Search form

Lev 19

Re' k'uhb'aal chi riij i santohiil, ruch'ihil i korik chi b'anarik

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 2Chaq'or keh chu'nchel i aj Israel chi je' wili:

Kik'acharoq pan santohiil ruum re' hin i kiDios, hin Santo.

3Eh kinimaj i kituut kajaaw chi kiju'junaal.

Eh kiyeew ruloq'il i hi'limb'al q'iij nukanaam. Re' hin i kiDios kinq'orik reh.

4Eh cha q'or keh chi mankinimaj chik taqe i tiyoox, chi mankiyejaa' chik ki dios re' ruuk' i xahaab'isamaj, ruum xa re' wo' hin, hin kiDios.

5Eh noq naa kiq'asam i kimayiij k'amb'al kiib' panotob'il wuuk' i hin kiq'asaj chi je' rukab' i nuq'orom reh chi neemponik chi nuwach. 6Re' i chikop naa kiq'asam chi kimayiij xa chupaam wo' q'iij re' re' naa ruk'uxariik, eh neerub'an chi parukab' q'iij neen k'uxarik. Eh wila' wilik i xqohxanik reh i roox q'iij i naa ruk'ahtiik. 7Eh wila' koxkik'ux i tiwik re' re' paroox q'iij ch'uwa' chik wach ma' k'uluuj taj i kimayiij. 8Awach i xuk'ux i tiwik re' re' paroox q'iij naa rukahniik chinaah i mahk, ruum xuch'uwa'risaj wach i wilik rusantohiil. Re' naa rub'aniik reh i re' naa rehtesjiik chi xilak i nutinamiit Israel.

9Eh noq naa ruponiik i ruq'ijil i rumolariik i wach taq atik ma' naa ta rukuxiik amolom i wach, eh ma' naa ta taq asik'im i wach i xkahnik pariij. 10Eh ma' naa ta rukuxiik taq amolom i wach taq aa-uuva, i wach taq atik q'ehb'ik wach ak'al. Naa la' taq akanaam keh i neb'aa', keh i tokoom tinamit. Re' hin taq aaDios kinq'orik reh.

11Eh ma' naa ta awelq'aniik, ma' naa ta chukum i q'orik, eh ma' naa ta ajot'om taq awiib' chawach.

12Eh mankiq'or i nub'ihnaal ruuk' i xama' korik ta wo' hoq, reh chi ma' nee ta nkiyeew chi re' chi ma' re' i nub'ihnaal i hin, hin kiDios.

13Eh ma' naa ta kik'sam chi ti k'axik i kas kichaaq', ni xata naa kelq'aam i chib'ih keh.

Eh ma' naa ta kichamam kiib' chutojariik i kimoso xanoq la' wo' naa kitojom noq naa rukohlaam kamanik.

14Eh ma' naa ta kib'ajam i tz'aplik i xikin, ma' xta i naa kikojom parub'eeh i moywach reh chi ma' nee ta nq'ehb'ik. Naa la' kinkiyohleem i hin, hin ki Dios.

15Re' taqe q'atal q'orik mankiko'leej riij i neb'aa', mankiko'leej riij i b'ehoom. Re' la' i k'uhb'aal naa kik'amam naah noq naakiq'atam i q'orik chinaah i kas kichaaq'.

16Eh ma' naa ta kojiik molol wach k'utaaj chi kixilak i kitinamiit.

Eh ma' naa ta kokiik haa' chukanteesjiik i kas kichaaq'. Re' wili re' hin i kiDios kinq'orik reh.

17Eh ma' awach taj i naa rixowaam wach i ras ruchaaq' paránima, inchol la' ruq'ilim awach imb'anik reh i mahk reh chi ma' nee ta nehtrik i ru mahk.

18Ma' naa ta kiq'ajam wach i naa rub'aan keh. Eh ma' naa ta kianam nik'-oq najtiil i kijosq'iil chinaah i kitinamiit. Naa la' kik'axam i kas, kichaaq' je' rukab' noq inkik'ax kiib' i keh. Re' wili re' hin i kiDios kinq'orik reh.

19Eh naa kianam i ruq'or i nuk'uhb'aal ma' awach taj i naa ruye'em chik'onik i ruchikoop ruuk' i kihb'ur kiwach chi chikop.

Eh ma' naa ta kixilakeem i kijaa' naa kitikim pan kiye'aab'.

Ma' naa ta kikojom chi kiso' k'ih b'uhr wach i nooq' kemooj wii'.

