Search form

Lev 18

Re' iruq'orariik chi ma' toob' taj chi xa awach i neerixoqb'eej i winaq

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 2Chaq'or keh i aj Israel chi re' hin i ki Dios.

Re' hin kinq'orik keh chi je' wili:

3Re' chi mak'am taq naah i yiib' wach na'ojb'al inki a'n i aj Egipto re' i xatpatinik taq cho wii', maa k'am taq naah i yiib' wach na'ojb'al inki a'n i aj Canaán re' i tinamit naa taq kaat nuk'amam reje wii'.

Eh ni xata naa taq ak'amam naah i ruq'or i kik'uhb'aal.

4Re' la' taq naa a'nam i ruq'or i nuk'uhb'aal i hin. Re' taq i cha a'n i nuq'or taq aweh, cha a'n taq panak'achariik taqe i nuq'or. Ruum re' hin, hin taq aaDios.

5Je' re' noq chak'am taq naah i nuk'uhb'aal, je' wo' i nuq'or taq aweh. Ruum awach imb'anik reh naa ruwihiik ruk'achariik, re' wili korik ruum re' hin i Dios kinq'orik reh.

6Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem ixoq ma' tokoom ta ruuk', reh chi ma' nee ta ruk'uhtaaj ruk'ixb'ilaal. Re' wili korik ruum re' hin i Dios kinq'orik reh.

7Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem i rutuut, ruum wixub'an i je' re' neeruk'uhtaaj ruk'ixb'ilaal i rajaaw. Ma' naa ta rub'anam i je' re' ruum rutuut wo' hoq.

8Je' re' noq ma' awach taj i neerixoqb'eej jino'q keh taqe i rixoqil i rajaaw, reh chi ma' nee ta ruk'uhtaaj ruk'ixb'ilaal i rajaaw.

9Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem i ranaab', atoob' ta tokoom rajaaw, atoob' ta tokoom rutuut, atoob' ta jinaj chi paat xi-aasjik wii' ruuk', atoob' ta pan tokoom paat x-aasjik, ma' naa ta rixoqb'eem.

10Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem i rixq'uun i rak'uun, oon rixq'uun i rixq'uun. Ruum wixrixoqb'eej i k'ahchi' ruk'uhtaam rukixb'ilaal i reh, eh k'ahchi' wo' ruk'uhtaam nuk'ixb'ilaal i riih.

11Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem i rukab' ranaab' ruuk' i rajaaw ruum re' re' ranaab' wo' hoq ruum rixq'uun i rajaaw, ruum aj re' ma' naa ta taq i ak'uhtaam ak'ixb'ilaal ruuk'.

12Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem i ranaab' i rajaaw, ruum re' re' jinaj wach kikik'eel ruuk' i rajaaw.

13Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem i ras, oon ruchaaq' i rutuut ruum re' re' jinaj wach kikik'eel ruuk' i rutuut.

14Eh re' jino'q i winaq ma' naa ta rixoqb'eem i rehk'een i rikaan ruum re' ixoq re' re' rikaan noq wilik.

15Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem i ril iib'. Ma' naa ta rixoqb'eem ruum re' re' rehk'een i rak'uun.

16Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem i rehk'een i ras reh chi ma' nee ta ruk'uhtaaj rukixb'ilaal i ras.

17Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem i tokoom ixoq, ni xata re' i rixq'uun ixoq re' re'. Eh ma' ta rixoqb'eem i riih ruuk' i rak'uun ixoq re' re', oon riih ruuk' i rixq'uun ixoq re' re'. Ruum re' re' k'ixb'ilaal chi b'anarik, ehxiik'naah mahk chi b'anarik.

18Re' i winaq ma' naa ta ruchopom naah i rehk'een i ras, oon ruchaaq'. Ma' naa ta rutoq'aam k'acharik ruuk' noq kok'achlik i rehk'een, reh chi ma' nee ta nkitoq'aa' peleto chikiwach.

19Re' winaq ma' naa ta rixoqb'eem jino'q ixoq noq k'ahchi' i rutz'ajooj i rub'an reh rajlaal i poh.

20Re' winaq ma' naa ta ruyohkiik ruuk' i rehk'een i ras ruchaaq', eh ni xata neerixoqb'eej, reh chi ma' nee ta ruch'uwa' risaj riib' ruum i re'.

21Re' i winaq ma' naa ta ruyeew i rak'uun rixq'uun chi mayiij chuwach i tz'aqoj tiyoox Moloc i rub'ihnaal. Reh chi ma' nee ta ruyeew chi re' chi ma' re' i nub'ihnaal i hin, hin ruDios.

22Re' i winaq ma' naa ta ruyohkiik ruuk' jino'q i winaq chi je' rukab' noq inwirik ruuk' jino'q ixoq, ruum re' re' mahk chi b'anarik.

23Eh re' i winaq ma' naa ta rixoqb'eem jino'q i chikop, reh chi ma' nee ta ruch'uwa'risaj riib' ruum i re'. Eh je' wo' hoq ixoq ma' ruk'ul ta wo' hoq chi naa ruwinaqb'eem jino'q i chikop ruum re' re' mahk chi b'anarik.

24Eh ma' awach taj i naa ruch'uwa'risam riib' chub'aan taqe re'. Ruum ruuk' i rub'anariik taqe re' xkich'uwa'risaj kiib' taqe tinamit naa wesam taqe reje chupaam i ye'aab' naa awokiik taq wii' i hat. 25Eh ruum xkian re' re' xkahnik chi ch'uwa' wach i kitinamiit. Eh re' hin xnub'an jilow keh i xkian, naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk noq naa wesam taqe reje pan kitinamiit. 26Eh re' taq i hat aj Israel ruch'ihil taqe i tokoom tinamit wilik taq chaxilak chak'am taq naah i nuk'uhb'aal, je' wo' hoq i nuq'or taq aweh, maa a'n taq chik aweh i yiib' wach na'ojb'al re' re' ruum mahk chi b'anarik. 27Eh chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al re' re' xkian taqe i tinamit chupaam i ye'aab'. Ruuk' i re' xkikanaa' chi ch'uwa' wach i ye'aab' noq majaa' ti okik ar taq i hat. 28Re' taq i hat maa a'n taq aweh i yiib' wach na'ojb'al re' re' reh chi ma' nee ta taq ti wesaj reje chupaam i tinamit re' re' je' rukab' noq naa wesam taqe reje i xich'uwa'risanik wach i ye'aab' re' re' xi wihik ar chi peet. 29Eh xa awach pa' neemb'anik reh taqe i yiib' wach na'ojb'al re' re' mahk chi b'anarik naa rehtesjiik chi xilak i nutinamiit. 30Re' taq i hat chak'am taq naah i nuk'uhb'aal, ma' q'eb' taq awiib' chub'anariik taqe i yiib' wach na'ojb'al re' re'. Re' xkian i tinamit wilkeeb' ar noq komajaa' taq ti ponik i hat. Eh ni xata ruk'ul chi nee taq i naach'uwa'risaj awiib' ruuk' taqe re'. Re' wili re' hin kinq'orik hin Dios, inki.