Search form

Num 14

Re' taqe i aj Israel ma' holohik ta xiq'orik chi riij i Dios

1Eh chu'nchel i aj Israel ki-ik'ik aq'ab' chi k'erik kichii' chi oq'ik. 2Eh ma' holohik ta xiq'orik chi riij i Moisés, chi riij i Aarón, je' wili i xkiq'or: Xti korik wo' hoq chi ma' xta naq reet chi xoj kimik cho ar Egipto, ma' xta wo' naq reet chi nee qoh kimik ayu' chupaam i chiq yuuq' wili. 3¿Chib'ih reet noq qoh ruk'amam reje i QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' re' re' xa reh chi nee qoh kimik panq'aq'inik, xa reh chi neen kichop naah i qehk'een i qak'uun qixq'uun taqe i aj ixowaal? Xti ruk'ul wo' naq chik chi nee qoh sutinik reje Egipto, inki taqe. 4Eh kiq'or chikiwach chi je' wili: Qapab'aa' jino'q i k'amal b'eeh reh chi nee wo' chik qoh sutinik reje Egipto, inki taqe.

5Re' i Moisés, ruch'ihil i Aarón xtib'ik kik'ux xkik'utzaa' qohoq kiib' korehtaal xkireq wach ak'al ruuk' i yejal kiwach chikiwach chu'nchel i aj Israel kimolom kiib' ar. 6Eh re' i Josué, ruch'ihil i Caleb re' taqe ruuk' i xi ponik ilwoq reh i ye'aab' Canaán nik' wach noq wilik, xtib'ik kik'ux xkixih i kiso' chikiij. 7Eh je' wili xkiq'or reh chu'nchel i aj Israel:

Re' ye'aab' xponik qilowxiik'naah holwochiil. 8Wila' xojrutoob'eej i QaJaaw Dios nee qoh ruk'am reje chupaam i ye'aab' re' re' neeruq'asaj qeh. Re' ye'aab' re' re' xti nujinaq chi suq atoob'. 9Xa re' la' re' taq i hat maa q'etwachej taq i QaJaaw Dios, eh matyo'jik taq kuum i tinamit wilkeeb' ar. Xa ma' xta tz'aaq noq naa qa'nam keh xa je' ink'uxarik i kaxlanwi'k, ruum re' keh ma' awach ta naa rutoob'inik keh. Eh re' hoj nakooj rutob'eem i QaJaaw nim rajaawriik. Je' re' noq matyo'jik taq kuum, inki taqe.

10Eh re' taqe i aj Israel xkaaj naq kikutum chi ab'aj taqe i winaq re' re'. Eh re' i ruloq'il i QaJaaw Dios xuk'uhtaaj cho riib' chikiwach chupaam i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 11Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

¿Kojaruuj inkimay i ma' holohik ta laj q'orik chi wiij i tinamit re' re'? Re' keh xama' inkinimaj ta wo' hoq chi wilik wajaawriik atoob' ta xkilow wo' naq taqe i ma' ilooj taj xnub'an chikiwach. 12Re' hin naa nusacham kiwach ruuk' i kaq yab'ilaal reh chi ma' nee ta kiokik, ma' nee ta nkehchaaj i ye'aab' re' re'. Eh re' hat naa nuk'ihaaxb'isam awiih aamaam naakiponiik chi ruk'ihaal tinamit q'e' kow kiib' chikiwach i keh, inki.

13Re' i Moisés je' wili i ruchaq'weesjiik i QaJaaw Dios xub'an:

