Search form

Num 11

Re' i QaJaaw Dios xutaq'aaj taqe chaloq i k'oot chi kitiib' i aj Israel

1Re' taqe i aj Israel kiwech'uj i Dios ruum i wilkeeb' pan k'axkiil. Eh noq xrib'iraj i QaJaaw Dios chi je' re' xchalik rujosq'iil, ruum i re' xutaq'aaj chee q'aaq' chikinaah xq'op ruq'aq'al i chi junsuut i kiye'aab' wilkeeb' wii'. 2Eh noq xkilow chi je' re' i tinamit xkipahqaaj kitoob'jiik reh i Moisés. Eh re' i Moisés xupahqaaj i rotob'il i Dios, eh re' i q'aaq' jumehq'iil chuhpik. 3Ruum aj re', re' i ye'aab' re' re' Tabera i rub'ihnaal xkahnik ruum re' i QaJaaw Dios ar xuqop cho ruq'aq'al i kiye'aab'.

4Eh chi kixilak i aj Israel wilik taqe i tokoom tinamit xi chalik, xa re' suq laj wi'k inkikapaaj. Eh re' taqe i aj Israel xkian jinaj wach kikapeew kuuk' xkitoq'aa' wo' chik oq'ik i keh, je' wili xkiq'or: Awach ta naq neen ye'wik qatiib', inki taqe. 5Re' hoj ink'ulik cho panqak'ux chi xa chi siih inqak'ux chaloq i suq laj kar ar Egipto je' wo' noq inqak'ux taqe i pepino, taqe melon, taqe puerro, taqe sib'olix, taqe i aanxux. 6Eh raaj i yu'naak ayu' xakimik chik qeh ruum i qawa' qahaa' xti xa re' wo' chik i maná k'achi' qak'uxum, inki taqe.

7Re' i maná q'an tolotaq naq'wach je' naq'wach kulanto je' ruq'olil chee'. 8Re' taqe i aj Israel imponik kimol i maná, eh inkike'j wach kaa' eh wilik pech noq xan kipuch' naah. Eh i re' inkichaq'saj pan ch'ihch' xun, eh inkiyejaa' chi kaxlanwi'k. Re' rusuqkiil xa je' chik suq kiil ak' laj aseite. 9Eh pantaq chaq'ab' noq i nqajik chee musjab' chinaah i ye'aab' wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat inqajik wo' cho haa' i maná.

10Re' i Moisés xrib'iraj chi oq'ik inki a'n i aj Israel kuch'ihil taqe awach keh chi chii' i ki-itz'ihy naah paat. Eh re' i QaJaaw Dios ma' k'isiin taj i ruk'aah chikinaah, je' wo' hoq i Moisés ma' suq ta wo' xub'an reh. 11Ruum i re' je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios:

¿Chib'ih reet noq i na a'n ti' k'axik weh i hin, hin awaj kamanoom? ¿Chib'ih jariik i numahk chawach chi xayeew i ihq chi nunaah reh i kik'amariik reje i tinamit wili? 12¿Hin ta nche kituut kajaaw, noq inaq'or weh chi naa nuk'amam taqe reje chi je' kiq'ahchjik reje kok' ha'lak'un koch'uch' kipaam noq naa nuk'amam taqe reje chupaam i ye'aab' aq'orom i xti korik chi naa aye'em keh i kimaam kati't? 13Re' hin ma' aha' ta naa nuk'amam cho kitiib' i ruk'ihaal tinamit wili, ruuk' oq'ik k'ahchi' kipahqaam kitiib' weh reh chi naakik'uxum. 14Re' hin ma' nee ta nub'an reje kik'amariik chi wutkeel ruum jinaj ahl laj ihq chi weh. 15Wila' ma' naa awesam chi nunaah i ihq wili inwaaj i hin chi nee nawesaj i nuk'achariik wila' korik chi kinak'ax, chi je' re' ma' nee ta chik kinik'ik chi ti' k'axik, inki i Moisés.

16Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh:

Chasik' kiwach i aj Israel i lajeeb' ru kajwinaq chi mama' winaq re' ruuk' taqe i k'amal b'eeh. Re' i aweht'al i hat chi kichol taaq'anik chinaah i tinamit nee nak'am taqe cho awuuk' ar chupaam i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib' neekinkuy-eej chi awuch'ihil taqe. 17Re' hin naa nuqajiik cho chaq'orob'jiik i hat naa nuye'em keh i uxlab'al je' rukab' i xnuyeew aweh i hat chi je' re' naa kaat kito'om chuk'amariik kib'eeh i tinamit reh chi ma' awutkeel ta chik nee nak'am taqe reje. 18Eh neenaq'or keh i tinamit chi kisantoheej kiib'. Re' hin naa nuye'em kitiib'. Ruum re' hin xb'iraj chik koq'iim je' wili inkiq'or: Awach ta naq neen ye'wik qatiib', xti suq wo' naq wilkooj cho ar Egipto, inki taqe. Eh re' hin naa nuye'em kitiib' reh chi naa kik'uxum. 19Re' wili ma' xata jinaj q'iij naa nuye'em kitiib', ma' xata kiib' q'iij, ma' xata hoob' q'iij, ma' xata lajeeb' q'iij, ma' xata juninaq q'iij. 20Naa la' nuye'em taqe chuk'uxariik i tiwik chuwach i jinaj poh korehtaal kinujik korehtaal i nelik cho pan kiju'. Ruum ma' ximponik ta panaq' kiwach i hin, eh wilkiin wo' naq chi kixilak xkimol chi oq'ik je' wili inkiq'or: Chib'ih inche reet noq xoj elik cho Egipto suq wo' naq wilkooj ar, inki taqe, inki Dios.

