Search form

Lev 16:27

27Eh re' rukik'eel imas kaprax naa ruq'ahteesjiik chi mayiij chi riij i mahk, eh naa ruk'amam i koq i Aarón chupaam i santo laj ye'aab' naa rukamaniik chi pahqb'al kuyb'al mahk. Eh re' ruqox i rutib'kaal, i rusaa', i rutz'uhmal riij ar narojiik k'ahtoq kochiriij reje i itz'ihy naah paat inkimol wii' kiib' i aj Israel.