Search form

Num 10

Re' ruq'orariik chi xkorjik i kiib' chi tuun re' ruuk' i plata

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 2Re' hat cha yejaa' kiib' chi tuun re' ruuk' i plata neenach'ey wach ruuk' tuyb'al kalawux. Reh chi neen kamanik aweh molb'al kiwach i tinamit, eh noq neenkijal kiye'aab'. 3Eh noq neenxuuljik reje kab'chel i tuun chu'nchel i aj Israel neenkimol kiib' chawach panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 4Eh wila' xa jinaj chi tuun i neenxuuljik xa re' taqe i k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi aj Israel neenkimol kiib' chawach. 5Eh noq neenxuuljik i tuun ruch'ihil i kowlaj silk' re' taqe i kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat chi korkiil reje ireelb'aalq'iij neenkiyejaa' kiib' chi ojik. 6Eh parukab' i ruxuljiik i tuun, re' taqe i kiyejaam ki-itz'ihy naah paat pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij neenkiyejaa' kiib' chi ojik. Eh noq neenxuuljik i tuun ruuk' i kowlaj silk' re' i rehtaliil elik reje. 7Eh noq naakimolom kiib' i tinamit ma' q'e' ta q'as naah noq naruxuljiik i tuun. 8Eh re' i naakixulem i tuun xa re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, re' taqe i rak'uun i Aarón. Re' i k'uhb'aal wili aweh taq i hat chi juneliik, eh keh wo' taqe kahnoq awiih aamaam.

9Eh re' wo' taqe i tuun wili naa taq axulem ruuk' kowlaj silk' noq naa taq awojiik chi q'aq'inik pan tokoom tinamit kuuk' i aj ixowaal, oon noq neekik'uloq taq panatinamiit i aj ixowaal. Eh re' hin, hin taq aaDios naa taq ak'uliik cho panuk'ux, eh naa taq kaat nuko'leem pan kiq'ab' i aj ixowaal. 10Eh nee wo' inxuuljik taqe i tuun wili noq suq taq ak'ux, re' noq nee taq i na a'n i aninq'iij, noq nee taq i naa ninq'ijeej i ak' poh noq nee taq inaq'asaj ak'atoj mayiij. Eh noq nee taq i naaq'asaj amayiij k'amb'al taq awiib' panotob'il wuuk' i hin. Re' hin nee taq tik'ulik panuk'ux, hin taq aaWaJaaw aaDios, inki.

Re' najt laj b'ehik xkian i aj Israel noq xi elik chaloq Sinaí

11Chupaam i juninaq rub'eeh i rukab' poh reh i rukab' haab' kitik'aam cho b'ehik re' i suutz' xelik chinaah i santo laj itz'ihy naah paat moloj wii' i k'uhb'aal. 12Eh re' taqe i aj Israel xi elik cho chupaam i chiq yuuq' wilik Sinaí. Eh re' i suutz' ink'amwik kib'eeh ar chik xooj pa'lojoq chupaam i ye'aab' chiq yuuq' wilik Parán. 13Nik' wach i xq'orarik cho reh i Moisés ruum i QaJaaw Dios je' wo' re' chalik xkian. 14Eh re' peet ch'uq xi chalik chi peet b'eeh re' taqe i riih rumaam i Judá peet chikiwach i kitz'ihy kehtalil. Eh re' i Naasón i rak'uun i Aminadab ink'amwik kib'eeh. 15Eh chi riij taqe re' xam taqe chaloq i rukab' ch'uq, re' taqe i riih rumaam Isacar. Re' Natanael rak'uun i Zuar ink'amwik kib'eeh. 16Eh chi riij i re' xam taqe chaloq i roox ch'uq re' taqe i riih rumaam Zabulón, re' Eliab rak'uun i Helón ink'amwik kib'eeh.

17Eh chi riij i re' xam taqe chaloq i Gersón ruch'ihil i riih rumaam i Merari xkiyoj i santo laj itz'ihy naah paat xkik'am chaloq.

