Search form

Num 1:10

10Eh re' taqe i riih rumaam i José, re' i Elisama rak'uun Amiud naa ruk'amwiik kib'eeh. Eh re' taqe i riih rumaam i Efraín, re' i Gamaliel rak'uun Pedasur naa ruk'amwiik kib'eeh. Eh re' wo' re' naa ruk'amwiik kib'eeh i riih rumaam Manasés.