Re' hat Jaaw ruuk' awajaawriik xawesaj taqe chaloq i tinamit wili ar Egipto. Eh noq neenkinab'eej taqe i aj Egipto chi nee nakansaj taqe, 14neenkik'utjaaj reje keh taqe i tinamit wilkeeb' Canaán. Re' keh keht'al wo' hoq chi wilkaat chi kixilak aatinamiit, eh chi re' hat inak'uhtaaj awiib' keh. Eh chi nayeew chee suutz' chikinaah. Eh chi ruuk' i junsahl chi suutz' i nak'am kib'eeh pan q'iij, eh pan chaq'ab' ruuk' i junsahl chi q'aaq' i nak'am kib'eeh. 15Eh wila' xakansaj taqe i tinamit wili xa ruuk' junk'aam. Re' taqe tinamit kib'iram rib'iral chi wilik awajaawriik je' wili i naa kiq'orom: 16Re' Dios ma' xub'an ta kikojariik i aj Israel chupaam i ye'aab' ruq'orom naq i xti korik chi naa ruye'em keh, ruum aj re' xukansaj taqe chupaam i ye'aab' chiq yuuq', inko'q taqe. 17Ruum aj re', QaJaaw Dios, neerub'an chi neenak'uhtaaj chaloq i runimaal awajaawriik, je' rukab' aq'orom chi naa a'nam. 18Aq'orom chi ma' nchalik ta josq'iil chi jumehq'iil, chi ma' k'isiin i ketelinik wachiis awuuk', chi nakuy kimahk i yiib' wach kina'ojb'al, xa re' la' xanaa wo' taqe aye'em chutojariik i kimahk i aj mahk. Eh chi re' i tuutb'ees ajaab'ees i nayeew taqe chutojariik kimahk i keh, je' wo' i kak'uun kixq'uun kiih kimaam. 19Ruum chi re' hat xiik'naah i ketelinik wachiis awuuk' cha kuy kimahk i tinamit wili ruuk' i kiyiib' wach na'ojb'al ruum xa a'n wo' chee q'unil kuuk' noq xawesaj taqe cho Egipto, eh korehtaal xi k'uloq chupaam i ye'aab' wili, inki.

Re' QaJaaw Dios xuyeew taqe chutojariik i kimahk i aj Israel

20Eh re' i QaJaaw Dios je' wili ruchaq'weesjiik i Moisés xub'an:

Ma' xta reet neenukuy kimahk, je' rukab' xapahqaaj weh. 21Xa re' la' xti korik wo' hoq chi re' hin k'achalkiin, eh re' nuloq'il nujinaq chinaah chu'nchel i wach ak'al. 22Xa re' la' re' xi-ilwik reh i nuloq'il i xi-ilwik reh taqe i ma' ilooj taj xnub'an chikiwach i aj Egipto, je' wo' taqe i xnub'an chikiwach chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. Re' taqe i xata wo' jarub' pech xinkaaj kinkipajam eh ma' xkib'iraj taj i nuq'oral. 23Ma' jino'q keh naa kianam okik chupaam i ye'aab' nuq'orom rib'iral chi naa nuye'em keh i kimaam kati't. Ma' jino'q keh ma' inkiyeew ta wajaawriik naakokiik ar. 24Xa re' la' wo' hoq i waj kamanoom Caleb re' reh tokoom i runa'ojb'al chikiwach i junch'uq re' re', eh kirunimaj chi korik ruum i re' naa nuye'em q'ab' reh chi naa rokiik chupaam i ye'aab' xponik rilow. Eh ar wo' naakipatiniik chi jumpech taqe riih rumaam. 25Ruum chi wilik taqe i aj amalec, aj Canaán panab'eeh wach k'ixkaab'. Re' taq i hat ti sutinoq wo' taq chik iqal chupaam i ye'aab' chiq yuuq' ar taq naa awojiik k'oloq chi chii' i kaq palaw, ki uchjik ruum i Dios.

26Eh chi riij i re', re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh i Moisés, ruch'ihil i Aarón:

