Search form

Num 19:16

16Eh pantaq ye'aab' xa aha' wila' awach xtz'a'inik reh ruti'jolal i kamnaq xaxkanteesjik oon xaparub'ehel xkimik, oon xutz'a'j i koq jino'q i rub'aqil i kamnaq, oon rujuleel kamnaq. Re' reh wuquub' q'iij naa rukahniik chi ch'uwa' wach.