20Eh wila' re' i winaq xrixoqb'eej ixoq k'ayimaj pankamanik, eh pahqalimaj-oq chik ruum jino'q tokoom winaq komajaa'-oq intojarik riij i reliik kikab'cheel ruuk' ixoq naakiye'ariik chi tz'uhuum, xa re' la' ma' naa ta kikanteesjiik ruum re' ixoq majaa' ta noq'tejik ruum i rupatroon. 21Re' i winaq re' re' koruman chi naa ruk'amam chaloq panookb'al reh i itz'ihy naah paat molb'al iib', jinaj imas tentzun, pahqb'al kuyb'al ru mahk chi nuwach i hin, hin Dios. 22Eh re' imas tentzun re' re', re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruq'asaniik reh chi mayiij pahqb'al rukuyb'al i winaq chi riij i ru mahk. Eh naa wo' nukuyum i kimahk i hin.

23Eh noq naa kokiik chupaam i ye'aab' naa kojiik wii' naa kitikim taqe chee' re' ruuk' i kiwachinik ixib' haab' ma' naa ta kisik'im i wach, eh ma' naa ta wo' kik'uxum ruum ch'uwa' wach chi keh. 24Eh re' wach i kichee' naa reliik parukaaj haab' chu'nchel naa kiq'asam chi nuwach i hin reh chi naa nukuxisam. 25Eh re' wach i kichee' naa reliik paroo' haab' naa rub'anam chi naa chik kik'uxum. Chi je' re' ma' k'isiin naa kiwachiniik. Re' wili re' hin i ki Dios kinq'orik reh.

26Ma' jino'q i tiwik naa kik'uxum chi ko wilik rukik'eel.

Ma' naa ta kitijem keh i q'ijinik, eh ni xata re' warinik.

27Eh ma' naa ta kiyok'om i kinaah reh chi ma' nee tankahnik chi toltol. Eh ma' naa ta wo' kiyok'om ju' i kusinchii'.

28Eh ma' naa ta kiyok'om wach i kiti'jolal chi riij jino'q i kamnaq. Ma' naa ta kikojom kehtalil chuwach i kiti'jolal. Re' wili re' hin i Dios kinqorik reh.

29Eh ma' naa ta ruk'uhtaam ruk'ixb'ilaal i rixq'uun reh chi ma' nee ta rutijej i k'oyomal. Reh chi ma' nee ta nujik chi yiib' wach na'ojb'al i kiye'aab'.

30Eh koruman chi naakiye'em ruloq'il i hi'limb'al, eh naa wo' kiye'em ruloq'il i nuSantolaj ye'aab'. Re' wili re' hin i Dios kinq'orik.

31Eh ma' naa ta kojiik chusik'ariik kina'ojb'al ruuk' inq'orinik reh i ma' tob'laj uxlab'al, eh ni xata ruuk' i aj q'iij naa kojiik reh chi ma' naa ta kich'uwa'risam kiib'. Re' wili re' hin i Dios, kinq'orik.

32I ruk'ul chi naa kipab'aam kiib' chuwach jino'q i mama' winaq naa ruponiik panaq' kiwach, naakiye'em wajaawriik i hin, hin kiDios. Re' hin i Dios kinq'orik reh.

33Eh ma' naa ta kik'sam chi ti' k'axik i tokoom tinamit wilik chi kixilak. 34Naa la' kik'axam chi je' kitinamiit ruum nik' wach i keh je' wo' re' taqe i tokoom tinamit. Eh i ruk'ul wo' chi naa ruk'uliik cho pankik'ux chi noq xi wihik cho Egipto i keh pan tokoom tinamit wo' xi wihik chaloq. Re' wili re' hin i kiDios kinq'orik.

35Ma' ruk'ul ta chi neenkijot' i kas kichaaq' ruuk' i ma' manlik ta laj pajooj ruuk' i pajooj reh ak'al, eh pajooj ruuk' pexu, eh je' wo' ruuk' i xa chib'ih jariik naakipajam. 36Inchol la' chi manlik i pajooj naa kianam je' wo' i xa chib'ih chik jariik i naakipajam je' wo' b'ara, je' wo' taqe ruuk' i k'ahaam. Re' wili re' hin i kiDios xineesanik cho keh Egipto kinq'orik.

37Eh i ruk'ul chi naa kik'amam naah i ruq'or i nuk'uhb'aal, je' wo' hoq i nuq'or keh. Ruum re' hin kinq'orik reh, inki weh i Dios.