Search form

Lev 16:24

24Eh xa chupaam wo' hoq i santo laj ye'aab' naa rub'anam ritiin i Aarón, naa rukojom i ruso' jinaj chik naa ruchaliik chi ruq'ahteesjiik i rumayiij pahqb'al kuyb'al chi riij i ru mahk i reh, naa wo' ruq'asam i kimayiij i tinamit pahqb'al kuyb'al kimahk i keh.