Search form

Lev 17:14

14Ruum re' i kik' inye'wik kik'achariik chu'nchel i k'achaach. Je' re' noq re' hin i nuq'or keh i aj Israel chi ma' naa ta kik'uxum i kik' ruum re' re' inye'wik kik'achariik chu'nchel i k'achaach. Eh awach neenk'uxwik reh naakeliik chi kixilak i aj Israel.