Search form

Num 16

Re' i Coré, re' Datán, re' Abiram, xkiq'ehtaaj kiib' chuwach i Dios

1Jinaj i winaq aj Levíta riih rumaam Coat, re' Coré rak'uun Izhar. Eh ixib' chik taqe i winaq ruch'ihil re' ruuk' taqe i junch'uq chi riih rumaam i Rubén, je' wili i kib'ihnaal: Datán, Abiram, rak'uun taqe i Eliab, eh re' On rak'uun i Pelet. 2Re' keh kiib' siento ruuk' lajeeb' roxk'ahl chi winaq taqe chi aj Israel. Re' taqe i winaq re' re' wilik kajaawriik chi kixilak i tinamit kojol taqe na'ojb'al holohik wo' naq kib'iral. 3Chu'nchel i re' xkimol kiib', xkichoqej i Moisés ruch'ihil i Aarón je' wili xkiq'or:

Re' hoj xoj q'uhtik taq chik aweh i hat, chu'nchel i tinamit wilik kisantohiil, eh re' i QaJaaw Dios wilik quuk' i hoj chi qunchelaal. Eh ¿Chib'ih reet noq konawaaj taq taaq'anik chi qanaah i hoj, hoj rutinamiit i Dios? inki taqe.

4Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Moisés xuk'utzaa' qohoq riib' korehtaal xureq wach ak'al ruuk' i yejal wach. 5Eh je' wili i xuq'or reh i Coré, je' wo' keh taqe i ruch'ihil:

Xa iqal wahq'eq naa ruk'uhtaam qeh i QaJaaw Dios awach i rusik'im kiwach, eh awach i rukuxisam taqe, re' re' naa ruye'em q'ab' chi naa kijilim i koq kiib' chuq'ahteesjiik i mayiij. 6Re' hat Coré, je' wo' taqe awuch'ihil cha a'n taq i naa nuq'orom aweh chak'am taq chaloq i sansario. 7Eh i iqal i nayeew i nah wach q'aaq' chupaam, eh naa taq aye'em insensia chinaah, naa taq ak'atam chuwach i QaJaaw. Awach pa' taq aweh i neerusik' wach i reh re' wo' re' rukuxisam chaloq. Re' taq i hat aj Levíta manlik i ma' holohik ta laj na'ojb'al taq xa a'n inki.

8Eh re' Moisés je' wili i xuq'or reh i Coré:

Kinab'iraj taq i hat aj Levíta. 9¿Mi ma' manlik taq aweh re' chi xusik' taq chawach i qaDios chi kixilak i aj Israel reh chi naa taq a'nam i kamanik chuwach? Re' reh xusik' taq awach chi naa taq a'nam i rukamaj chupaam i ru-itz'ihy naah paat, reh chi naa taq a'nam i kamanik kuuk' i tinamit. 10Re' wo' i Dios xpaab'anik aweh i hat, je' wo' taqe chu'nchel awuch aj Levíta chi naa taq a'nam i rukamaj. Xa re' la' re' taq i hat inawaaj taq aq'uchum i kikamaj i k'amal kib'eeh aj tiij. 11Re' hat Coré je' wo' chu'nchel awuch'ihil, re' i QaJaaw Dios ma' holohik ta taq ti q'orik chi riij, re' taq i reh xaq'etwachej. Re' taj i Aarón ma' holohik ta taq ti q'orik chi riij ma' xta naq q'orik reh, inki.

12Eh chi riij i re', re' i Moisés xutaq'aaj ruk'amariik i Datán, ruch'ihil i Abiram, rak'uun taqe i Eliab, xa re' la' re' keh ma' xkaaj ta chalik, je' wili xkiq'or:

Re' hoj ma' qaaj ta ojik. 13¿Mi ma' manlik aweh re' i xa a'n qeh chi xoj awesaj cho Egipto re' yohb'aal wii' wach i suq atoob', eh xoj ak'am cho chupaam i ye'aab' wili re' naaqakimiik wii' ruum i rukuyariik i k'uxumb'al qeh? Xanaah re' xa konawaaj wo' chi naa akahniik chi taaq'anik chi qanaah. 14Re' hat ma' re' ta chupaam jino'q i ye'aab' i nelik wii' i suq atoob' xoj ak'am chaloq. Eh ma' nayeew ta qaye'aab', ni xata xayeew qa uuva. Re' hat qoh awaaj ak'amam reje chi je' hoj moywach. Re' hoj ma' jaruuj nee qoh ooj chawiij, inki taqe.

15Eh re' i Moisés ma' k'isiin xchalik ruk'aah, Je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios:

Maak'ul keh i kimayiij, re' hin ma' nuq'uchum ta jino'q ki b'uurux, eh ma' awach ta jino'q keh i nub'anam ti k'axik keh, inki.

