Search form

Lev 27

Re' taqe i chib'ih jariik naa ruq'ahteesjiik reh i Dios

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 2Re' hat cha q'or keh i aj Israel chi je' wili: Wila' awach i pahqaljik reh i mayiij chi nee ruq'asaj chuwach i QaJaaw Dios chi tojb'al riij i xa awach. Eh mo'-oq xub'an ruye'ariik neerub'an chi neerutoj riij chi tumiin re' q'oreel nik' k'ihaal i naa rutojom. 3Re' winaq wilik reh i juninaq haab', eh komponik oxk'ahl haab' re' tojb'al riij taq naa aye'em lajeeb' roxk'ahl chi tumiin re' ruuk' i plata. Je' rukab' rupajariik i tumiin imb'aan parusantolaj ye'aab' i QaJaaw. 4Eh re' jino'q ixoq xalajeeb' ruk'a' winaq chi tumiin taq i naa atojom wii' riij. 5Eh re' i wilik hoob' haab' reh eh komponik juninaq haab' mi winaq juninaq chi tumiin taq i naa atojom wii' riij, eh mi ixoq xalajeeb' chi tumiin taq i naah atojom wii' riij. 6Eh re' taqe i kok' ha'lak'un jinaj poh i wilik keh, eh imponik ho'oob' haab' mi k'isa k'un ho'oob' chi tumiin re' ruuk' i plata taq i naa atojom wii' riij, mi k'isa xq'un xa ixib' chi tumiin re' ruuk' i plata taq i naa atojom wii' riij. 7Eh re' taqe ik'inaq chik oxk'ahl haab' i wilik keh mi winaq ho'lajuuj chi tumiin i naa taq atojom wii' riij, eh mi ixoq xalajeeb' chi tumiin taq naa atojom wii' riij. 8Eh wila' re' i naa rutojariik riij q'e' k'isa neb'aa' ma' nee ta rub'an rutojariik riij chi tumiin inchol ruk'amariik reje chuwach i k'amal kib'eeh aj tiij. Eh re' reh nee nq'orik reh nik' k'ihaal i neerutoj, eh jarub' i neerukuy rutojariik.

9Eh wila' chikop i naa ruq'ahteesjiik reh i QaJaaw. Xa re' la' chu'nchel i chikop naa ruq'ahteesjiik chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios wilik rusantohiil. 10Ma' nee ta chik i rub'an chi neenjaljik wach ruuk' jino'q i tokoom chikop, atoob' ta q'e' chik holohik chuwach, oon ma' tz'e'waach ta chik. Eh wila' xb'aan jino'q i jalwaach, chi re' i naa ruq'ahteesjiik chi mayiij chi je' i chikop naa rujaliik wii' wach naa rukuxeesjiik.

11Eh re' i chikop ch'uwa' wach i ma' nee ta rub'an chi neenq'ahteesjik chi mayiij chuwach i QaJaaw neerub'an chi neenk'amarik reje chuwach i k'amal kib'eeh aj tiij. 12Re' reh neenkojwik tz'aaq i chikop mi re' ruuk' i holohik, oon ma' tz'e'waach taj, eh nik' k'ihaal i naa ruq'orom i aj tiij je' wo' re' k'ihaal i naa rutojariik. 13Eh wila' re' i xye'wik reh chi mayiij i chikop re' re' xraaj wo' chik ruloq'om, kojuninaq chik i naah i tz'aaq naa ruye'em.

14Eh wila' awach iraaj ruq'asam i rupaat chi mayiij chuwach i QaJaaw, kore' i k'amal kib'eeh aj tiij naa rukojwiik tz'aaq. Re' q'oreel i paat mi holohik paat, oon ma' holohik taj. Eh jarub' i naa ruq'orom i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' re' k'ihaal i naa rutojiik. 15Eh wila' re' i xq'asanik reh i paat re' re' naa wo' chik ruloq'om kojuninaq chik i naah i tz'aaq naa ruye'em.

16Eh awach i xuq'asaj yejaal-oq i rak'aal chi rumayiij chuwach i QaJaaw Dios naa rub'irariik riij nik' k'ihaal i ja' neenokik chupaam, je' wo' k'ihaal tz'aaq, eh lajeeb' roxk'ahl chi tumiin re' ruuk' i plata i naa ruye'ariik chi riij i kiib' siento ruuk' juninaq chi nimaq lemeta chi sebada. 17Eh wila' ma' jaa' i rureq i q'iij chi naa rub'aan elik panti' k'axik naa ruq'asam i rak'aal konaa rutojom nik' k'ihaal i tz'aaq kojooj. 18Eh wila' xuq'asaj noq b'anooj chik elik panti' k'axik, koruman chi re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruq'oriik jarub' i naa rutojariik. Eh naa resam iloq chinaah jarub' chik haab' i ma' naa ta rutojom noq naa wo' chik ruponiik i haab' reh elik panti' k'axik.

