Search form

Lev 5

1Wila' awach i xk'amarik haa' pan q'atb'al q'orik chi riij jino'q i xb'aan i xrib'iraj, eh xrilow-oq wo' noq chi xb'aan, eh ma' xuq'or tee korik, re' reh xkahnik i mahk chinaah.

2Eh wila' awach i xutz'a'j reh i ch'uwa' wach re' i kiti'jolal i kamnaq chikop, atoob' ta pantaq ch'ahn wilik, atoob' ta ruuk' paat wilik, oon i chikop xa rujukem riib' noq imb'ehik ch'uwa' wach, naa rukahniik chi wilik ru mahk atoob' ta naq komajaa' i rukoj rehtaal.

3Eh wila' xutz'a'j i xa chib'ih jariik chi ch'uwa' wach i nelik cho ruuk' jino'q i kiristianu' eh noq nee rukoj rehtaal chib'ih i xub'an neenkahnik i mahk chinaah.

4Eh awach i xa pan jumehq'iil xuq'or i korik parub'ihnaal i QaJaaw Dios chi naa rub'anam i holohik oon ma' holohik taj, je' rukab' noq inq'orarik i korik chi ma' kapeb'imaj ta riij eh ma' nee ta rukoj rehtaal noq neerub'an koq'uun chik nee rukoj rehtaal i xub'an, neenkahnik i mahk chinaah.

5Eh awach neemb'anik reh i mahk je' rukab' taqe re' inchol rupahqaam kuyb'al ru mahk chi riij i rub'an. 6Koruman chi naa ruq'asam chi rumayiij jino'q ixoq tentzun oon k'isa rak'uun tentzun oon ixoq kaprax chuwach i QaJaaw Dios. Eh re' i k'amal b'eeh aj tiij naruk'atwiik reh chuwach i QaJaaw reh chi neenkuyarik i ru mahk awach imb'anik reh i mahk.

7Wila' ma' chih i rutumiin loq'b'al reh jino'q i k'isa rak'uun tentzun. Neerub'an chi nee ruq'asaj chuwach i QaJaaw chi rumayiij kiib'-oq chi mukur oon kiib'-oq chi kok' paloma pahqb'al rukuyb'al chi riij i ru mahk. Jinaj i naa ruye'em chi riij i ru mahk, eh re' jinaj naa ruk'ahtiik. 8Eh re' chikop naa ruye'em chi pahqb'al kuyb'al ru mahk, naa ruk'amam cho reh i k'amal b'eeh aj tiij. Eh re' i k'amal b'eeh aj tiij peet naa rutoqom ralaq, xa re' la' ma' naa ta ruch'uqum iloq i naah chi jumpech. 9Re' i rukik'eel i chikop naa ruchihkaam i koq chuwach i artaal. Eh re' kik' naa ruqohxaniik naa ruchihkaam i koq waraa' i artaal, re' i wili i mayiij naa rukamaniik chi pahqb'al kuyb'al mahk. 10Re' i chikop jinaj naa ruq'ahteesjiik chi mayiij je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal. Re' k'amal kib'eeh i aj tiij naa ruk'atwiik i mayiij pahqb'al kuyb'al ru mahk awach xb'anik reh i mahk. Ruuk' i re' nee wo' inkuyarik i ru mahk.

11Eh wila' re' xb'anik ree mahk ma' xureq tz'aaq i kiib' chi mukur, oon kiib' chi kok' paloma, neerub'an chi nee ruyeew chi rumayiij pahqb'al kuyb'al ru mahk i k'isiin ma' hoob' libra chi arina re' ruuk' i q'e' holohik. Eh ma' naa ta rukojom aseite, insensia chinaah, ruum naa rukamaniik chi pahqb'al kuyb'al mahk. 12Naa ruk'amam cho reh i k'amal kib'eeh i aj tiij, re' reh naa ruchopom chee jumohq' chi arina re' ruuk' i q'e' holohik junk'atariik naa rub'anam ruuk' i mayiij naa ruye'ariik chinaah i artaal chuwach i QaJaaw Dios. Re' re' naa rukamaniik chi pahqb'al kuyb'al ru mahk i xb'anik reh i mahk. 13Je' re' naa rub'anam i k'amal kib'eeh aj tiij reh chi neerureq kuyb'al ru mahk i xa chib'ih jariik i mahk xub'an. Ruuk' i re' nee wo' inkuyarik i ru mahk, je' rukab' noq inkuyarik i mahk noq inye'arik i mayiij xa chi naq'wach. Eh re' i ruqox i arina naa ruye'ariik reh i k'amal kib'eeh aj tiij.

14Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

15Wila' awach i xmahkunik chi ma' reht'al, wixuch'uwa'risaj wach i wilik ruSantohiil. Inchol ruq'asam chi rumayiij chuwach i QaJaaw jino'q i q'ina' laj imas tentzun manlik wach ruti'jolal. Eh naa rukojom tz'aaq' i chikop je' wo' k'ihaal tz'aaq i mayiij inye'arik chi riij i mahk chupaam i itz'ihy naah paat. 16Re' reh inchol rutojom riij ruch'uwa'resjiik wach i wilik ruSantohiil xub'an. Eh ko k'isiin chik i naa ruye'em chinaah, kora'j naa ruq'asam reh re' i k'amal kib'eeh aj tiij, eh re' chik i reh naa ruk'atwiik reh chi mayiij q'ina' laj chikop. Eh re' re' naa rukamaniik chi pahqb'al kuyb'al ru mahk, eh naa wo' rukuyariik i ru mahk.

17Eh wila' awach i xb'anik reh i mahk re' i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios chi ma' toob' ta chi b'anarik, atoob' ta chi ma' reht'al xub'an xanaa wo' rukahniik i mahk chinaah. 18Ruum i mahk xub'an re' re' inchol ruq'asam chi rumayiij jino'q i q'ina' laj imas tentzun manlik wach ruti'jolal, eh naa rukojom tz'aaq. Re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruq'asaniik chi mayiij chuwach i QaJaaw pahqb'al kuyb'al ru mahk i xb'anik reh i mahk. Eh nee wo' rukuyarik i ru mahk xub'an chi ma' reht'al. 19Re' mayiij re' re' naa ruq'asam chi riij i ru mahk ruum re' reh korik wo' hoq chi xmahkunik chuwach i Dios.