Search form

Lev 4:22

22Eh wila' re' jino'q i k'amal b'eeh xub'an i mahk chi ma' reht'al, xub'an-oq jino'q i yiib' wach na'ojb'al re' i ruq'or i k'uhb'aal chi ma' ruk'ul ta chi naa rub'aan. Re' reh naa rukahniik chi wilik ru mahk.