Search form

Lev 25

Re' haab' noq inhi'lik ak'al, eh re' haab' kioq'teesjik wii' i loq' moso

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh Moisés chinaah yuuq' Sinaí: 2Chaq'or keh i aj Israel i na'ojb'al wili. Noq re' taq i hat, hat taq chik okinaq chupaam i ye'aab' naa nuye'em taq aweh i ruk'ul chi naa taq ahi'lisam aak'al ye'b'al runimaal wach i QaJaaw. 3Xa waqiib' haab' taq naa atikim paam aye'aab'. Eh waqiib' wo' haab' naa amesem wach taq aa-uuva, eh naa taq asik'im i wach. 4Eh re' i ruwuuq haab' xti naa ahi'lisam aak'al ye'b'al runimaal wach i QaJaaw Dios. Chupaam i haab' re' re' ma' naa ta taq atikim paam awak'aal, eh ni xata naa taq amesem wach aa-uuva. 5Re' i kiwach i tik xa naa rupoq'iik chaloq chi riij i tz'apaab' wach tik taq naa a'nam ma' naa ta taq asik'im. Eh ma' naa ta taq asik'im i wach i poq'el uuva ma' naa ta taq amesem wach, naa taq aye'em ruhi'liik aak'al chi manlik. 6Eh re' naakiwachum i tik xa naakipoq'iik chaloq naa rumanlojiik chi k'uxumb'al taq aweh i hat, taqe amoso winaq, taqe amoso ixoq, taqe tokoom tinamit wilkeeb' taq chaxilak. 7Eh chu'nchel i naakipoq'iik cho wach ak'al naa rumanlojiik chi kiwa' taq awaakaax, chi kiwa' taqe i josq'laj chikop.

8Re' taq i hat naa taq awajlaam i wuquub' haab' korehtaal imponik wuqpech chi wuquub' haab'. Eh chu'nchel i re' b'elejeeb' roxk'ahl haab' narojiik eloq. 9Eh chupaam i b'elejeeb' roxk'ahl haab' re' re' chupaam i lajeeb' rub'eeh ruwuuq poh, re' noq naa ruye'ariik i mayiij chi riij i mahk naa taq ahupem reje i tuun chupaam chu'nchel i tinamit. 10Eh re' lajeeb' roxk'ahl haab' naa taq aye'em ruloq'il, ruum ar naakeliik pan k'axik i chopooj kinaah. Eh chupaam i haab' re' re' naakeliik panti' k'axik i chu'nchel i k'ayimaj pankamanik naa wo' chik kisutinik reje pankipaat ruuk' i awach keh, eh re' i kik'ayem kak'aal naa wo' chik kehchaam i kak'aal. 11Re' i lajeeb' roxk'ahl haab' ehteesb'al taq aweh panti' k'axik. Eh ma' naa ta taq atikim paam awak'aal, eh ma' naa ta taq asik'im i wach i tik xa naakipoq'iik chaloq. Eh ma' naa ta taq amesem wach i uuva, eh ma' naa ta taq asik'im i wach. 12Ruum re' haab' re' re' naa taq aye'em ruloq'il ar taq naa aweliik panti' k'axik. Eh xa re' taq naa ak'uxum i wach i tik xa naakipoq'iik chaloq.

13Eh chupaam i haab' re' re' naa taq aweliik panti' k'axik, naa wo' chik taq awehchaam ruka'peech awak'aal. 14Eh wila' awach taq aweh i xuloq' oon xu k'ayej i rak'aal, oon jino'q i xa chib'ih jariik reh i ras ruchaaq' ma' rub'an ruuk' i leq'. 15Re' tz'aaq aak'al naa ruk'ulum i naa ruk'ayiniik reh, re' q'oreel nik' najtiil naa ruwihiik ruuk' i naa ruloq'wik reh, eh jarub' haab' naa resam i rutik chupaam, naa rutojom korehtaal wo' chik imponik i lajeeb' roxk'ahl haab' reh elik pan k'axik. 16Wila' kook'ih haab' naa resam i rutik chuwach aak'al k'ih wo' naa rutojom, eh wila' ma' k'ih haab' chik naa resam i tik chuwach i ye'aab' xama' k'ih ta wo' naa rutojom ruum re' intojarik riij re' jarpech i nelik i tik mu'uun chuwach i aak'al.

17Je' re' noq ma' awach taq aweh i rujot' i ras ruchaaq' chayeew la' taq nuloq'il i hin, ruum re' hin, hin taq aaDios. 18Chanimaj taq i nuk'uhb'aal cha a'n taq aha' wilik i nuq'or taq aweh. Wi xa a'n taq suq taq naa aak'achariik chupaam aatinamiit. 19Re' taq atik naa kiwachiniik, ruuk' i re' naa taq a'nam awa' ahaa' chi korik suq taq naa awihiik.

