Search form

Num 1

Re' i kitz'ihb'jiik taqe i aj Israel ar Sinaí

1Re' QaJaaw Dios xuq'oreej i Moisés chinaah i chiq yuuq' Sinaí chupaam i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', chupaam i k'amb'al rub'eeh i rukab' poh reh i rukab' haab' keliik chee i aj Israel pan tinamit Egipto, je' wili i xuq'or reh: 2Re' hat awuch'ihil i Aarón naa taq awik'sam jinaj i tz'ihb' chikinaah i tinamit Israel, chi kich'uhqaal taq naa a'nam, eh chupaam i ju'jun chi paat taq naa atz'ihb'aam i kib'ihnaal i ju'jun chi winaq nab'al reh jarub' chi kiib'. 3Re' taqe i aj juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab' re' taqe i manlik chik chi nee kiooj panq'aq'inik akab'cheel taq ruuk' i Aarón naa apech'em je' rukab' imb'aan pankuartel. 4Eh jinaj i k'amal kib'eeh naa taq apab'aam i wilkeeb' chupaam i ju'jun ch'uq chi tinamit. 5Re' i k'amal kib'eeh naakitowiik taq aweh chupaam i ju'jun ch'uq chi tinamit, je' wili i kib'ihnaal:

Re' taqe riih rumaam Rubén. Re' i Elisur rak'uun i Sedeur naa ruk'atwiik kib'eeh.

6Eh re' taqe i riih rumaam Simeón. Re' Selumiel rak'uun i Zurisadai i naa ruk'atwiik kib'eeh.

7Eh re' taqe i riih rumaam i Judá. Re' i Naasón rak'uun i Aminadab naa ruk'amwiik kib'eeh.

8Eh re' taqe i riih rumaam Isacar, re' Natanael rak'uun i Zuar, naa ruk'amwiik kib'eeh.

9Eh re' taqe i riih rumaam i Zabulón, reh Eliab, rak'uun i Helón naa ruk'amwiik kib'eeh.

10Eh re' taqe i riih rumaam i José, re' i Elisama rak'uun Amiud naa ruk'amwiik kib'eeh. Eh re' taqe i riih rumaam i Efraín, re' i Gamaliel rak'uun Pedasur naa ruk'amwiik kib'eeh. Eh re' wo' re' naa ruk'amwiik kib'eeh i riih rumaam Manasés.

11Eh re' taqe i riih rumaam i Benjamín, re' i Abidán rak'uun i Gedioni, naa ruk'amwiik kib'eeh.

12Eh re' taqe i riih rumaam Dan, re' i Ahiezer rak'uun i Amisadai naa ruk'amwiik kib'eeh.

13Eh re' taqe i riih rumaam Aser, re' Pagiel rak'uun i Ocrán naa ruk'amwiik kib'eeh.

14Eh re' taqe riih rumaam i Gad re' Eliasaf rak'uun i Deuel naa rukahniik chi k'amal kib'eeh.

15Eh re' taqe riih rumaam Neftalí re' i Ahira rak'uun i Enán naa ruk'amwiik kib'eeh.

16Re' taqe i wili kib'ihnaal i xsik'arik i kiwach i chi k'amal kib'eeh chupaam i kitinamiit i ju'jun ch'uq chi aj Israel reh chi kiju'junaal xkik'am chee kitinamiit.

17Eh re' i Moisés, ruch'ihil i Aarón xkitaq'aaj ruk'amariik taqe i winaq xipa'ab'jik chi k'amal b'eeh, re' xq'orarik i kib'ihnaal. 18Eh xkimol wach chu'nchel i tinamit chupaam i k'amb'al rub'eeh i rukab' poh. Eh chi ch'uhqaal xkiyeew re' q'oreel awach i kituut kajaaw, eh xi ajaljik, xi tz'ihb'jik i kib'ihnaal taqe i aj juninaq haab', je' wo' taqe i ik'inaq juninaq haab'. 19Eh re' i Moisés xrajlaaj wo' taqe chinaah i chiq yuuq' Sinaí xub'an wo' hoq i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios.

