Search form

Lev 20:17

17Eh wila' awach jino'q i winaq xuchop i koq naah i ranaab', oon neerixoqb'eej atoob' ta tokoom rajaaw, atoob' ta tokoom rituut, chi wachiil naa kikanteesjiik kikab'cheel. Ruum awach i rixoqb'eej i ranaab' xiik' naah k'ixb'ilaal i neerub'an, naa rukahniik chinaah i ru mahk.