Search form

Lev 26:36

36Eh awach taq aweh i hat i konaa rukahniik chi k'achlik chupaam i kitinamiit i ki-ixowanik taq awach. Ma' k'isiin naa kiyo'jiik xa ruum chi naa ruq'ehb'iik jino'q i xaq chee'. Eh naakimolom chi elik je' cho k'ahchi' kajimjiik chi q'aslaj ch'ihch', naakiq'ehb'iik wach ak'al chi xama' awach ta wo' naa rajiminiik keh.