20Re' chi kixilak i riih rumaam Rubén, re' peet cho rak'uun i Israel, xi ajaljik pankipaat. Eh xtz'ihb'jik i kib'ihnaal chi kiju'junaal taqe i winaq wilik keh i juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab', re' taqe i manlik chik chi nakojiik panq'aq'inik. 21Re' i tz'ihb'jik i kib'ihnaal re' re' xi ponik waq'iib' roxk'ahl miil ruuk' hoob' siento chi winaq.

22Eh chi kixilak i riih rumaam Semeón xi ponik tz'ihb'joq pankipaat ruuk' i kituut kajaaw chu'nchel i winaq wilik keh juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. Re' taqe i manlik nakojiik panq'aq'inik. 23Re' taqe i xtz'ihb'jik i kib'ihnaal re' re' xi ponik b'elejlaj roxk'ahl miil ruuk' ixib' Siento chi winaq manlik nakojiik panq'aq'inik.

24Eh chi kixilak i riih rumaam i Gad, xi ponik wo' tz'ihb'joq pankipaat ruuk' i kituut kajaaw, chu'nchel winaq wilik keh juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. 25Re' taqe i xtz'ihb'jik i kib'ihnaal re' re' xi ponik hoob'roxk'ahl miil ruuk' waqiib' siento, ruuk' lajeeb' roxk'ahl chi winaq manlik chik chi nakojiik panq'aq'inik.

26Eh chi kixilak i riih rumaam Judá xi ponik tz'ihb'joq pankipaat ruuk' i kituut kajaaw chu'nchel i wilik keh juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. 27Re' taqe i tz'ihb'jik i kib'ihnaal re' re' xi ponik kajlaj rukajwinaq miil ruuk' waqiib' siento chi winaq manlik nakojiik panq'aq'inik.

28Eh chi kixilak i riih rumaam Isacar xi ponik tz'ihb'joq pankipaat ruuk' i kituut kajaaw chu'nchel i winaq wilik keh i juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. 29Re' taqe i xi ponik tz'ihb'joq i kib'ihnaal re' re' xi ponik kajlaj roxk'ahl miil ruuk' kijib' siento chi winaq manlik naa kojiik panq'aq'inik.

30Eh chi kixilak i riih rumaam Zabulón xi ponik tz'ihb'joq pankipaat ruuk' i kituut kajaaw chu'nchel i winaq wilik keh i juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. 31Re' taqe i xtz'ihb'jik i kib'ihnaal re' re' xi ponik wuqlaj roxk'ahl miil ruuk' kijib' siento chi winaq manlik chik chi nakojiik panq'aq'inik.

32Eh kitz'ihb'aaj wo' hoq chi kixilak i riih rumaam i José, je' wo' chi kixilak riih rumaam Efraín xi ponik ka'winaq miil ruuk' hoob' siento chi winaq i manlik chik naa kojiik panq'aq'inik. 33Re' taqe i xi ponik tz'ihb'joq i xi ajaljik chi kixilak i riih rumaam Efraín, xi ponik ka'winaq miil ruuk' hoob' siento chi winaq. 34Eh chi kixilak i riih rumaam Manasés xi ponik tz'ihb'joq i xi ajaljik chupaam i kipaat ruuk' i kituut kajaaw taqe i winaq wilik keh i juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. 35Eh re' taqe i tz'ihb'jik i kib'ihnaal xi ponik kab'laj ru ka'winaq miil ruuk' kiib' siento chi winaq i manlik naa kojiik panq'aq'inik.

36Eh chi kixilak i riih rumaam Benjamín xi ponik tz'ihb'joq pankipaat, ruuk' i kituut kajaaw chu'nchel i winaq wilik keh i juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. 37Re' taqe i xi tz'ihb'jik i kib'ihnaal re' re' xi ponik ho'lajuuj ru ka'winaq miil ruuk' kijib' siento, chi winaq i manlik chik chi naa kojiik panq'aq'inik.

