Search form

Lev 16:17

17Eh noq naa ruwihiik chupaam i rusantolaj ye'aab' i Aarón chuq'ahteesjiik i mayiij pahqb'al kuyb'al chi riij taqe mahk, ma' jino'q i naa kiwihiik chupaam i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh noq ruq'asam chik i mayiij pahqb'al kuyb'al ru mahk i reh, eh je' wo' hoq i mayiij pahqb'al kuyb'al kimahk chu'nchel i aj Israel.