16Eh chi riij i re', re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i Coré:

Re' hat, i haa' taqe i awuch'ihil iqal taq tiooj chuwach i QaJaaw Dios, eh re' Aarón naa wo' ruwihiik taq awuuk' ar. 17Cha ju'junaal taq naa ak'amam reje asansario naa taq aye'em i insensia chupaam. Re' hat ruch'ihil i Aarón jinaj taq naa aye'em wii' asansario chuwach i QaJaaw, ruuk' kisansario i kiib' siento ruuk' lajeeb' roxk'ahl chi winaq, inki.

18Eh xkik'am wo' reje i kisansario chi kiju'junaal xkiyeew i naah wach q'aaq' chupaam, je' wo' hoq i insensia, xooj kipab'aa' kiib' panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib' kuch'ihil Moisés, kuch'ihil i Aarón. 19Re' Coré rumolom wo' chik kiwach chu'nchel i tinamit re' re' panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', chi ixob'al wach i Moisés, ruch'ihil i Aarón. Eh re' i QaJaaw Dios xuk'uhtaaj chee ruloq'il chikiwach chu'nchel i tinamit. 20Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés, i Aarón.

21Re' taq i hat eleen taq chi kixilak i tinamit re' re', ruum re' hin xa chi jumehq'iil naa nusacham kiwach, inki.

22Eh re' i Moisés, ruch'ihil i Aarón xkik'utzaa' qohoq kiib' korehtaal xkireq wach ak'al ruuk' i yejal kiwach, je' wili xkiq'or:

QaJaaw Dios i re' hat ti ye'wik kik'achariik chu'nchel i tinamit, ¿Mi naa asacham kiwach chu'nchel re' i tinamit ruum aajosq'iil xa ruum i ru mahk i jinaj chi winaq? inki taqe.

23Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés.

24Re' hat cha q'or keh chu'nchel i aj Israel chi kieloq reje ruuk' i itz'ihy naah paat wilkeeb' wii' i Coré, Datán, i Abiram.

25Re' i Moisés xooj wo' hoq aha' wilkeeb' wii' i Datán, i Abiram xtahqaljik reje kuum i taqe i k'amal b'eeh chi kixilak i aj Israel. 26Re' i Moisés je' wili i xuq'or keh i aj Israel:

Eleen taq reje ruuk' i ki-itz'ihy naah paat i winaq re' re' yiib' wach i kina'ojb'al, eh maa tz'a'j taq i chib'ih keh reh chi ma' nee ta taq tikimik haa' i hat ruum i kimahk i keh, inki.

27Eh re' taqe i aj Israel xi elik wo' chaloq aha' wilik wii' i Coré, i Datán, Abiram. Eh re' Datán, ruch'ihil i Abiram kipab'aa' cho kiib' chi chii' i ki-itz'ihy naah paat kuch'ihil i kehk'een, kuch'ihil taqe i kak'uun kixq'uun. 28Re' i Moisés je' wo' chik wili i xuq'or keh.

Ruuk' taqe wili naa nuk'uhtaam taq chawach chi re' Dios wilik rajaawriik intaaq'anik weh ruuk' chu'nchel i nub'an ma' xata panuk'ux i hin inchalik. 29Wila' re' taqe i winaq wili xikimik reje parub'ehel je' rukab' noq kikimik taqe reje i tinamit ar neenk'utinik chi ma' re' tee Dios intaaq'anik weh ruuk' taqe i nub'an. 30Eh raaj wila' re' i QaJaaw Dios xub'an chaloq ma' jank'al ta nilarik, wixuteh i chii' ak'al, eh nee kib'iq'arik qohoq ruum aak'al chi k'achlik kiwach i winaq wili k'uch'ihil i chu'nchel i chib'ih keh. Ruuk' i re' neenanab'eej taq i hat chi re' taqe i winaq wili xkiq'etwachej i Dios, inki.

31Eh xa re' wach xukohlaaj ruq'orariik i Moisés taqe re' intehiwanik i chii' ak'al chi ki'sil taqe winaq re' re'. 32Eh xib'iq'arik qohoq i Coré je' wo' chu'nchel i xkimol kiib' ruuk', xb'iq'arik wo' qohoq chu'nchel i awach keh, je' wo' chu'nchel i chib'ih keh. 33K'achlik wo' kiwach noq xib'iq'arik qohoq paruchamiil i jul, kuch'ihil chu'nchel i chib'ih keh. Chi riij i re' xtz'ahpik wo' chik i chii' aak'al, je' re' noq sacharik kiwach chi kixilak i aj Israel. 34Eh ruum chi xkik'er kichii' i xsacharik kiwach re' re', re' taqe i aj Israel wilkeeb' chi kijunsuut, xkimol chi elik, je' wili xkiq'or: Qoh eloq taq ruum nee-oq wo' qoh rub'iq' ak'al i hoj, inki taqe. 35Re' i QaJaaw Dios xutaq'aaj wo' chaloq jinaj q'aaq' sachb'al kiwach i kiib' siento ruuk' lajeeb' roxk'ahl chi winaq i xik'atwik reh i insensia.

36Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 37Re' hat cha q'or reh i Eliazar rak'uun i Aarón k'amal kib'eeh aj tiij chi chesaj chaloq i sansario chi xilak i q'aaq' chukut reje ko wulu' i naah wach q'aaq' wilik chupaam, ruum re' taqe i sansario wilik kisantohiil. 38Ruum re' i kisansario taqe winaq re' re' i xikimik ruum i mahk xkian, xkahnik chi kuxisamaj i kisansario ruum xkamanik k'atb'al insensia chi nuwach. Eh re' i sansario chayub' taq wach i ruch'ihch'aal reh chi neen kamanik chib'urb'al wach i artaal rehtalil chikiwach i aj Israel chi ma' toob' taj i xkian i winaq re' re'.

39Eh re' i Eliazar i k'amal kib'eeh aj tiij xponik wo' resaj taqe i sansario re' ruuk' i q'an ch'ihch', xkikanaa' ar i winaq kuxik kikimiik. Eh xuq'or wo' hoq chi kiyub' wach i ruch'ihch'aal i sansario reh chi xkib'ur chuwach i artaal. 40Re' wili xkahnik chi rehtalil chikiwach i aj Israel chi xa re' wo' taqe i rak'uun i Aarón i ruk'ul chi naa kojiik chi k'atoj insensia chuwach i QaJaaw Dios. Ruum wila' awach chik jino'q i tokoom xooj chuk'atariik i insensia chuwach i QaJaaw Dios nee ruk'ul reh je' rukab' i xuk'ul i Coré, je' wo' rukab' i xkik'ul i ruch'ihil. Eh xub'an wo' chu'nchel i Eliazar i xq'orarik reh ruum i Moisés.

41Eh chi junwaar chik, chu'nchel i aj Israel xkitoq'aa' kichoqem i Moisés ruch'ihil i Aarón je' wili i xkiq'or reh:

Re' taq i hat k'ahchi' taq akansam i rutinamiit i QaJaaw Dios, inki taqe.

42Re' keh chi kunchelaal xkikotej riij i Moisés ruch'ihil i Aarón reh i kichooqjiik, re' keh xi ilwik reje i wilik wii' santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh xa chupaam i jumehq' re' re' muhqik naah chi suutz' itz'ihy naah paat molb'al iib', xqajik chee ruloq'il i QaJaaw Dios. 43Eh re' i Moisés, i Aarón xooj kipab'aa' kiib' panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 44Re' QaJaaw Dios i je' wili i xuq'or reh i Moisés:

45Re' taq i hat eleen taq chi kixilak i tinamit re' re' ruum re' hin xa chi jumehq'iil naa nusacham kiwach, inki.

Eh noq xkib'iraj chi je' re' i Moisés, ruch'ihil i Aarón xkik'utzaa' qohoq kiib' korehtaal xkireq wach ak'al ruuk' i yejal kiwach. 46Eh re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i Aarón:

Re' hat chak'am reje asansario, chaham nah wach q'aaq' chupaam re' ruuk' i wilik wach artaal, chayeew insensia chupaam, eh nee tiooj i wilkeeb' wii' i tinamit, neenapahqaaj ree Dios chi neenkuyarik kimahk, ruum re' i rujosq'iil i QaJaaw x-uhtik chik wach, re' kaq yab'ilaal chalik chik chikinaah, inki.

47Eh re' i Aarón xub'an wo' hoq i xq'orarik reh ruum i Moisés xooj wo' rajimam riib' aha' kimolom kiib' i tinamit. Eh re' kaq yab'ilaal xutaq'aaj chee i QaJaaw Dios k'ahchi' chik rukansam i tinamit. Re' Aarón xuyeew wo' insensia chupaam i rusansario xupahqaaj ree i Dios chi chukuy i kimahk i tinamit re' re'. 48Eh jumehq'iil xuyeew riib' pankiyejaal i kamnaq chik taqe kuuk' i kok'achalkeeb', eh re' i kaq yab'ilaal jumehq'iil xpa'lojik. 49Xa re' la' ruum i yab'ilaal re' re' kamnaq chik taqe i kajlaj miil ruuk' wuquub' siento chi tinamit, eh ma' xi ajaljik ta haa' taqe i xikimik ruum i mahk xub'an i Coré. 50Eh noq ik'inaq chik chi jumpech i kaq yab'ilaal, re' Aarón xooj wo' chik aha' wilik wii' i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', xooj wo' chik rureq i Moisés.