38Eh chi kixilak i riih rumaam i Dan xi ponik tz'ihb'joq pankipaat ruuk' i kituut kajaaw chu'nchel i winaq wilik keh i juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. 39Eh re' taqe i tz'ihb'jik i kib'ihnaal re' re' xi ponik kiib' ru kajwinaq miil ruuk' wuquub' siento chi winaq i manlik naa kojiik panq'aq'inik.

40Eh chi kixilak i riih rumaam Aser xi ponik tz'ihb'joq pankipaat ruuk' i kituut kajaaw, chu'nchel i winaq wilik keh i juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. Re' taqe i manlik chi nee kiooj panq'aq'inik. 41Re' taqe i tz'ihb'jik i kib'ihnaal re' re' xi ponik jinaj roxk'ahl miil ruuk' hoob' siento chi winaq.

42Eh chi kixilak i riih rumaam Neftalí xi ponik tz'ihb'joq i kib'ihnaal ruuk' i kituut kajaaw pankipaat chu'nchel i winaq wilik keh i juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab'. Re' taqe i manlik chi nakojiik panq'aq'inik. 43Re' tz'ihb'jik i kib'ihnaal re' re' xi ponik oxlaj roxk'ahl miil ruuk' kijib' siento chi winaq.

44Re' taqe i winaq wili xi ajaljik ruum i Moisés ruch'ihil i Aarón kuch'ihil taqe i kab'laj chi k'amal b'eeh, ju'jun k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi riih rumaam i Israel. 45Eh chu'nchel i winaq xi ponik tz'ihb'joq i kib'ihnaal chi kixilak i aj Israel re' wilik keh i juninaq haab', je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab' manlik naa kojiik panq'aq'inik. 46Xiponik waqiib' siento miil ruuk' ixib' miil ruuk' hoob' siento ruuk' lajeeb' roxk'ahl chi manlik.

Re' i kipa'ab'jik taqe i aj Levíta

47Eh re' taqe i aj Levíta keh ma' xtz'ihb'jik taj i kib'ihnaal chi kixilak i kuch aj Israel jun ch'uq. 48Ruum re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or cho reh i Moisés pampeet: 49Noq naa atz'ihb'aam, noq naa awajlaam taqe i aj Israel ma' naa ta kojom haa' taqe i, riih rumaam Leví. 50Re' taqe i aj Levíta naa apab'aam chub'anariik i kamanik chupaam i santo laj itz'ihy naah paat moloj wii' k'uhb'aal. Eh re' keh naa kilwiik reh, naakik'amwiik reje reh chu'nchel inkamanik parukamaj i Dios. Eh noq naa rujaljiik ruye'aab' i santo laj itz'ihy naah paat i Dios re' wo' keh naakik'amwiik reje reh. Eh chi junsuut i santo laj itz'ihy naah paat naa kiyejaam reje ki-itz'ihy naah paat i keh. 51Eh noq neenjalarik ruye'aab' i santo laj itz'ihy naah paat molooj wii' i k'uhb'aal re' wo' taqe i aj Levíta naakiyojwiik reje reh. Eh re' wo' chik i keh naakiyej-aniik reh aha' naa rukorjiik. Eh wila' awach i tokoom tz'a'inik reh i santo laj itz'ihy naah paat xa chupaam i jumehq' re' re' naa rukanteesjiik. 52Eh re' taqe i riih rumaam Israel naa kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat chi kich'uhqaal je' rukab' inki a'n i soldado, eh kuch'ihil taqe i ki soldado, eh ruuk' i koq i kipaat naakijosam ju' chee' i itz'ihy kehtalil. 53Eh re' taqe i aj Levíta keh chi junsuut i santo laj itz'ihy naah paat moloj wii' i k'uhb'aal naa kiwihiik. Re' keh naa kicha'jiniik reh, reh chi ma' nee ta nchalik rujosq'iil i Dios chikinaah i aj Israel, inki.

54Eh re' taqe i aj Israel xkian wo' chu'nchel i aha' wilik i xuq'or i QaJaaw Dios, reh i Moisés.