Search form

Lev 23

Re' taqe i ninq'iij xkian i aj Israel chupaam i kinimanik

(Num 28.16-29,40)

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 2Chaq'or keh k'uhb'aal wili i aj Israel: Chi re' taqe i wili i rub'eeh i poh naakiye'em reh i QaJaaw Dios. Re' taq noq naa amolom awiib', re' i santo laj moloj iib' naa aq'orom taq reh i hat.

3Re' taq i hat waqiib' q'iij taq naa akamaniik, eh paruwuuq q'iij ma' naa ta taq akamaniik chi jumpech, ruum re' re' i hi'limb'al q'iij xiik'naah loq'il. Eh ar naa taq a'nam i santo laj moloj iib', xa aha' pa' taq nee ti patinik naa taq aye'em ruloq'il i q'iij re' re' ye'b'al runimaal nuwach i hin, hin Dios.

4Re' taqe i rub'eeh i poh re' taqe q'iij wilik ruloq'il, re' noq naa taq awik'sam i ninq'iij noq naa taq a'nam i santo laj moloj iib' ye'b'al runimaal wach i QaJaaw Dios. Eh manlik paruq'ijil naa amolom taq awiib'.

5Chupaam i kajlaj rub'eeh i peet poh paruxq'eqiil naa taq atoq'aam i ninq'iij inik'tesjik ruum i keliik chaloq i aj Israel ar Egipto.

6Eh pan ho'lajuuj rub'eeh i poh re' re' naa taq awik'sam i ninq'iij ink'uxarik wii' i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Re' re' naa taq a'nam chi ye'b'al runimaal wach i QaJaaw Dios. Eh wuquub' q'iij taq naa ak'uxum i kaxlanwi'k re' re'. 7Eh pampeet q'iij naa taq a'nam i santo laj moloj iib' reh ninq'iij. Eh ma' naa ta taq akamaniik chi jumpech. 8Eh wuquub' q'iij taq naa ak'atam i mayiij chuwach i QaJaaw Dios. Eh paruwuuq q'iij naa taq a'nam i santo laj moloj iib', eh ma' naa ta taq akamaniik chi jumpech, inki Dios.

9Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or reh i Moisés: 10Chaq'or keh i aj Israel i k'uhb'aal naa nuye'em taq aweh. Eh noq hat taq chik okinaq chupaam i ye'aab' naa nuye'em taq aweh nee taq inasik' i peet wach atik, nee taq i nak'am cho junchuht-oq nee taq i nayeew reh i k'amal kib'eeh aj tiij. 11Eh chi junwaar reh i hi'limb'al q'iij, re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruq'asam i peet wach taq atik chi mayiij chuwach i Dios, re' chi nee taq i ruk'ul aweh, eh nee taq i ruyeew cha weh i rotob'il. 12Eh noq naa taq aq'asam chi amayiij i junchuht chi wach taq atik naa taq aq'asam chi ak'atoj mayiij chi ye'b'al ruloq'il i qajaaw i jinaj rak'uun tentzun jinaj haab' wilik reh, manlik wach i ruti'jolal. 13Eh naa wo' taq aye'em ik'inaq waxiqiib' libra chi arina naa taq aaxilakeem ruuk' aseite noq naa taq ak'atam chi nk'ohnik laj mayiij chuwach i QaJaaw Dios. Eh re' taq i naa aq'asam chi xa chi t'urimaj mayiij koruman chi jinaj lemeta chib'ih pa' taq i naa aye'em. 14Eh noq komajaa' taq i naaq'asaj i mayiij re' re' chuwach i QaJaaw, ma' naa ta taq ak'uxum i kaxlanwi'k, ni xata re' i trigo chi k'ilimaj wach, ni xata chi rax, konaa taq aq'asam aamayiij kora'j taq naa ak'uxum re'. Re' wili jinaj i k'uhb'aal naa rukahniik cha naah taq i hat je' wo' chikinaah taq awiih aamaam, eh naa taq a'nam xa aha' pa' taq naa aak'achariik.