27Eh ¿Konik' chik najtiil naa nukuyum i ma' holohik ta laj q'orik inki a'n chi wiij taqe i awuch aj Israel yiib' wach i kina'ojb'al? Re' hin xata wo' jarpech b'iram chi ma' holohik ta kiq'orik chi wiij. 28Je' re' noq re' taq i hat cha q'or taq keh chi re' hin i k'achlik Dios, hin kinq'orik chi naa nuye'em chikinaah aha' wilik i ma' holohik taj inki kapaaj. 29Xti korik i nuq'or chi chupaam i ye'aab' chiq yuuq' wili naa kikimiik taqe i k'ijolaq ma' holohik ta kiq'orik chi wiij, re' taqe i wilik juninaq haab' keh je' wo' taqe ik'inaq juninaq haab' ayu' naa rukahniik chi kutlik i kiti'jolal. 30Ma' jino'q taq aweh i naa rub'anam okik chupaam i ye'aab' nuq'orom naq taq aweh chi xti korik chi ar naq taq naa apatiniik. Xa re' wo' hoq Caleb rak'uun i Jefone, ruch'ihil i Josué rak'uun i Nun, nakianam okik ar. 31Eh re' taq i xaq'or i hat chi naa ruchopariik kinaah kuum i nixowanik kiwach re' kak'uun kixq'uun i keh naa nuye'em q'ab' chi naa kokiik chupaam i ye'aab' ma' xponik ta taq panaq'awach i hat, re' keh naa kib'aniik rusuqkiil. 32Re' taq ati'jolal i hat naa rukahniik chi kutulkeeb' chupaam i chiq yuuq' wili. 33Re' taq awak'uun awixq'uun ka'winaq haab' naakib'ehik chupaam i chiq yuuq' wili. Xa chi kib'il kiib' naa kik'amam kib'eeh, eh je' re' i ti' naakik'ulum ruum taq ayiib' wach na'ojb'al i hat. Eh chawunchelaal taq i hat korehtaal inkahnik chi kutlik taq ati'jolal chupaam i chiq yuuq' wili. 34Eh re' taq i hat i xponik taq awilow i ye'aab' chuwach i ka'winaq q'iij ka'winaq haab' wo' taq naa atojom taq amahk iraaj ruq'orom chi ju'jun haab' chi riij i ju'jun chi q'iij. Chi je' re' naa taq anab'eem chi ma' holohik taj i chukuj q'orik taq xa a'n 35Re' hin i Dios, i nuq'or i korik chi je' re' i naa nub'anam keh i tinamit wili xkian jinaj wach kik'ux chi ma' ximponik ta panaq' kiwach. Ruum i re' ayu' naakikimiik chupaam i ye'aab' wili chiq yuuq, inki Dios.

Re' kikimiik taqe i lajeeb' xi ponik ilwoq reh nik' wach noq wilik i ye'aab' Canaán

36Re' taqe i winaq xutaq'aaj chaloq i Moisés chi rilariik nik' wach noq wilik i ye'aab' re' taqe i xi ponik chuq'orariik keh i aj Israel chi ma' holohik taj i ye'aab'. Eh ruum i re' chu'nchel i aj Israel ma' holohik ta xiq'orik chi riij i ye'aab' re' re'. 37Eh re' taqe i lajeeb' chi winaq re' re' ma' korik taj i xponik kiq'or chi riij i ye'aab' xk'ulik kilow xye'arik chee kaq yab'ilaal chikinaah ruum i Dios. Eh ruum i re' xikimik. 38Xa kiib' chik i kik'uliil noq xi k'ulik ilil ye'aab' xi kahnik chi k'achalkeeb', re' i Caleb rak'uun i Jefone, ruch'ihil i Josué rak'uun i Nun.

Re' i aj Israel xb'aan keh chupaam i ye'aab' Horma

(Deut 1.41-46)

39Eh noq xuk'uhtjaaj i Moisés keh i aj Israel aha' wilik i xub'an Dios, chi kunchelaal xchalik rutib'iik kik'ux. 40Eh kowahq'eq chi junwaar xijohtik naah yuuq' pantaq rax chee', je' wili i xkiq'or:

Re' hoj ayu' chik wilkooj ma' xta reet chi nee qoh ooj chupaam i ye'aab' xuq'or i QaJaaw Dios chi naa ruye'em qeh. Xti korik wo' hoq chi xoj mahkunik chuwach, inki taqe.

41Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Moisés:

¿Chib'ih reet noq ma' xanimaj ta taq aha' wilik taqe i xuq'or i QaJaaw? Ruum i re' ma' naa ta taq aweliik korik. 42Maa chop taq reje ak'ux chi ojik chawach ruum i wixatooj taq nee taq inki a'n chaaweh i ki-ixowanik taq awach ruum re' Dios ma' xta taq awuuk' cha toob'jiik. 43Re' taqe i aj amalec, taqe i aj Canaán k'ahchi' taq kaat kuy-eem reh i rub'anariik taq aweh. Re' taq i hat ruum chi xaq'eb' taq chi riij ak'ux i QaJaaw Dios re' reh ma' naa ta wo' ruwihiik taq awuuk' chatoob'jiik, inki.

44Eh re' taqe i aj Israel xiooj chikiwach xijohtik chinaah inajt naah yuuq' pantaq rax chee', xa re' la' ma' xooj ta chikiij i Moisés. Je' wo' hoq i loq'laj kaxa moloj wii' i k'uhb'aal ma' xi elik ta taqe chupaam i itz'ihy naah paat. 45Eh noq wilkeeb' chik ar i aj Israel xiqajik chaloq i aj amalec kuch'ihil i aj Canaán chub'anariik keh chupaam i ye'aab' Horma.