Search form

Lev 23:40

40Eh chupaam i peet q'iij naa ak'amam taq chaloq i wach aachee' xiik'naah chihojal, naa wo' ak'amam taq chaloq i xaq ipak' i xaq i chee' xiik'naah kiholwochiil, i chee' q'oos wilkeeb' chi' rooq ha', manlik wuquub' q'iij naa ruwihiik taq rusuqkiil ak'ux chuwach i QaJaaw Dios.