20Re' taq i hat i naapahqaaj taq chawach chi je' wili: ¿Chib'ih jariik i naa qak'uxum chuwach i ruwuuq haab' noq ma' naa ta qatikim, eh ni xata naa qamolom i wach i qatik? ti kinaa taq. 21Re' hin naa nuye'em wotob'il taq cha naah, chupaam i ruwaaq haab' re' i wach taq atik naa reliik, naa rumanlojiik chi k'uxumb'al taq aweh chuwach i ixib' haab'. 22Eh naa wo' amolom i wach taq atik re' taq i re' naa ak'uxum noq naa taq atikim paam awak'aal chupaam i ruwahxaaq haab', eh kore' wo' taq naa ak'uxum chupaam i rub'eleej haab' korehtaal taq chik i nelik i wach atik.

23Re' taq i hat ma' ruk'ul ta chi naa taq ak'ayem aak'al chi jumpech ruum ma' aweh ta taq, re' la' hin kinehchanik reh. Re' taq i hat xa ik'ik taq i naa a'nam chuwach. 24Chu'nchel taq awak'aal aloq'om i hat naa wo' chik ak'ayem taq reh awach xk'ayinik taq aweh.

25Eh wila' xkahnik paneb'a'il jino'q i ma' tokoom ta taq awuuk' neerub'an chi nee ruk'ayej taq aweh i rak'aal xa re' la' nee wo' chik i rub'an chi nee taq i nak'ayej reh i rak'aal na' chub'an.

26Eh wila' re' ineenk'ayinik reh aak'al ma' xta awach reh nee wo' rub'an chi nee wo' chik i rehchaaj, xa re' la' konaa rumolom wach i tz'aaq chi manlik tojb'al reh aak'al. 27Eh koruman chi naa rutojom i tz'aaq aak'al re' q'oreel jarub' chik i tz'aaq, eh naa wo' rajlaam jarub' chik haab' majaa' rureq i haab' reh elik panti' k'axik noq naa wo' chik ruloq'om i rak'aal. 28Eh wila' ma' rumol wach i tz'aaq i rak'aal chi nee wo' chik i rehchaaj, naa rukahniik chi reh i xloq'wik reh chi peet. Eh konaa chik ruponiik i haab' reh elik pan k'axik kora'j naa rukahniik chi ma' xta ehchan reh i aak'al re' re', kora'j nee wo' chik i rehchaaj re' i xk'ayinik reh.

29Eh wila' awach jino'q i winaq xuk'ayej i rupaat chupaam i jino'q i tinamit kotimaj riij chi tz'aq nee wo' chik i rub'an chi nee ruloq' ruka'peech noq naa rub'anam haab' ruk'ayem. 30Eh wila' ma' xub'an chik ruloq'ariik i paat noq jinaj chik haab' ruk'ayem, i ruk'ul chi naa rukahniik reh chi jumpech awach loq'wik reh. Eh naa rukahniik chi reh taqe i riih rumaam, eh ma' naa ta rukahniik chi ma' xta ehchan reh chupaam i haab' noq naa rub'aan elik pan k'axik. 31Eh wila' chupaam i k'isa tinamit ma' kotimaj ta riij chi tz'aq xk'ayjik jino'q i paat, neenb'aan ruuk' je' rukab' imb'aan reh ak'al, nee wo' chik i rub'an chi nee ruloq' i xk'ayinik. Eh naa wo' chikrukahniik chi ma' xta ehchan reh chupaam i haab' noq naa rub'aan elik panti' k'axik.

32Eh pan kitinamiit taqe i aj Levíta keh neerub'an chi nee wo' chik inkiloq' ruka'peech xa chib'ih pa' jariik neenkik'ayej. 33Awach i winaq neeruloq'wiik reh i rupaat jino'q i aj Levíta, re' winaq re' re' inchol reliik ar na'chureq i haab' reh i elik panti' k'axik ruum re' i ye'ooj keh i aj Levíta chi kixilak i aj Israel xa re' wo' kipaat. 34Eh re' i ye'aab' wilik chi junsuut i kitinamiit i aj Levíta i wilik wii' i ch'ahn inkik'ux i kichikoop, ma' naa ta ruk'ayjiik ruum re' re' xti keh chi manlik.

35Eh wila' wilik taq aatinamiit xkahnik paneb'a'il xooj-oq rupahqaaj rutoob'jiik taq aweh chatoob'eej taq chi je' jino'q tokoom tinamit xa ik'ik i rub'an. Eh naa taq aye'em ruye'aab' pana paat. 36Ma' xtaj i naa taq aq'uchum reh, eh wila' xub'an rukemeel taq awuuk' maa pahq'aaj taq tojb'al riij reh, cha k'uhtaaj la' chi nayohleej taq aaDios naa taq aye'em ruye'aab' chi korik pana paat. 37Eh wila' xukemelej taq rutumiin awuuk' maa pahqaaj taq reh i tojb'al riij. Ma' josaj wo' taq tz'aaq reh i ruwa' naa aye'em. 38Re' hin taq aaWaJaaw aaDios xineesanik taq cha weh parutinamitaal i Egipto reh chi naa taq nuye'em aweh i ye'aab' Canaán reh wo' chi naa nukahniik taq chi aaDios.