21Eh re' i Moisés je' wili ruchaq' wesjiik xub'an:

Re' taqe i tinamit xi chalik chi wiij chi kooq waq'iib' siento miil taqe chu'nchel. Eh inaq'or i hat chi naa aye'em qeh chi k'uxarik i tiwik chuwach i jinaj poh. 22¿Eh aha' neenkan i ma' k'isa tentzun, i ma' k'isa wakax, reh chi neekikanteesjik, eh chi neenmanlojik chi kitiib' chuwach i jinaj poh? Neeta naq inye'arik chi kitiib' chu'nchel i kar wilkeeb' taqe chupaam i palaw xama' nee ta wo' naq i manlojik keh, inki.

23Eh re' QaJaaw Dios je' wili i ruchaq'weesjiik i Moisés xub'an:

¿Mi nakapaaj re' hat chi ma' xta wajaawriik chub'aan i nuq'or wili? Yu'naak naa awilom i mi nee nub'an, oon ma' nee ta nub'an, inki.

24Re' i Moisés xelik chaloq xuq'or keh i tinamit i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios, xumol kiwach i lajeeb' ru kajwinaq chi k'amal b'eeh chi kixilak i aj Israel. Eh xutus taqe chi junsuut i santo laj itz'ihy naah paat. 25Re' i QaJaaw Dios xqajik cho pan suutz' xk'ulik rub'an ruk'utaaj ruuk' i Moisés, eh xuyeew keh i uxlab'al i lajeeb' ru kajwinaq chi k'amal b'eeh, je' rukab' i uxlab'al wilik ruuk' i Moisés. Eh noq xkik'ul i uxlab'al re' re' xiq'orik chi je' kiq'orik jalal ruq'oral i Dios. Xa re' la' ma' kota chik xkian chi jumpech.

26Eh kiib' taqe i winaq jinaj Eldad i b'ih, eh jinaj i Medad re' ruuk' taqe i lajeeb' ru kajwinaq ma' xiooj taj chupaam i santo laj itz'ihy naah paat xi kahnik chupaam i ki-itz'ihy naah paat i keh, eh ar xkik'ul i uxlab'al re' re'. Eh xiq'orik chi je' kiq'orik i jalal ruq'oral i Dios chupaam i kiye'aab'. 27Eh jinaj i k'ijool xooj rajimam riib' ruuk' i Moisés, je' wili i xuq'or reh:

Re' i Eldad, i Medad k'ahchi' kiq'oriik chi je' kiq'orik jalal ruq'oral i Dios chupaam i ki-itz'ihy naah paat, inki.

28Eh re' i Josué rak'uun i Nun, re' i paruk'ijolal xtohq'ik cho ruto'om i Moisés, je' wili xuq'or:

Wajaaw Moisés chaq'il taqe chub'aan reh chi ma' nee ta chik kiq'orik chi je' re', inki.

29Re' i Moisés je' wili i chaq'wik xub'an:

¿Minakapaaj re' hat chi ti' inwik'raaj chi je' re' i k'achi' keeb'? Re' hin q'e' naq neensuuqb'ik nuk'ux chi nee ta ruyeew i Ruxlab'al QaJaaw chikinaah chu'nchel i aj Israel, chu'nchel naq nee kikahnik chi jalal ruq'oral i Dios taqe, inki.

30Eh re' i Moisés ruch'ihil taqe i winaq i k'amal kib'eeh i aj Israel xi sutinik wo' chik chaloq chupaam i ki-itz'ihy naah paat.

Re' i QaJaaw Dios xutaq'aaj taqe chaloq i tz'ikin re' ruuk' taqe i k'oot

31Re' i QaJaaw Dios xuyeew chaloq i kowlaj teew chi korkiil reje i palaw, eh xuk'am chaloq i ruk'ihaal k'oot, xakirupik chik xi k'ulik qajoq chinaah taqe i ki-itz'ihy naah paat i aj Israel. Eh je' naa jinaj q'iij chi b'ehik i ye'aab' xkitz'ap naah chi junsuut i kiye'aab', eh je' naa jinaj b'ara rupimiil chinaah i wach ak'al i xi wihik wii'. 32Eh re' taqe i aj Israel xkimol chupaam i q'iij re' re', eh ki-ik'ik aq'ab', eh xakok'ahchi' wo' kimolom chi junwaar. Re' taqe i ma' q'e' ta k'ih xkimol lajeeb' tuhb' chi k'oot xkimol, eh tohq'ik kichiqsam wach chi junsuut i ki-itz'ihy naah paat. 33Eh re' taqe i aj Israel xa kore' wo' naq xtohq'ik i koq kik'uxum i k'oot re' re', noq xuyeew chee rujosq'iil i QaJaaw Dios chikinaah. Jinaj iyiib' wach yab'ilaal xutaq'aaj cho chikinaah, eh ma' k'isiin i xikimik. 34Ruum aj re', re' ye'aab' re' re' Kibrot-hataava i rub'ihnaal xkikoj ruum ar ximuhq'ik nik' k'ihaal i xikimik, re' taqe i xa re' suq laj wi'k inkikapaaj.

35Eh noq re' taqe i aj Israel xi elik reje chupaam i ye'aab' Kibrot-hataava, ar chik xiooj chupaam i ye'aab' Hazerot, ar xi hi'lik.