Search form

Num 12:5

5Eh re' i QaJaaw Dios xqajik cho chupaam i junsahl chi suutz' xk'ulik ruyeew riib' chi chii' i santo laj itz'ihy naah paat. Eh chi jumehq'iil xuyuq'eej ruuk' i Aarón, i María.