39Eh wila' wilik jino'q taq aatinamiit xkahnik paneb'a'il. Eh noq wilik taq chik awuuk' xuk'ayej-oq i koq riib' taq aweh maa min taq pankowlaj kamanik je' rukab' imb'aan reh i loq' moso. 40Xa je' intaq'ab'jik awaj kamanoom, oon chi je' jino'q ulaa', eh naa rukamaniik taq awuuk' korehtaal imponik i haab' reh elik panti' k'axik. 41Chi riij i re', neerub'an chi nee nelik taq reje panapaat ruch'ihil taqe i rak'uun rixq'uun. Eh naa wo' chik rojiik rehchaam i ruye'aab' naa wo' chik rojiik wih-oq ruuk' i ma' tokoom ta ruuk'. 42Ruum re' taqe i re' waj kamanoom taqe, re' hin xineesanik cho keh Egipto ma' ruk'ul taj chi nee kik'ayjik pankowlaj kamanik. 43Maaq'oreej taq panjosq'iil cha k'uhtaaj la' taq chi nayohleej taq aaDios.

44Wila' nawaaj taq aloq'om amoso winaq, oon ixoq reh chi nee taq inamin pankowlaj kamanik neerub'an chi nee taq i naloq' chupaam taqe i tinamit wilkeeb' taq cha junsuut. 45Eh nee wo' rub'an chi nee taq inaloq' taqe i tokoom tinamit wilkeeb' taq chaxilak. Nee wo' rub'an chi nee taq inaloq' i kak'uun kixq'uun naa kaasjiik noq ko wilkeeb' taq chaxilak, neerub'an chi nee taq nawehchaaj. 46Eh nee wo' rub'an chi nee taq i nakanaa' taqe chi kaj kamanoom taq awak'uun awixq'uun noq ma' wilkaat ta taq chik i hat, xa re' la' re' taqe awuch aj Israel ma' ruk'ul taj chi kow taq nee titaaq'anik chikinaah.

47Eh wila' wilik jino'q i tokoom rutinamitaal wilik taq chaxilak q'e' xb'ehomb'rik. Eh wilik-oq jino'q taq awuch aj Israel xchop ruum i neb'a'il, eh xuk'ayej-oq i koq riib' ruuk' i tokoom rutinamitaal re' re' oon xuk'ayej-oq riib' ruuk' jino'q chik i tokoom rutinamiit. 48Atoob' ta xuk'ayej riib', konee rub'an chi neenloq'arik reh chi neenoq'tejik reje, neerub'an chi jino'q i ras oon jino'q ruchaaq' neenloq'wik reh. 49Eh nee wo' rub'an chi jino'q i rikaan, oon jino'q rikaaq', oon jino'q i ras ineentojwiik reh i tumiin xuk'ayej wii' riib' reh chi nee wo' chik inloq'arik ruka'peech. 50Xa re' la' naakib'irim riij ruuk' awach loq'winaq reh jarub' haab' ruloq'om i reh jarub' chik haab' majaa' imponik i haab' reh elik panti' k'axik. Re' i ruk'ihaal tz'aaq i rukamaj naa ruk'ulum manlik wo' tojb'al riij jino'q i moso. 51Eh wila' kook'ih laj haab' iraaj chi naa ruponiik i haab' naa rub'an wii' elik panti' k'axik konaa wo' chik ruye'em k'isinoq i tumiin xuk'ayej wii' riib'. 52Eh wila' xama' k'ih ta laj haab' chik ma' imponik i haab' naa rub'an wii' elik panti' k'axik, naa rusutem i tumiin reh i xloq'wik reh jarub' chik haab' ma' naa ta rukamaniik ruuk'. 53Re' winaq naa ruk'ayem riib' re' re' i naa rub'anam reh je' rukab' imb'aan reh jino'q i kamanoom xa chi haab' inkamanik. Mayeew taq q'ab' chi panjosq'iil neenq'orob'jik.

54Eh wila' ma' xuyee riib' chi nee wo' chik inloq' ruka'peech chupaam taqe q'iij re' re' kore' chik na' ponoq i haab' reh elik panti' k'axik naa roq'tejiik reje, ruch'ihil taqe i rak'uun rixq'uun. 55Re' taqe i aj Israel xti manlik taqe waj kamanoom. Eh re' wo' hin xineesanik cho keh pan kitinamitaal i aj Egipto. Re' wili korik ruum re' hin kinq'orik reh, inki Dios.