Search form

Lev 3

Re' taqe i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios

1Wila' awach taq aweh i naa ruq'asam i rumayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios, re' ruuk' imas wakax, oon ixoq wakax, koruman chi manlik wach i ruti'jolal i naa ruq'asam. 2Re' reh naa ruye'em i q'ab' wach naah i chikop naa ruye'em chi rumayiij, ar naa ruyok'om i ralaq panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij i rak'uun i Aarón, naa kikihraam i rukik'eel i chikop chi junsuut i artaal.

3Re' reh naa ruq'asam i mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios, naa ruk'ahtiik chuwach i QaJaaw, re' haa' i q'ina' wilik wach req'saa' i chikop, ruch'ihil chu'nchel i ruq'ina'iil wilik chupaam. 4Eh re' kab'chel i rukinaq'iil paam, ruch'ihil i ruq'ina'iil wilik chinaah choplik ruuk' i ruch'akil riij. Eh ruch'ihil i rak'aal wilik chupaam, ruch'ihil i ruq'ina'iil wilik chinaah junehteesjiik naa rub'anam. 5Re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij rak'uun i Aarón naakik'atwiik reh chinaah i artaal, ruch'ihil i chikop ye'ooj naah sii', eh naa ruk'ahtiik chi nk'ohnik laj mayiij imponik chuwach i QaJaaw Dios.

6Eh wila' tentzun i naa ruye'em chi k'atoj mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios re' ruuk' imas tentzun oon ixoq tentzun, xa re' la' koruman chi manlik wach i ruti'jolal i naa ruq'asam. 7Eh wila' k'isa rak'uun tentzun i naa ruq'asam chi k'atoj mayiij, chuwach i QaJaaw Dios. 8Neeruyeew i q'ab' wach naah i k'isa tentzun naa ruye'em chi rumayiij, chi riij i re' ar nee ruyok' i ralaq panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij naa kikihraam i kik' chi junsuut i artaal.

9Re' i mayiij naa ruye'em k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios koruman chi naa ruk'ahtiik chuwach i QaJaaw Dios haa' i ruq'ina'iil ruch'ihil i rujeeh chi manlik wach ko chi raa' naa ruyok'k'iik chaloq, eh ruch'ihil i chu'nchel i q'ina' wilik chuwach i req'saa'. 10Eh re' kiib' chi rukinaq'iil paam, ruch'ihil i ruq'ina'iil i wilik chinaah, eh ruch'ihil i rak'aleel paam, je' wo' hoq i ruq'ina'iil wilik chinaah. 11Eh re' i k'amal b'eeh aj tiij naa ruqopom ruq'aq'al i mayiij re' re' chinaah i artaal chuwach i QaJaaw Dios. Re' re' reh k'uxumb'al.

12Eh wila' ixoq kaprax i naa ruye'em chi rumayiij naa ruq'asam chuwach i QaJaaw Dios. 13Re' reh naa ruye'em i q'ab' wach naah i kaprax ar naa ruyok'om i ralaq panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij naakihkiraam i rukik'eel i chi junsuut, eh chinaah i artaal.

14Eh chi riij i re' naa wo' ruq'asam chi k'atoj mayiij chuwach i QaJaaw Dios, eh re' q'ina' wilik chinaah i req'saa' i chikop je' wo' chu'nchel i q'ina' wilik chupaam. 15Re' i kiib' chi rukinaq'iil paam, ruch'ihil i ruq'ina'iil wilik chinaah, ruch'ihil i rak'aal paam, ruch'ihil i ruq'ina'iil wilik chinaah, naa resam. 16Eh re' i k'amal b'eeh aj tiij naa ruqopwiik ruq'aq'al i mayiij re' re' chinaah i artaal naa rukamaniik chi k'uxumb'al. Re' chu'nchel i ruq'ina'iil naa ruk'ahtiik chi jinaj ink'ohnik laj mayiij q'e' imponik chuwach i QaJaaw Dios.

17Eh ma' naa ta taq ak'uxum i kiq'ina'iil, je' wo' i kikik'eel i chikop xa aha' pa' taq nee ti patinik. Re' wili jinaj i k'uhb'aal naa nukanaam taq aweh i hat, je' wo' chi keh taq awiih aamaam, inki Dios.