Search form

Num 16:15

15Eh re' i Moisés ma' k'isiin xchalik ruk'aah, Je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios:

Maak'ul keh i kimayiij, re' hin ma' nuq'uchum ta jino'q ki b'uurux, eh ma' awach ta jino'q keh i nub'anam ti k'axik keh, inki.