15Eh chupaam i q'iij noq naa taq aq'asam amayiij iraaj ruq'orom chi junwaar reh i hi'limb'al q'iij. Ar taq naa rutohq'iik reje awajlaam i wuquub' xamano chi manlik. 16Eh ar naa rutohq'iik reje chi junwaar reh i hi'limb'al q'iij korehtaal i manlojik lajeeb' roxk'ahl q'iij kora'j naa wo' chik taq aq'asam re' i ak' naq'wach taq atrigo chi amayiij chuwach i QaJaaw Dios. 17Eh naa wo' taq ak'amam cho panapaat i ka'kab' chi kaxlanwi'k korjinaq ruuk' i waxiqiib' libra i holohik laj arina chaq'samaj ruuk' i ch'amb'esb'al reh. Eh naa taq aq'asam i peet wach taq atrigo chi amayiij chuwach i QaJaaw Dios. 18Eh noq naa taq aq'asam i kaxlanwi'k, naa taq aq'asam haa' wuquub' i kok' imas tentzun ju'jun haab' i wilik keh manlik wach i kiti'jolal, eh jinaj i k'isa imas wakax, kiib' imas tentzun, naa taq aq'asam chi ak'atoj mayiij ink'ohnik i naa ruponiik chuwach i QaJaaw Dios. Ma' xata re' taq amayiij chi naq'wach, i riis uuva taq naa aye'em.

19Eh naa wo' aq'asam taq chi amayiij jinaj imas kaprax chi riij taq amahk. Eh kiib' i rak'uun tentzun ju'jun haab' i wilik keh naa taq aq'asam chi amayiij k'amb'al taq awiib' panotob'il ruuk' i Dios. 20Re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruq'asaniik reh chuwach i Dios chi jinaj mayiij wilik ruloq'il. Eh noq naa taq aq'asam i kaxlanwi'k korjinaq ruuk' i peet taq wach atik naa wo' taq aq'asam chi amayiij i kiib' chi imas rak'uun tentzun, naa rukuxesjiik ruum i QaJaaw Dios.

21Eh chupaam q'iij re' re' naa taq a'nam i santo laj moloj iib'. Eh ma' naa ta taq akamaniik chi jumpech. Re' i k'uhb'aal wili naa ruwihiik chi junelik, naa rukahniik taq cha naah taq i hat, je' wo' chikinaah taq awiih aamaam, eh naa taq animam taq i hat xa aha' pa' taq naa apatiniik.

22Eh noq naa ruponiik i q'iij i rumolariik i wach taq atik ma' naa ta taq rukuxiik asik'im i wach. Eh ma' naa ta taq asik'im i naa rukahniik pariij, cha kanaa' la' taq keh i neb'aa', je' wo' keh i tokoom tinamit. Re' wili korik ruum re' hin taq aaDios kinq'orik reh, inki.

23Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 24Re' hat cha q'or keh i na'ojb'al wili i aj Israel, chupaam i peet q'iij reh i ruwuuq poh, naa taq aninq'ijeem i hi'limb'al q'iij naa taq a'nam i santo laj moloj iib'. Ar taq naa ruk'uliik panak'ux i ruhuupjiik paam i tuun. 25Eh naa taq aq'asam i k'atoj mayiij chuwach i QaJaaw Dios. Eh ma' naa ta taq akamaniik chi jumpech, chupaam i q'iij re' re', inki Dios.

26Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 27Eh pan lajeeb' rub'eeh i ruwuuq poh ruq'ijiil ruye'ariik i mayiij i kuyb'al mahk. Chupaam i q'iij re' re' naa taq a'nam i santo laj moloj iib'. Eh naa taq akanaam i q'iij re' re' reh taq atiij chi ma' a'nam ta taq awa' ahaa', eh naa taq aq'asam ak'atoj mayiij chuwach i QaJaaw Dios. 28Eh chuwach i q'iij re' re' ma' naa ta taq akamaniik chi jumpech, ruum chupaam i q'iij re' re' naa taq rukuyum amahk taq aaWaJaaw aaDios. 29Eh xa awach pa' i ma' nee ta rub'an rutiij chi ma' rub'anam ta ruwa' ruhaa' chupaam i q'iij re' re' naa rehtesjiik reje chi kixilak i aj Israel. 30Xa awach pa' i neen kamanik chupaam i q'iij re' re', re' hin naa nusacham wach chi kixilak i aj Israel.

