Search form

Lev 7:38

38Re' i QaJaaw Dios xuyeew i k'uhb'aal wili reh i Moisés chinaah i yuuq' Sinaí chupaam i q'iij noq xuq'or keh i aj Israel chi naa kiq'asam i kimayiij chuwach i QaJaaw Dios ar naah yuuq'.