18Eh chi riij taqe re' xam chaloq i jun ch'uq re' taqe riih rumaam Rubén, peet chikiwach i kitz'ihy kehtalil. Re' Elisur rak'uun i Sedeur ink'amwik kib'eeh. 19Eh chi riij taqe re' xam taqe chaloq i junch'uq, re' taqe riih rumaam Simeón, re' Selumiel rak'uun i Zurisadai ink'amwik kib'eeh. 20Eh chi riij taqe re' xam chaloq i junch'uq, re' taqe i riih rumaam i Gad, re' Eliasaf, rak'uun i Reuel ink'amwik kib'eeh. 21Eh chi riij taqe i re' xam chaloq i junch'uq, re' taqe i riih rumaam i Coat. Re' taqe i kik'amwik reh chu'nchel i wilik kiloq'il i kikamanik parukamaj i Dios. Re' keh korjinaq chik i santo laj itz'ihy naah paat noq kiponik.

22Eh chi riij taqe re' xam chaloq i junch'uq, re' taqe i riih rumaam Efraín peet chikiwach i kitz'ihy kehtalil. Eh re' i Elisama rak'uun i Amiud ink'amwik kib'eeh. 23Eh chi riij taqe i re' xam chaloq i junch'uq, re' taqe i riih rumaam i Manasés, eh re' i Gamaliel i rak'uun i Pedasur ink'amwik kib'eeh. 24Eh chi riij taqe i re' xam chaloq i junch'uq, re' taqe i riih rumaam Benjamín, eh re' Abidán rak'uun i Gedioni ink'amwik kib'eeh.

25Eh chi riij taqe i k'ih ch'uq re' re' xam b'eeh xi kahnik i junch'uq, chi riih rumaam Dan peet chikiwach i ki-itz'ihy kehtalil, eh re' i Ahiezer rak'uun i Amisadai ink'amwik kib'eeh. 26Eh chi riij taqe re' xam chaloq i junch'uq, re' taqe i riih rumaam Aser, eh re' Pagiel rak'uun i Ocrán ink'amwik kib'eeh. 27Eh chi riij taqe i re' xam chaloq i junch'uq, re' taqe i riih rumaam i Neftalí, eh re' i Ahira rak'uun i Enán ink'amwik kib'eeh.

28Je' aj wili rutusariik kiib' inki a'n chi ch'uhqaal chu'nchel i aj Israel noq inkichop cho i kib'eeh.

Re' i Moisés xuq'or reh i rub'aluk chi naa ruch'ihljiik ruum

29Eh pan jinaj q'iij re' i Moisés xuq'oreej i rub'aluk, re' i Hobab rak'uun i Reuel aj Madián:

Re' hoj naaqojiik chupaam i tinamit ruq'orom i QaJaaw chi naa ruye'em qeh. Eh re' hat neerub'an chi nee tiooj chiqij suq nee ti wihik quuk', ruum re' i QaJaaw Dios naakooj rutob'eem, inki.

30Eh re' Hobab je' wili ruchaq' wesjiik xub'an:

Re' hin ma' ruk'ul ta chi nee kinooj taq chawiij naa la' nusutiniik reje panuyuq'ul re' wilkeeb' cho wii' taqe awach weh, inki.

31Eh re' i Moisés je' wili ruchaq'weesjiik xub'an:

Maaqoh akanaa' tii re' hat awehtaal aha' nee ruk'ul chi nee qohi'lik chupaam i ye'aab' chiq yuuq', neetikamanik qeh chi k'uhtan qab'eeh. 32Wila' xat'ooj chiqiij nee tiqunej i naa ruye'em qeh i QaJaaw Dios ruuk' i rotob'il, inki.

33Eh re' taqe i aj Israel xi elik cho chinaah i yuuq' Sinaí ruye'aab' i QaJaaw Dios. Eh ixib' q'iij xib'ehik chaloq peet chikiwach i looq' laj kaxa molik wii' i k'uhb'aal, k'ahchi' keeb' chusik'ariik i ye'aab' aha' naakihi'liik wii'. 34Eh xa re' wo' noq inkichop cho kib'eeh pan q'iij re' junsahl chi suutz' i rutaq'aaj chee QaJaaw xanoq wo' ruyeew cho riib' chikinaah. 35Eh noq intohq'ik cho kib'esam i loq'laj kaxa molik wii' i k'uhb'aal, re' i Moisés je' wili ruq'or:

QaJaaw Dios qoh atoob'eej

chatukej kiwach i ki-ixowanik awach,

eh noq neenkilow awajaawriik nee ta naq inkimol chi elik, inki.

36Eh noq inkiyeew chi hi'lik i loq'laj kaxa, re' i Moisés je' wili i ruq'or:

QaJaaw Dios nee ta naq ti chalik wih-oq chi kixilak

i aj Israel wili, inki.