chi mayiij imas kaprax chi riij i kimahk i tinamit. Eh naa ruk'amam reje i rukik'eel chupaam i santo laj ye'aab' wilik chi juntar i itz'ihy tasb'al paam i ye'aab'. Ar i koq chupaam naa rukihraam i rukik'eel imas kaprax, je' wo' rukab' i naa rub'anam ruuk' i rukik'eel i k'isa imas wakax. 16I ruk'ul chi je' re' naa rub'anam reh chi re' Dios naa rusaqb'isam paam i santo laj ye'aab' kich'uwa'risam wach i aj Israel ruuk' i kimahk. Eh naa wo' rusaqb'isam paam i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib' i wilik chi kixilak ruum kich'uwa'risam wo' wach.

17Eh noq naa ruwihiik chupaam i rusantolaj ye'aab' i Aarón chuq'ahteesjiik i mayiij pahqb'al kuyb'al chi riij taqe mahk, ma' jino'q i naa kiwihiik chupaam i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh noq ruq'asam chik i mayiij pahqb'al kuyb'al ru mahk i reh, eh je' wo' hoq i mayiij pahqb'al kuyb'al kimahk chu'nchel i aj Israel. 18Eh naa reliik chaloq naa rojiik rusaqb'isam wach i ru artaal i QaJaaw Dios. Eh naa ruchopom chaloq i rukik'eel i k'isa imas wakax ruch'ihil i rukik'eel imas kaprax naa ruch'ulem taqe i wach ruk'aa' i artaal naa ruchihkaam chi junsuut. 19Eh ruuk' i ju' q'ab' i Aarón wuquub' pech naa rukihraam i kik' chinaah i artaal, ruuk' i re' naa rusaqb'isam wach ruum xkich'uwa'risaj wach taqe i aj Israel, eh naa rukuxisam.

20Eh noq re' i Aarón rukohlaam chik ruq'ahteesjiik i mayiij reh chi naa rukahniik chi saq wach i santo laj ye'aab', ruch'ihil i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', ruch'ihil i artaal naa rutaq'aam ruk'amariik imas kaprax kok'achlik. 21Eh naa ruye'em kab'chel i q'ab' wach naah imas kaprax, eh naa rupahqaam kuyb'al kimahk chi riij chu'nchel i kiyiib' wach na'ojb'al, je' wo' chi riij i chu'nchel i kimahk i aj Israel. Ruuk' i re' naa rukanaam chinaah imas kaprax chu'nchel i kimahk i aj Israel. Eh jinaj i winaq narupa'ab'jiik re' naa ruk'amwiik reje reh imas kaprax chupaam i ye'aab' chiq yuuq', ar naa roq'taam reje. 22Re' imas kaprax naa ruk'amam reje chu'nchel i kimahk i aj Israel chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 23Eh chi riij i re', naa wo' chik rokiik i koq i Aarón chupaam i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Ar naa resam i ruso' lino re' i xukoj chi riij noq xokik i koq chupaam i santo laj ye'aab', ar naa rukanaam i ruso' re' re'. 24Eh xa chupaam wo' hoq i santo laj ye'aab' naa rub'anam ritiin i Aarón, naa rukojom i ruso' jinaj chik naa ruchaliik chi ruq'ahteesjiik i rumayiij pahqb'al kuyb'al chi riij i ru mahk i reh, naa wo' ruq'asam i kimayiij i tinamit pahqb'al kuyb'al kimahk i keh. 25Eh re' i ruq'ina'iil i chikop naa ruye'ariik chi mayiij chi riij i mahk naa ruk'atam chinaah i artaal. 26Eh re' winaq naa rojiik oq'tanoq reh imas kaprax chupaam i ye'aab' chiq yuuq' koruman chi naa rutz'ajam i ruso', eh chi naa rub'anam ritiin kora'j neerub'an re' okik chupaam i wilkeeb' wii' i kok' i itz'ihy naah paat.

27Eh re' rukik'eel imas kaprax naa ruq'ahteesjiik chi mayiij chi riij i mahk, eh naa ruk'amam i koq i Aarón chupaam i santo laj ye'aab' naa rukamaniik chi pahqb'al kuyb'al mahk. Eh re' ruqox i rutib'kaal, i rusaa', i rutz'uhmal riij ar narojiik k'ahtoq kochiriij reje i itz'ihy naah paat inkimol wii' kiib' i aj Israel. 28Re' i naa ruk'amwiik reh taqe i re' koruman chi naa rutz'ajam i ruso', eh chi naa rub'anam ritiin, chi riij i re' kora'j neerub'an re' okik chupaam i itz'ihy naah paat inkimol wii' kiib'.

29Re' i k'uhb'aal wili naa taq rukahniik cha naah i hat reh juneliik. Eh chupaam i lajeeb' rub'eeh i ruwuuq poh re' i haab' taq naa a'nam taq atiij chi ma' a'nam ta taq awa' ahaa'. Ma' jino'q taq aweh i naa rukamaniik i hat taq aj Israel, ni xata re' taqe tokoom tinamit wilkeeb' taq chaxilak. 30Eh chupaam q'iij re' re' naa taq areqem kuyb'al amahk chuwach i QaJaaw Dios. Ruuk' i re' naa rukahniik chi ma' xta chik ruch'uwa'iil taq awach. 31Eh re' q'iij re' re' naa rukahniik chi q'e' looq' taq cha weh i hat chi juneliik re' i hi'limb'al q'iij chupaam i q'iij re' re' ma' naa ta taq a'nam awa' ahaa' chub'aan taq atiij. 32Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa rupa'ab'jiik naa rukuxesjiik chi jilow i rajaaw, re' reh naa ruq'asaniik reh i mayiij pahqb'al kuyb'al chi riij i mahk. Re' k'amal kib'eeh aj tiij naa rukojom i ruso' wilik ruloq'il chi riij re' ruuk' i lino. 33Eh re' wo' reh naa ruq'asaniik reh i mayiij reh chi neenkahnik chi saq wach i santo laj ye'aab', i santo laj i itz'ihy naah paat molb'al iib', i artaal. Ruuk' i re' naa kireqem kuyb'al kimahk i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' hoq i kuyb'al kimahk chu'nchel i aj Israel.

34Re' wili i jinaj i k'uhb'aal naa rukahniik taq cha naah chi juneliik. Eh junriim chupaam i haab' naa ruq'asam i mayiij chi riij aamahk taq i hat i aj Israel reh chi nee inareq taq kuyb'al amahk, inki i Dios.

Eh re' i Aarón xub'an wo' hoq i xq'orarik reh i Moisés ruum i Dios.