31Eh chupaam i q'iij re' re' ma' naa ta taq akamaniik chi jumpech. Re' k'uhb'aal wili naa rukahniik chi junelik, cha naah taq i hat, je' wo' chikinaah taq awiih. Eh naa taq animam xa aha' pa' taq nee ti k'achariik. 32Eh re' q'iij re' re' naa taq aye'em ruloq'il naa taq ahi'liik naa rukamaniik reh i rub'anariik taq atiij chi ma' naa ta taq a'nam awa' ahaa'. Ar taq naa atoq'aam chupaam i ruxq'eqiil reh i rub'eleej rub'eeh i ruwuuq poh, eh ko paruxq'eqiil chik chi junwaar taq naa amayam.

33Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh Moisés: 34Re' hat cha q'or keh i aj Israel i k'uhb'aal wili: Chupaam i ho'lajuuj rub'eeh i ruwuuq poh wuquub' q'iij naa taq aninq'ijeem i kok' paat korjinaq ruuk' xaq chee', ye'b'al runimaal wach i QaJaaw Dios. 35Eh naa taq a'nam ruuk' i santo laj moloj iib' chupaam i peet q'iij. Eh ma' naa ta taq akamaniik chi jumpech chupaam i q'iij re' re'. 36Eh chuwach i wuquub' q'iij re' re' naa taq ak'atam amayiij ye'b'al runimaal wach i QaJaaw Dios. Eh chupaam i ruwuuq q'iij naa taq a'nam i santo laj moloj iib', eh naa taq ak'atam amayiij chuwach i QaJaaw Dios. Re' re' jinaj i ninq'iij, ma' naa ta taq akamaniik chi jumpech.

37Re' taqe i wili rub'eeh i poh q'e' looq naa taq aye'em reh i QaJaaw Dios, re' taq i naa a'nam wii' i santo laj moloj iib'. Eh chupaam i q'iij re' re' naa ak'atam taq amayiij chuwach i QaJaaw. Eh naa wo' taq aq'asam amayiij xa chi naq'awach, taqe i chikop, ruch'ihil taq aamayiij i riis uuva re' q'oreel chih q'ijil i ruk'ul taq chi naa aye'em. 38Xa re' la' naa taq akanaam i hi'limb'al q'iij chi loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios, ruum re' i mayiij taq naa aye'em, ma' xata re' i naa taq asihim reh, ma' xata re' aq'orom taq chi naa aye'em, ma' xata re' i xanaruchaliik taq panak'ux chi naa taq aye'em reh i QaJaaw Dios.

39Eh chupaam i ho'lajuuj rub'eeh i ruwuuq poh noq amolom taq chik i wach chu'nchel taq atik amu'uun wuquub' q'iij taq naa a'nam i ninq'ijinik ye'b'al runimaal wach i QaJaaw, eh chupaam i peet q'iij reh i ninq'iij naa taq ahi'liik, eh chupaam i ruwahxaaq q'iij naa wo' taq ahi'liik, ruum wilik kiloq'il. 40Eh chupaam i peet q'iij naa ak'amam taq chaloq i wach aachee' xiik'naah chihojal, naa wo' ak'amam taq chaloq i xaq ipak' i xaq i chee' xiik'naah kiholwochiil, i chee' q'oos wilkeeb' chi' rooq ha', manlik wuquub' q'iij naa ruwihiik taq rusuqkiil ak'ux chuwach i QaJaaw Dios. 41Eh rajlaal haab' chupaam ruwuuq poh wuquub' q'iij taq naa a'nam i ninq'iij ye'b'al runimaal wach i QaJaaw Dios. Re' i k'uhb'aal wili naa ruwihiik chi juneliik naa rukahniik cha naah taq i hat, je' wo' chikinaah taq awiih aamaam. 42Eh chuwach i wuquub' q'iij re' re' i hat taq aj Israel i chawaasb'al taq ak'amam chaloq chi chupaam taq i xaq chee' naah paat taq naa awihiik. 43Je' taq re' i naa a'nam reh chi neenkinab'eej taq awiih aamaam, noq xwesaj taqe chaloq aamaam awati't xnuyeew taqe chi patinik chupaam i xaq chee' naah paat. Re' wili re' hin kinq'orik reh inki i Dios.

44Je' wili noq xuq'or i Moisés keh i aj Israel aha' wilik taqe i q'iij wilik kiloq'il naa kiloq'em wii' i QaJaaw Dios.