Search form

Num 10:35

35Eh noq intohq'ik cho kib'esam i loq'laj kaxa molik wii' i k'uhb'aal, re' i Moisés je' wili ruq'or:

QaJaaw Dios qoh atoob'eej

chatukej kiwach i ki-ixowanik awach,

eh noq neenkilow awajaawriik nee ta naq inkimol chi elik, inki.