Search form

Num 19

Re' k'uhb'aal chi riij nik' wach noq naakisaqb'isam kiib' taqe i ch'uwa' kiwach

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés, i Aarón: 2Re' hin jinaj i k'uhb'aal naa nukanaam keh i aj Israel re' wili: Chaq'or taq keh i aj Israel chi kik'am cho jino'q i kaq riij q'ahxoq wakax manlik wach i ruti'jolal. Eh ma' kojooj ta perper wach chee' rij naah reh kamanik. 3Eh re' taq i hat nee taq inaq'asaj reh i Eliazar k'amal kib'eeh aj tiij. Re' reh naa resam reje i q'ahxoq wakax re' re' chi riij taqe i itz'ihy naah paat wilkeeb' wii', eh naa ruq'orom chi naa ruyok'ariik i ralaq chuwach. 4Eh re' i Eliazar i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruchopom cho k'isinoq i kik' ruuk' i ju' q'ab', wuquub' pech naa rukihraam i kik' chinaah i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 5Eh chi riij i re' naa ruk'ahtiik i q'ahxoq wakax chuwach i Eliazar k'amal kib'eeh aj tiij. Eh naa wo' ruk'atariik i rutz'uhumal riij, i rutib'kaal, i rukik'eel, je' wo' hoq i rusaa'. 6Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij re' re' naa ruchopom chaloq i juntoq chi chee' chakaltee', i q'ab' i chee' hisopo, i junsahl i kaq itz'ihy naa rukutum chupaam i q'aaq' naa ruk'ahtiik wii' i q'ahxoq wakax. 7Eh re' Eliazar i k'amal kib'eeh aj tiij naa rutz'ajam taqe ruso', naa rub'anam ritiin junpa'liik. Kora'j naa rokiik re' chupaam i itz'ihy naah paat wilkeeb' wii'. Xa re' la' konaa wo' rukahniik chi ch'uwa' wach korehtaal inokik i q'iij. 8Eh awach naa ruk'atwiik reh i q'ahxoq wakax naa rukahniik chi ch'uwa' wach naa rutz'ajam taqe ruso', naa rub'anam ritiin jumpa'liik, eh konaa wo' rukahniik chi ch'uwa' wach korehtaal inokik i q'iij. 9Re' i winaq ma' xta ruch'uwa'iil wach naa rumolwiik reh i ruchajil i q'ahxoq wakax, naa rojiik ruye'em chupaam i ye'aab' saq wach kochiriij taqe reje i itz'ihy naah paat wilkeeb' wii'. Re' i chaaj re' re', naa rukamaniik keh i aj Israel, reh chi naa kikojom ruuk' i haa' inkamanik chi saqb'eesb'al iib' chi riij i mahk. 10Re' i winaq naa rumolwiik reh i ruchajil i q'ahxoq wakax naa rutz'ajam i ruso', eh naa rukahniik chi ch'uwa' wach korehtaal inokik i q'iij. Re' i k'uhb'aal wili naa a'nam taq i hat, i hat taq aj Israel koruman wo' chi naa kianam i tokoom tinamit wilkeeb' taq chaxilak.

11Eh xa awach pa' neentz'a'inik reh i ruti'jolal jino'q i kamnaq, wuquub' q'iij naa rukahniik chi ch'uwa' wach. 12Eh re' winaq re' re' koruman chi paroox q'iij naa rusaqb'isam riib' ruuk' i haa' re' re', chi je' re' naa rukahniik chi saq wach paruwuuq q'iij. Eh wila' ma' xusaqb'isaj riib' paroox q'iij ma' naa ta rukahniik chi saq wach paruwuuq q'iij. 13Eh xa awach pa' neentz'a'inik reh i ruti'jolal i kamnaq, wila' ma' xusaqb'isaj riib' re' reh naa ruch'uwa'reem paam i nuSanto laj itz'ihy naah paat i hin i ruum i re' koruman chi naa rehtesjiik reje chi kixilak i aj Israel. Ruum chi ma' xkihrjik ta chinaah i ha' insaqb'isanik wachiis, naa rukahniik chi ch'uwa' wach.