19Eh wila' re' i xq'asanik reh aak'al i xraaj wo' chik ruloq'om, kojuninaq chik i naah i tz'aaq naa ruye'em, kora'j nee wo' chik i rehchaaj re' ak'al. 20Eh wila' ma' xub'an chik ruloq'ariik aak'al re' re', tokoom chik aj eh xk'ayjik ma' nee ta chik i rub'an chi nee ruloq'. 21Eh noq naa ruponiik i haab' reh elik pan ti k'axik re' aak'al re' re' xa reh chik i QaJaaw Dios naa rukahniik. Eh re' chik i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruchopwiik naah.

22Eh wila' awach i wilik i rak'aal xaruloq'om ma' xata kanamaj reh ruum jino'q i awach reh, eh neeruq'asaj chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios. 23Koruman chi re' k'amal kib'eeh aj tiij, ruch'ihil i ehchan reh ak'al naakib'irim riij i tz'aaq re' q'oreel jarub' chik haab' iraaj i elik panti' k'axik, nik' k'ihaal i tz'aaq naa rutojom. Eh re' i tumiin re' re' naa ruq'asam chi rumayiij chuwach i Dios. 24Eh chupaam i haab' noq naa rub'aan elik panti' k'axik re' i aak'al re' re' naa wo' chik rehchaam awach xk'ayinik reh.

25Re' tz'aaq naa ruq'atariik taqe i xa chib'ih jariik je' k'ihaal i pajooj imb'aan chupaam i rusantolaj ye'aab' i QaJaaw, je' re' rahliil naa ruye'ariik.

26Eh re' taqe i peet kak'uun i wakax ma' ruman ta chi naa taq aq'asam reh i QaJaaw Dios ruum xa reh wo' hoq. Atoob' ta jino'q i k'isa imas wakax, oon rak'uun tentzun, xa reh wo' hoq i QaJaaw Dios. 27Eh wila' re' ruuk' i chikop ch'uwa' wach, neerub'an chi nee wo' chik i ruloq', xa re' la' kojuninaq chik i naah i tz'aaq naa ruye'em. Eh wi ma' xloq'arik chik neerub'an chi neenk'ayjiik reh i tokoom chi je' k'ihaal i tz'aaq kojooj.

28Eh awach xuq'asaj yejaal-oq i chib'ih reh chi rumayiij chuwach i QaJaaw Dios, jino'q i xa awach, oon jino'q chikop, oon rak'aal re' ruuk' i xa kanamaj chi rukooch. Eh chu'nchel inq'ahtesjiik chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios, ma' naa ta ruk'aayjiik ruum wilik rusantohiil, eh reh i QaJaaw Dios. 29Eh ma' nee ta rub'an chi nee wo' chik inloq'arik ruka'peech i q'asamaj pankimik xanaa wo' rukimiik.

30Eh re' taq i wach atik i naa tik panak'al, je' wo' kiwach chee' ink'uxarik lajeeb' i naa taq awesam chinaah i jinaj siento naa taq aq'asam reh i QaJaaw Dios, ruum xa reh wo' hoq i reh. 31Eh wila' awach i xraaj wo' chik rehchaam i lajeeb' naa reliik chinaah i jinaj siento kojuninaq chik i naah i tz'aaq naa ruye'em.

32Eh re' i lajeeb' chi wakax, oon lajeeb' chi tentzun jinaj i naa taq awesam ruuk', eh re' i jinaj re' re' naa taq aq'asam chi mayiij reh i QaJaaw Dios. 33Eh mi holohik, mi ma' holohik ta laj chikop, ma' nee ta rujal wach ruuk' i tokoom chikop. Eh wila' xujal wach, kikab'cheel naa kiq'ahteesjiik chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios. Eh ma' nee ta chik i rub'an chi nee ruloq' ruka'peech, inki i QaJaaw Dios.

34Re' taqe i k'uhb'aal wili xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés naah yuuq' Sinaí, reh chi xuq'or keh i aj Israel.