Search form

Lev 8

Re' i rukuxeesjiik i Aarón kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij ruch'ihil taqe i rak'uun

(Ex 29.1-37)

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 2Re' hat chak'am reje i Aarón, taqe i rak'uun, nee nak'am reje haa' i kiso', je' wo' hoq i aseite kuxesb'al keh, je' wo' hoq i k'isa imas wakax pahqb'al kuyb'al kimahk. Nee wo' nak'am reje kiib' chi imas tentzun, je' wo' hoq jinaj k'isa chakach chi kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. 3Eh nee namol kiwach chu'nchel i tinamit panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', i nuchjik.

4Re' i Moisés xub'an wo' hoq i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios. Xumol wo' kiwach i tinamit panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat. 5Re' i Moisés je' wili i xuq'or keh i kimolom kiib' ar: Re' wili xuq'or i QaJaaw Dios chi naa rub'aan, inki,

6Re' i Moisés xuk'am i koq ruuk' i Aarón ruch'ihil taqe i rak'uun, xusaqb'isaj kiwach ruuk' ha'. 7Eh re' i Moisés xukoj chi riij i Aarón i runim rooq so', xub'ak' i paam ruuk' b'ak'b'al reh i ru k'isiin rooq so', eh chinaah i re' xukoj i ruso' xa xutak'aa' chi riij kow xub'ak' i paam. 8Chi riij i re' xukoj wo' hoq i reh chi' ruk'ux i Aarón, eh xukoj Urim chuwach je' wo' hoq i Tumim. 9Eh xutak'aa' wo' wach naah i reh wach naah, eh chuwach i reh wach naah xukoj i k'isa junsahl chi ch'ihch' re' ruuk' i oro k'uhtb'al reh chi xkuxeesjik chik chi k'amal kib'eeh aj tiij je' rukab' i xuq'or chee i QaJaaw reh i Moisés.

10Eh chi riij i re', re' i Moisés xuchop chaloq i aseite inkojarik chi kuxesb'al xujalk'iij chinaah i rusanto laj itz'ihy naah paat i Dios, je' wo' chu'nchel i wilkeeb' chupaam, ruuk' i re' xukuxisaj taqe. 11Eh wuquub' pech xukihraaj aseite wach artaal. Eh xukihraaj wo' chinaah taqe i chu'nchel i kikamanik ar, xukihraaj wo' chinaah i nimlaj ye'aab' haa', je' wo' chinaah i ch'ikaab' reh. Ruuk' i re' xukuxisaj taqe.

12Eh re' Moisés xujalk'iij i aseite wach naah i Aarón reh chi xukuxisaj, xkahnik chi kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. 13Eh chi riij i re', re' Moisés xuk'am i koq ruuk' taqe i rak'uun i Aarón, xukoj i kiso' xub'ak' i kipaam chi korik xutak'aa' wach kinaah i reh wach kinaah k'uhtb'al reh chi xikuxeesjik chi k'amal kib'eeh aj tiij taqe. Je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés.

14Eh re' Moisés xutaq'aaj ruk'amariik i k'isa imas wakax xq'ahteesjik chi mayiij. Eh re' i Aarón ruch'ihil taqe i rak'uun xkiyeew i kiq'ab' wach naah i k'isa imas wakax xq'ahteesjik chi mayiij. 15Eh re' i Moisés xuyok' ralaq i k'isa imas wakax, eh xumuhaa' i ju' q'ab' chupaam i kik' xuch'ulej wataq ruk'aa' i artaal, eh je' wo' chi junsuut, reh chi xusaqb'isaj wach. Eh re' i ruqox i kik' xuchihkaaj i koq waraa' i artaal ruuk' i re' xukuxisaj.

16Eh re' i Moisés xresaj i q'ina' wilik chuwach taqe i req'saa' i k'isa imas wakax, je' wo' hoq i q'ina' wilik chinaah i rak'aleel i paam, je' wo' hoq i kab'chel rukinaq'iil paam ruch'ihil i ruq'ina'iil wilik chinaah eh junk'ahtiik xub'an chinaah i artaal. 17Re' i k'isa imas wakax ruch'ihil i rutz'uhmal riij, eh je' wo' rutib'kaal, eh je' wo' i rusaa', ar xuk'at chi riij reje i itz'ihy naah paat, je' wo' rukab' i xq'orarik reh i Moisés ruum i QaJaaw Dios.

18Eh chi riij i re' xutaq'aaj ruk'amariik i imas tentzun inq'ahteesjik chi k'atoj mayiij. Eh re' i Aarón, ruch'ihil taqe i rak'uun xkiyeew i kiq'ab' wach naah imas tentzun. 19Chalik i Moisés xuyok' i ralaq, eh re' i rukik'eel xuchihkaaj chi junsuut, eh chinaah i artaal. 20Eh xuyok' chi sahlal i rutib'kaal imas tentzun, eh re' i rutib'kaal ruch'ihil i naah, ruch'ihil i ruq'ina'iil xuk'at i Moisés. 21Eh xutz'aj wo' wach taqe i req'saa', je' wo' taqe i rutuuq, xuk'at wo' chu'nchel i ruti'jolal chinaah i artaal. Re' re' i k'atoj mayiij q'e' ink'ohnik imponik chuwach i QaJaaw Dios. Je' wo' rukab' i ruq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés.

