Search form

Lev 16:14

14Eh naa rumuhaam chee ju' q'ab' chupaam i rukik'eel i k'isa imas wakax naa rukihraam chinaah i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa chi korkiil reje ireelb'aalq'iij. Eh wuquub' pech naa rukihraam i kik' chinaah i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa chuwach reje.