14Eh re' i wili i k'uhb'aal naa nukanaam chikinaah i wilkeeb' chupaam taqe i itz'ihy naah paat, wila' awach i xkimik chupaam taqe i itz'ihy naah paat, chu'nchel i naa kiwihiik ar, eh chu'nchel i naa kokiik ar, wuquub' q'iij naa kikahniik chi ch'uwa' kiwach ruum i re'. 15Eh re' taqe kulk, chu'nchel i xa chib'ih jariik inkamanik ar ma' tz'apooj ta kinaah naa wo' kikahniik chi ch'uwa' kiwach.

16Eh pantaq ye'aab' xa aha' wila' awach xtz'a'inik reh ruti'jolal i kamnaq xaxkanteesjik oon xaparub'ehel xkimik, oon xutz'a'j i koq jino'q i rub'aqil i kamnaq, oon rujuleel kamnaq. Re' reh wuquub' q'iij naa rukahniik chi ch'uwa' wach.

17Re' saq b'eesb'al wach i xuch'uwa'reej riib' naa ruchopariik cho k'isinoq i ruchajil i q'ahxoq wakax kaq riij re' ink'atarik chi riij i mahk. Re' chaaj re' re' naa ruxilaakjiik ruuk' i k'achlik haa' naa ruye'ariik chupaam jino'q i kulk. 18Eh re' i winaq ma' xta ruch'uwa'iil wach nee ruchop i q'ab' chee' hisopo naa rumuhaam chupaam i haa' re' re', naa rukihraam chinaah awach i xuch'uwa'reej riib' ruuk' i rutz'a'jiik i ruti'jolal i xaxkanteesjik, oon xaparub'ehel xkimik, oon xutz'a'j jino'q i b'aaq, oon jino'q i rujuleel i kamnaq. Eh naa wo' rukihraam chinaah i itz'ihy naah paat, eh chikinaah i tinamit ar, je' wo' chikinaah i xa chib'ih jariik i kikamanik ar. 19Eh re' winaq ma' xta ruch'uwa'iil wach naa wo' rukihraam i ha' re' re' paroox q'iij, paruwuuq q'iij chinaah i ch'uwa' wach. Eh paruwuuq q'iij naa rukahniik chi saq wach, eh naa rutz'ajam i ruso', naa rub'anam ritiin jun pa'lik, xa re' la' konaa wo' rukahniik chi ch'uwa' wach korehtaal inokik i q'iij. 20Eh awach i ma' xusaqb'isaj riib' xkahnik chi ch'uwa' wach, koruman chi naa rehtesjiik reje chi kixilak i aj Israel. Iraaj ruq'orom chi nee ruch'uwa'risaj paam i rusantolaj ye'aab' i QaJaaw Dios. Eh ruum chi ma' xkihrjik tee ha' insaqb'isanik wach chinaah naa rukahniik chi ch'uwa' wach chi jumpech. 21Re' i nuk'uhb'aal wili naa rukahniik chi juneliik. Awach i naa rukihraniik i ha' saqb'eesb'al wachiis chinaah i tokoom koruman chi naa rutz'ajam i ruso'. Eh awach i neentz'a'inik reh i ha' saqb'eesb'al wachiis naa rukahniik chi ch'uwa' wach korehtaal inokik i q'iij. 22Eh chu'nchel i xa chib'ih jariik naa rutz'a'am i ch'uwa' wach, re' taqe re' naa wo' kikahniik chi ch'uwa' kiwach. Eh wila' re' ch'uwa' wach xutz'a'j jino'q i winaq, re' re' naa wo' rukahniik chi ch'uwa' wach, tiko'q keh, inki Dios.