22Chi riij i re', re' i Moisés xutaq'aaj wo' chik ruk'amariik imas tentzun, jinaj re' inkojarik reh i kuxisanik. Eh re' i Aarón ruch'ihil taqe i rak'uun xkiyeew i kiq'ab' wach naah. 23Eh re' i Moisés xuyok' i ralaq i kaprax, xuchop chaloq k'isiin i kik' xuch'ulej chi raa' i rusak'aaj xikin i Aarón, Xuch'ulej wo' hoq chi ju' rumaam i rusak'aaj q'ab', je' wo' hoq chi ju' i rumaam i rusak'aaj rooq. 24Eh xuk'am i koq ruuk' taqe i rak'uun i Aarón, xuch'ulej wo' hoq i kik' chi raa' i rusak'aaj kixikin i keh, xuch'ulej wo' hoq chi ju' i rumaam i rusak'aaj kiq'ab', je' wo' chi ju' i rumaam i rusak'aaj kooq. Eh re' i ruqox i rukik'eel imas tentzun xu chihkaaj chi junsuut, eh chinaah i artaal.

25Eh re' i Moisés xuchop chaloq i ruq'ina'iil i imas tentzun, i rujeeh, eh i q'ina' wilik chinaah i req'saa', i ruq'ina'iil i rak'aal paam kab'chel i rukinaq'iil paam, i q'ina' wilik chinaah, ruch'ihil i rusak'aaj rutuuq. 26Eh chupaam i k'isa chakach wilkeeb' wii' i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Re' i q'asamaj reh i QaJaaw, xuchop chaloq jinaj i suq laj kaxlanwi'k yuq'uuj paam i ruq'oril ruuk' aseite, eh jinaj i kaxlanwi'k ma' piim taj jinaj xkiyeew wii' ruuk' i q'ina' ruch'ihil i rusak'aaj rutuuq imas tentzun. 27Chu'nchel i re' xuq'asaj pan q'ab' i Aarón, pan kiq'ab' taqe i rak'uun reh chi xkiq'asaj chi mayiij chuwach i QaJaaw, je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal. 28Eh re' i Moisés xuk'am wo' chik i mayiij pan kiq'ab' i re', xuyeew chinaah i artaal chinaah taqe i mayiij junk'atariik xub'an chinaah i artaal chi jinaj mayiij reh kuxesb'al, re' mayiij q'e' k'ohnik imponik chuwach i QaJaaw Dios.

29Eh re' i Moisés xuchop chaloq i rutib'kaal i chi' ruk'ux i imas tentzun. Re' re' xuq'asaj chi mayiij chuwach i QaJaaw je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal chi kuxesb'al, re' wo' re' inkahnik reh i Moisés, je' rukab' i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios.

30Eh re' i Moisés xuchop chaloq aseite reh i kuxesb'al, je' wo' hoq i kik' wilik chinaah i artaal xukihraaj chinaah i Aarón je' wo' chinaah i ruso', eh je' wo' chikinaah i rak'uun, je' wo' chinaah i kiso' i rak'uun. Ruuk' i re' xukuxisaj i Aarón ruch'ihil i ruso', je' wo' taqe i rak'uun ruch'ihil i kiso'.

31Re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i Aarón, keh i rak'uun: Re' taq i hat cha chaq'saj taq i tiwik wili panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh ar taq neenak'ux ruch'ihil i kaxlanwi'k wilik pank'isa chakach re' i mayiij inkamanik chi kuxesb'al, je' rukab' i ruq'orom cho weh i QaJaaw chi re' i mayiij wili re' i Aarón, re' taqe i rak'uun naakik'uxwiik reh. 32Eh re' i ruqox i tiwik, je' wo' hoq i ruqox i kaxlanwi'k naa rukuxiik taq ak'atam wach q'aaq'. 33Eh wuq'uub' q'iij taq naa awihiik panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', ruum korehtaal chik inik'ik i wuquub' q'iij reh taq aq'ahtesjiik pan q'ab' i QaJaaw Dios. 34Eh re' reh ruq'orom chik nik' wach i ruye'ariik i mayiij xb'aan yu'naak je' wo' re' i naa taq a'nam chi pahqb'al taq kuyb'al reh amahk. 35Eh chi q'iij chi aq'ab' taq naa awihiik panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', chuwach i wuquub' q'iij. Eh koruman chi naa taq ak'amam naah i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios reh chi ma' nee ta taq tikimik, ruum je' re' i ruq'orom weh.

36Eh re' i Aarón, taqe i rak'uun xkian wo' chu'nchel i xq'orarik keh ruum i QaJaaw Dios ruuk' chii' i Moisés.